ESV 1 seizoen 2017/2018
 
OSBO Seizoen ESV1 2016/2017

Donderdag 15 december 2017: ESV 1 wint van PION 3

De derde wedstrijd van de tweede klasse D staat op vrijdagavond op het programma tegen PION 3 
in Groesbeek. De vrijdag is niet zo’n courante avond voor de ESV-ers en zeker niet in de maand 
december. Eerst één afmelding alras gevolgd door nummer 2 en drie. Gelukkig waren er drie 
spelers bereid en beschikbaar om in te vallen voor het edese vlaggeschip. En hoe.

De score werd geopend door een saaie remise aan bord 2 tussen Pieter Thissen en Sjoerd Meijer.
In een franse ruilvariant werden de lopers en een toren alras geruild door wit. Zwart had er 
misschien nog een partij van kunnen maken door lang te gaan rokeren. Wit had het spel nog iets
kunnen verscherpen door Dd3 te spelen in plaats van het langzame maar degelijke pionzet naar c3. 

Aan bord 8 speelde Hans Thuijls met zwart tegen Rinus Balkenende.
In een gesloten Catalaan kwam Hans iets passiever te staan. Zijn stukken stonden een beetje 
ongelukkig met penningsgevaar op de diagonaal h1-a8 en de c-lijn. Nadat zijn tegenstander even 
verzuimde de druk vast te houden, kon Hans zich bevrijden en een tegeninitiatief via de d-lijn 
ontwikkelen. Toen zijn tegenstander niet de juiste voortzetting deed, kon Hans zijn dame naar 
d2 brengen. Wit moest nu een kwaliteit geven om de strategisch geposteerde loper op c5 te eli-
mineren om erger te voorkomen. Wit liet zich dit niet meer bewijzen en gaf op. Onze invaller 
scoorde hiermee 2 uit 2 in het eerste.

Willem speelt op bord 4 met zwart tegen Wilbert Reynen (1781). Wilbert opent met de Scandina-
vische opening (1 e4 e5 2 d4 exd4) maar besluit na 3 Pf3 d5 4 exd5 Dxd5 niet om zijn geofferde 
pion terug te winnen, maar kiest voor openingsvoorsprong. Zwart moet erg oppassen voor dame-
verlies of verlies van de rokade. Willem omzeilt echter alle klippen en had op zet 13 zelfs 
de kans om nog een pion te winnen ... Zoals het ging werden er geen fouten meer gemaakt en op
zet 32 werd tot remise besloten. Weliswaar had zwart nog steeds zijn extra pionnetje maar die 
was op lange termijn toch niet te handhaven.

Daarna was het de beurt aan invaller Peter Dullaart om een punt toe te voegen aan de score. In
een franse variant met een tijdelijk pionoffer ging zwart veelvuldig lang in de denktank om 
alle gevaren te bezweren. Rowdy Tûss kwam een heel eind qua stelling maar verloor door een 
tijdelijk dameoffer van wit de kwaliteit maar had waarschijnlijk voldoende compensatie. Het 
centraal geposteerde paard voor de kwaliteit en zijn centrumpionnen leken te zorgen voor een
dynamisch evenwicht. Echter de klok bleek de spelbreker te zijn door de vele dreigingen die 
Peter in de stelling wist te vlechten. Een fraaie gescoord punt door Peter.De tussenstand kwam
hiermee op 1-3 voor ESV.

Willem de Wilde mocht met zwart aantreden tegen Jack Jansse.
Na wat zetverwisselingen kwam er een voor Willem niet nader te definiëren variant van het Sici-
iaans op het bord. Vaak is het goed als zwart tot d5 weet te komen, in deze partij was het,
althans op dat moment radicaal verkeerd.
Wit maakt hier optimaal gebruik van en overspeelde zwart compleet te beginnen met Pf5. Zwart 
wist de strijd nog lang te rekken maar het resultaat veranderde er helaas niet door.

