ESV 2 seizoen 2017/2018
 
OSBO Seizoen ESV2 2016/2017

Maandag 5 maart 2018: Rhenen 1 - ESV 2 : 4 - 4

Uit tegen Rhenen. Met 7 man omdat Hein niet genoeg had gedaan om vervanging te regelen voor Bart. 
Desondanks een mooie gelijkmaker: 4-4. ESV 2 staat nu op de 3de plaats maar kan nog naar de 4de 
plek schuiven als SMB 3 wint of gelijk speelt van/tegen Wageningen.

Bord 1 bleef leeg.

Edwin had de keuze tussen bord 1 of bord 2, ofwel een 1860-ELO uit vorm (1,5 uit 5) of een 1749-ELO 
in vorm (4 uit 5 en ongeslagen). De statistiek zegt dan: eerste bord leeg laten!
Dus speelde ik met zwart tegen Ton Braams waar ik 2 seizoenen geleden van verloor.
Engelse opening met elk de koningsloper in fianchetto. Het wordt meteen leuk als ik met de lokzet 
8…Db6 wat dreiging in de stelling breng. Wit onderschat het en denkt met 11. Le3 de dame terug te 
jagen. Maar dan gaat na de voor wit onverwachte zet 11…Db4 de pion op b2 verloren via een tactische 
wending. 
In de geforceerde zettenreeks moet wit ingaan op een ruil van zijn zwartveldige loper tegen een 
zwart paard en nog belangijker: nu raakt de diagonaal h1-a8 geblokkeerd voor wit door een eigen pion
op d5, terwijl de diagonaal h8-a1 zich opent voor zwart. Op zet 17 sta ik een pion voor en heb veel 
speelruimte. Na een remiseaanbod van wit ruil ik torens en resteert een eindspel van dame + paard + 
loper tegen mijn dame + loperpaar en pluspion. 
Het loperpaar heerst en wit dreigt na een afgedwongen dameruil direct een tweede pion te verliezen. 
Alleen de ruil van het paard kan dat voorkomen, waarna op zet 32 een eindspel met gelijke (witveldige) 
lopers en zes witte tegen zeven zwarte pionnen resteert. Mijn strategie is op 2 kanten dreigen en wit 
overbelasten (vrijpion op b-lijn houdt de witte koning vast en mijn koning naar de koningsvleugel).
Dan breek ik met een schijnoffer 43 … e5!! de stelling open en is het eigenlijk al uit, want de g- en 
h-pion vallen ten prooi aan mijn koning. Wit doet er alles aan om mij in tijdnood fouten te laten 
maken, maar ik geef de b-pion op en kan dan eenvoudig de oppositie innemen. De h-pion loopt met steun 
van mijn loper naar h2 waarna wit op zet 62 (rond 23.30 uur) opgeeft. Een technisch mooie overwinning!

Peter speelde op het derde bord en kreeg al snel een behoorlijke koningsaanval die genoeg bleek voor 
de winst.

Hein speelde op het vierde bord met zwart tegen Constatijn de Kijzer. Hij verdedigde Siciliaans variant 
draak maar bleek die verdediging nog niet goed onder de knie te hebben. Wit kon de druk tot grote 
hoogte opvoeren. Even leek Hein eruit te komen toen een zwart blunderde en eenpaard weggaf. Maar zwarts 
stukken stonden zo inactief dat er nog kansen genoeg waren voor wit. Toen zwart daarna blunderde en de 
voor de verdediging cruciale E pion opgaf vond Constantijn een fraaie combinatie. Hein kon geen verde-
diging meer vinden.

Het kostte Jos wat tijd om mijn stukken na de opening goed op te stellen. Het werd pas spannend toen 
zwart op de damevleugel oprukte en ik de koningsstelling met 2 pionnenoffers open sneed. Ik zag jammer 
genoeg een dameoffer over het hoofd, anders had ik al na 15 zetten gewonnen. Nu moest ik nog 10 zetten 
verzinnen voordat mijn tegenstander iets te vroeg opgaf. Hij meende dat er geen oplossing meer was toen 
2 stukken tegelijk aangevallen stonden. Die was er echter wel.
Even daarvoor had ik nog een schot voor open doel gemist. Alles bij elkaar een leuke partij die je niet
moet bekijken met een schaakprogramma. 

Sebo kwam erg naar te staan met gebroken pionnen en een blote koning. Gelukkig kon zijn tegenstander de 
winnende aanval niet vinden en plots sloeg het om en won Sebo de partij.

Op de 16e zet kon Alfred een combinatie uitvoeren, die pionwinst opleverde. I.p.v. 1 centrum pion in het
midden te pakken en eventueel dameruil dacht Alfred met het nemen van de 2 pionnen b2 en a3 beter uit te 
zijn. Dat was echter een slechte keus, want Cock Struik kreeg nu een sterke aanval op de koningsvleugel, 
die niet meer te pareren was. Een staaltje van een mooie stelling door een verkeerde keuze te verknallen.

Aan bord 8 viel Hans Thuijls in, die daarmee dit seizoen voor alle ESV-teams heeft gespeeld. Hij speelde 
met zwart een variant van het Siciliaans, waarin wit geen d4 speelde. Hans speelde d5 en toen zijn tegen-
stander geen e4xd5 speelde, kon hij d4 spelen. Hans kreeg ruimtelijk overwicht en kwam zelfs een kwali-
teit voor, maar de stelling ging helaas totaal op slot (zwart had 2 pionnen die niet door een pion 
geblokt waren: er stond een paard resp. een koning voor) en was alleen met een torenoffer te openen. 
Dat zou niks opleveren, dus maar remise overeengekomen.

Donderdag 26 januari 2018: Veenendaal 2 - ESV 2 : 3 - 5

Veenendaal 2 tegen ESV 2. Het was een spannende avond waar veel op het spel stond. Winst 
zou ESV 2 stevig neerzetten in de kop van de middenmoot waardoor handhaving in de 2de 
klasse waarschijnlijk wordt. 

De eerste partij werd door Hein bijzonder snel verprutst en hij verloor dan ook vroeg in 
het middenspel. 
Gelukkig stond Peter toen al veel beter en winst volgde spoedig. 1-1. 
Ook Bart kon zonder al te veel problemen de 1-2 scoren. 
John had zijn goede positie inmiddels zien omslaan in een dubieuze, en verloor kansloos 2-2. 

Op de overige borden stond het toen twijfelachtig. Jos en Dick waren in het defensief ge-
drongen. Alfred verkeerde in een moeilijke stelling, misschien iets in het voordeel. Edwin 
stond een pion voor, in een verder gelijkwaardige stelling. 

Gelukkig kon Jos er een remise uitslepen 2,5 - 2,5. 
Waarna ook Alfred spoedig volgde, 3 -3. 
Dick kreeg plotsklaps een meevaller toen zijn tegenstander een cruciale pion weggaf die hem
 zijn koningsstelling kostte en zijn loper buiten spel zette. In tijdnood maakte hij nog wat
fouten en Dick maakte het koelbloedig af, 3-4. 
Het leek goed te komen want het moest gek lopen als Edwin geen halve punt uit de strijd wist
te slepen. Even leek het nog fout te gaan maar uiteindelijk, met beide spelers op minder dan
een minuut op de klok, werd de winst veilig gesteld. Edwin won, net op tijd. Eindstand 3-5. 
ESV 2 staat gedeeld vierde, met 2 bordpunten meer dan (de kwalitatief veel sterkere ?) 
Cirkel 1.


Bart speelde een klassieke bird