Aan het eerste bord mocht Martin het met wit opnemen tegen Wim Gielen.
Op het bord kwam het gesloten Siciliaans. Martin had al Tb1 gespeeld en dan is daarna a3 de ge-
bruikelijke zet, maar wit speelde b3.
Daardoor werd de pion op a2 en daarmee weer de witte damevleugel zwak en kon wit in de overgang 
naar het eindspel pion verlies niet vermijden.
Zijn tegenstander Wim Gielen won een tweede pion, maar hield twee losse pionnen op de e-lijn en
h-lijn en ongelijke lopers over.
Doordat hij zijn pionnen te snel naar voren speelde en mijn loper op de diagonaal a8-h1 en koning 
op e2 en zonodig f1 terecht kwam bleek dit remise te houden.Dit bracht de tussenstand op 3.5-2.5 
voor ESV met een nog kansrijke partij voor ESV en een moeilijk te keepen partij.

Aan het derde bord speelde kreeg Erik van de Eijkel een siciliaanse draak te bestrijden van 
Alexander Bouwman. De partij verliep vrij moeizaam voor wit, te voorzichtig opgebouwd waardoor 
zwart het eerste initiatief greep. Een onnauwkeurigheid kostte wit een pion. Daarna kwam wit toch 
nog wel weer redelijk te staan met zijn loperpaar. Wederom speelde wit te passief, kwam ingesloten
te staan, terwijl lopers juist ruimte nodig hebben! Niet goed opletten kostte me even later, 
inmiddels met weinig bedenktijd op de klok, weer een pion. Toen er ook nog een pion dreigde te 
promoveren kon ik wel opgeven. Al met al voor mij weinig opbeurend tegen de PION-3. 
De spanning dus weer helemaal terug 3.5-3.5

De vijf basisspelers kwamen hiermee op de geweldige score van drie halfjes en twee nullen. De twee 
invallers scoorden twee hele punten en de laatste invaller zou voor 1 matchpunt minimaal moeten 
zorgen of zelfs de overwinning binnen slepen. 

Edwin Groen – Hendrik Brinkhof (bord 5) 1-0
Opening is klassiek 1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 waarna Edwin de zwartveldige loper fianchetteer op b2. De
aangeboden pion e4 wordt (terecht) geweigerd. Wit forceert afruil van een paard en witveldige loper
waarbij wit bewust de g-lijn opent om na de lange rokade een aanval op de koningsvleugel te kunnen 
starten. 
Zwart is daardoor te bang om te rokeren en start zelf met a5 – a4 een aanval richting de witte 
monarch. Met d4 opent wit de d-lijn en zwart zal nu pion d6 verliezen terwijl zijn aanval nog geen
kracht heeft en de koning kwetsbaar op e8 blijft staan. Op zet 19 kan Edwin met Pxd6+ beslissend 
voordeel krijgen. Wit denkt echter dan dat Dxd6 direct beslissend is. Het doorrekenen kost veel 
tijd omdat er wel tegenkansen komen en die kan ik pareren, maar mijn keuze blijkt zeker niet de 
beste te zijn geweest. Uiteindelijk resteert na geforceerde ruil van torens en dame een paarden-
eindspel met 1 pion meer voor wit. Zwart denkt mijn paard te vangen op h8 maar ik dreig met pion-
doorbraak op de a-lijn. In helse tijdnood kom ik glad gewonnen te staan (2 pionnen voor) maar beide 
spelers vergissen zich regelmatig door de tijdsdruk en het kan zelfs nog remise worden. Uiteindelijk 
maakt zwart een beslissende fout en de e-pion zal promoveren. Een bijzondere invalbeurt (een rentree
in het 1e team na 30 jaar) leidt daarmee zelfs tot het beslissende punt.


En zo hield PION 3 de clubnaam gelukkig hoog: Punten Is Ons Nevendoel 


De uitslag:		 PION 3 – ESV 				3½ - 4½
1. Gielen,W.(Wim) 1871		- Roseboom,M.W.J.(Martin) 1859	 ½ - ½	 
2. Thissen,P.P.M.(Pieter) 1883	- Meijer,S.T.(Sjoerd) 1886	 ½ - ½	 
3. Bouwman,A.(Alexander) 1697	- Eijkel v.d.,W.E.(Erik) 1811	 1 - 0	 
4. Reynen,W.(Wilbert) 1781 	- Slagter,W.(Willem) 1755	 ½ - ½	 
5. Brinkhof,H.(Herman) 1762	- Groen,E.C.(Edwin) 1744	 0 - 1	 
6. Janssen,J.A.(Jack) 1771	- Wilde de,W.(Willem) 1688	 1 - 0	 
7. Tuss,R.(Rowdy) 1731		- Dullaart,P.J.(Peter) 1734	 0 - 1	 
8. Balkenende,M.J.(Rinus) 1521 - Thuijls,J.M.P.(Hans) 1544	 0 - 1	

Donderdag 9 november 2017: ESV 1 boekt ruime zege

De tweede ronde was een thuiswedstrijd voor ESV 1 tegen Het Kasteel 2 uit Wijchen. 
Aan de bovenste twee borden had Het Kasteel een licht ratingoverwicht maar op de 
andere borden was er duidelijk een plus aan ESV-zijde wat in een gemiddelde van 
bijna 100 extra elopunten resulteerde .
Halverwege de avond was het allemaal nog niet zo duidelijk, wel overwicht maar was
het ook genoeg voor een overwinning? 
Op bord 2 opende Cor van Ingen tegen Henk van Kortenhoef met f3.
Voor bijna iedere tegenstander een zeer ongebruikelijke opening die wit alleen maar 
het voordeel oplevert dat zwart op het bord moet uitzoeken welke voortzetting het beste 
is. Henk speelde rustig en ontwikkelde zijn stukken en rocheerde kort. 
Na 12 zetten vertrouwde de zwartspeler de stelling niet vanwege de vreemde opstelling 
van de witte stukken en bood remise aan. 
Na enig overleg met de wedstrijdlijder en bestudering van de overige borden nam de 
witspeler het aanbod aan.
Vervolgens was de beurt aan Willem de Wilde om ESV op voorsprong te zetten. Niels 
Radder spelend met wit opende met e4. Zwart reageerde met c5, zodat er een Siciliaan 
ontstond. Na een aantal standaard openingszetten werd een en ander door wit toch niet
geheel correct uitgevoerd, want nadat zwart op zet 12 Pc5 speelde zou er altijd een 
pion verloren worden. Wit besloot echter voor een creatievere oplossing te gaan door 
op b5 een paard te offeren. Dit leek heel leuk, maar in feite was de partij toen al 
technisch verloren. Zwart moest wel secuur spelen, maar na op zet 25 een torenschaak 
te hebben gegeven, waarin wit minimaal nog een volle toren zou verliezen besloot Niels 
om de partij op te geven.
Aan bord 5 kreeg Ronald Klaassen zijn geliefde Najdorf op het bord. Wit speelde de 
variant met op de 6e zet Lg5. Lange tijd werd de theorie gevolgd. Nadat wit koos voor
de lange rokade besloot Ronald af te wijken van de theorie en speelde een paard naar a4. 
Dit aanvalsplan kostte echter te veel tijd. Wit koos ook de aanval en speelde de g en h 
pion naar voren. Ronald koos voor een verkeerde ruil van diverse stukken waardoor wit 
veel beter kwam te staan. Wit kon aanvallen en Ronald zijn aanval kwam maar niet op gang. 
Hij zag nog een kansje. Hij offerde een paard voor een open b-lijn in de hoop een beslis-
sende aanval op te kunnen zetten. Wit koos niet voor de juiste verdedigingszet en Ronald 
kon zijn plan tot uitvoer brengen en haalde het punt voor ESV binnen.
Willem Slagter kreeg met zijn geliefde koningsgambiet een prima stelling tegen S. Rossen. 
Zwart werd opgezadeld met een triple f-pion. 
Helaas dacht Willem vervolgens iets te snel dat het punt wel binnen was terwijl zwart 
ineens op stoom kwam. Als wit op zet 38. De7+ speelt heeft hij nog eeuwig schaak, maar
de gespeelde zet 38. Dd7+ is helaas niet correct. De enige nederlaagvoor ESV van de 
avond was niet meer te voorkomen,tussenstand 2.5-1.5 voor ESV.
Daarna was het de beurt van Frank Buunk. Na de eerste ronde afwezig te zijn geweest ging 
hij er vanavond weer eens goed voor zitten. Met kleine speldeprikjes wist hij zwartspeler 
M. Topper bezig te houden. Nadat Frank e-lijn in bezit kon nemen en met de dame op e7 
kon binnenvallen was het pleit snel beslecht.
De partij tussen Martin Roseboom en Sjaak Laurent begint klassiek Hollands.
Martin speelt te vroeg Pb8-d7 en wit probeert druk te krijgen door de dame naar b3 te 
spelen waardoor op termijn de zwarte pion op d5 gepend kan komen te staan. Dat voorkomt 
zwart door zijn dame naar f7 te spelen . Martin krijgt de pionnenketen b7, c6, d5, e4. 
Wit valt deze keten aan door b5, maar verzuimt dan met f3 deze keten verder te ondermijnen 
maar speelt f4 waardoor zwart in de afwikkeling de pion op b5 wint.
Martin krijgt een toren-loper (gelijke kleur) eindspel op het bord met drie vrijpionnen op 
de damevleugel, wit twee op de e-lijn, die dus veel minder sterk zijn.
Als wit de torens moet ruilen en daarbij ook nog een pion verliest is de rest techniek en 
geeft wit kort daarna op. Martin had hiermee het genoegen om ESV op 4,5 bordpunt te brengen 
en zo de 2 matchpunten in Ede bleven.
Vervolgens konden de overgebleven ESV-spelers zonder druk de score verder opvoeren.
Sjoerd Meijer kreeg op het eerste bord een soort Colle-opbouw tegenover zich. Hij probeerde 
met een dameuitval naar b6 de witte opbouw te verstoren en met f5 het centrum vast teleggen 
tegen Maarten Rossen. Die speelde echter actief tegen met c4 waardoor de zwarte stelling 
ernstig werd bevraagd. Zwart dacht alle gevaren te hebben bezworen en werd toen verrast door 
een loperzet die een kwaliteit zou gaan kosten. Het nadeel voor wit was echter pionverlies 
en een geruïneerde koningsstelling met een dubbel pion op f3. Zwart probeerde door actief 
spel tegen de witte koning kansen te creëren en slaagde hier wonderwel in. Zo bleek de 
kwaliteitswinst als een boemerang te werken voor wit. Uiteindelijk kreeg zwart een machtig 
pionnencentrum maar speelde daarna te passief verder in plaats van met d3 of e3 voort te 
zetten zodat wit weer wat tegen kansen kreeg. Tenslotte ging de partij als een nachtkaarsje 
uit door een blunder van Maarten.
Erik speelde met wit tegen Leo van Dijk. Op het bord kwam de Siciliaanse opening. Zwart liet 
de d-pion op d6 staan die Erik in het middenspel kon veroveren. Daarmee kreeg wit ook een 
belangrijke open lijn in bezit. De stelling was voor zwart eigenlijk niet meer te houden. 
Na nog een pionverlies werd afgewikkeld naar een toreneindspel. De vrije a-pion was vervolgens 
voor zwart niet meer tegen te houden en Leo van Dijk gaf zijn partij op! Eindstand 6.5-1.5

	Edese SV 1 (1792)		- 	Het Kasteel 2 (1699)		6½ - 1½	

1. Sjoerd Meijer 1886			- Maarten Rossen 1897			1 - 0	
2. Cor van Ingen 1848			- Henk van Kortenhof 1871		½ - ½	
3. Martin Roseboom 1859			- Sjaak Laurant 1689			1 - 0	
4. Erik v.d. Eijkel 1811		- Leo van Dijk 1587			1 - 0	
5. Ronald Klaassen 1770			- Albert Verhaaren 1663			1 - 0	
6. Willem Slagter 1755			- Siebe Rossen 				0 - 1	
7. Willem de Wilde 1688			- Niels Radder 1628			1 - 0	
8. Frank Buunk 1722			- Mark Topper 1558			1 - 0	

Donderdag 12 Oktober 2017: Opnieuw slechte ouverture ESV 1


De externe competitie is gestart voor de Edese Schaakvereniging. Het seizoen 2017/2018 is 
gestart voor ESV 1 met een uitwedstrijd tegen het sterke De Elster Toren 1 uit Elst. 
Op basis van de gemiddelde rating ontliepen de teams elkaar niet veel,echter op bord 8 
werd hun gemiddelde flink naar beneden gehaald met een speler van 1367. Met drie 1900 
spelers was De Elster Toren toch wel de favoriet.
 
De score werd geopend door Willem Slagter. Willem speelt op bord 6 (met zwart) tegen 
Hans Polman (1793). Hans houdt de stelling gesloten en wacht eigenlijk op het foutje 
van de tegenstander. Die laat zich niet uit de tent lokken en anticipeert net zo solide 
en voorzichtig als de witspeler. Typisch zo’n geval van: wie aanvalt kan wel eens het 
deksel op de neus krijgen.Aangezien beide spelers dat goed begrepen, werd er rond zet 20
tot remise besloten.
Aan het tweede bord liet Sjoerd Meijer met zwart loper g4 achterwege met gelijk spel nu
speelde hij echter e5. Hij werd daarna soepeltjes opgerold met f4-f5 door John Remmerts. 
ESV op achterstand.
Martin Roseboom op drie kreeg een loperspel op het bord. Al snel werden er drie lichte 
stukken geruild en was de pionnenstructuur in evenwicht. Martin stelde remise voor, maar
zijn tegenstander dacht dat hij door de dame naar a2 te spelen een voordeeltje kon krijgen. 
Hij kwam echter een tempo te kort om zijn witvelderige loper naar b3 te kunnen spelen en 
Martin ruilde ook het vierde lichte stuk.
Om de dame te verjagen speelde wit een toren naar a1, die leek buiten spel te staan, maar 
nadat die zich bevrijd had bood John van Ginkel remise aan. Daar de stelling volledig in 
evenwicht was, en ook nooit uit evenwicht was geweest, nam Martin dit aan.
Op bord 1 opende Cor met f3 tegen Marc Groenhuis. Al gauw kreeg zwart het betere van het 
spel en na een pionoffer oefende zwart zware druk uit via de f lijn op de witte stelling. 
Plotsklaps veranderde de stelling nadat wit zijn loper naar a3 plaatste waardoor zwart 
een kwaliteit zou verliezen maar helaas speelde wit na een tussenschaakje zijn koning naar 
f1 in plaats van h1 en verloor daardoor de partij.
Hans Thuijls onze invaller kreeg aan bord 8 met zwart de Maroczy Bind variant van het 
Siciliaans op het bord. Hij kreeg actiever spel door f5 te spelen en won een pion doordat 
hij met zijn toren de gedekte pion op f3 kon slaan. Op terugslaan zou een paardschaak met 
damewinst volgen. Later won hij nog een kleine kwaliteit en ging hij het eindspel in met 
loperpaar tegen toren. Dat was nog lastig spelen totdat zijn tegenstander zijn toren 
verkeerd posteerde (op dezelfde diagonaal als zijn koning): Hans had een schaakje met 
toren- en partijwinst,3-2 voor Elster Toren.
Ronald kwam met wit aan bod 7 redelijk goed uit de opening. Op de 14e zet dacht hij een 
pion te kunnen winnen. Hij dacht 14 minuten na om vervolgens een stuk weg te geven. Hij 
ging op de aanval spelen in de hoop er nog van te kunnen maken. Dit lukte. Hij won een 
kwaliteit en op het moment dat hij met een pion promoveerde won hij nog een stuk. Met 
een kwaliteit voor en een tegenstander in tijdnood zag het er goed uit. Zwart had nog 
wel kansen op de damevleugel. Hij kon Ronald zijn pion slaan en dan had hij twee vrij-
pionnen. Helaas was de partij snel ten einde. Met nog 8 minuten op de klok ging Ronald
mee in het snelle tempo van zijn tegenstander. Hij zag een aftrekschaak over het hoofd en 
verloor daarmee de partij en een heel belangrijk punt voor het team.
Erik van den Eijkel speelde een soort gesloten siciliaans tegen M. Weijenfeld. Met zwart 
spelend kwam Erik redelijk uit de opening. Toen mijn tegenstander op de koningsvleugel 
gevaarlijk dreigde te worden probeerde ik met een combinatie op de damevleugel tegenspel 
te krijgen en een pion buit te maken. Ik overzag echter een damezet naar A4 met een dubbele 
aanval op paard en loper. Het liep uiteindelijk goed af en werd de afruil 2 paarden tegen 
een toren en een pion. Door herhaling van zetten werd de partij tenslotte toch remise.
John kreeg een scandinavier op het bord tegen Stefan Brouwers en kwam goed uit de opening. 
Zwart had allerlei tactische finesses die wit allemaal kon ontzenuwen wachtend of zwart in 
de val zou trappen die hij had opgezet. Dat gebeurde zowaar en de penning van dame en paard 
kostte zwart het paard. Helaas stonden wits stukken en met name zijn dame “off site” 
waardoor zwart toch nog een gevaarlijke aanval kon opzetten tegen wits koning. Na dertig 
zetten slaagde wit erin de dames af te ruilen en was het gevaar geweken. In tijdnood moesten 
er toen nog 30 zetten worden gespeeld waarbij de meeste pionnen werden geruild- en wit 
zelfs nog een ogelegde winstvoortzetting miste- en er voor wit nog maar een pion over bleef 
om te promoveren. Zwart aanvaardde gretig wits remiseaanbod,eindstand 5-3 voor Elst.


 Elster Toren 1 (1778)			- Edese SV 1 (1782)		5 - 3
	
1.Groenhuis,M.P.(Marc) 1937		- Ingen van,C.I.(Cor) 1848	1 - 0	 
2.Remmerts,J.(John) 1905		- Meijer,S.T.(Sjoerd)1886	1 - 0
3.Ginkel van,J.M.(John)	1847		- Roseboom,M.W.J.(Martin) 1859	½ - ½	 
4.Weijsenfeld,M.(Martin) 1901		- Eijkel v.d.,W.E.(Erik) 1811	½ - ½	 
5.Brouwers,S.G.M.A.(Stefàn) 1805	- Zandvliet,J.W.C.(John) 1780	½ - ½	 
6.Polman,J.A.P.(Hans) 1793		- Slagter,W.(Willem) 1755	½ - ½	 
7.Martens,W.(Wiely) 1671		- Klaassen,R.(Ronald) 1770	1 - 0
8.Leijser,R.(Rob) 1367			- Thuijls,J.M.P.(Hans) 1547	0 - 1	 

Conclusie: de volgende ronde moeten we duidelijk scherper en alerter optreden.Dan wacht ons 
thuis Het Kasteel uit Wijchen dat de competitie startte met een overwinning.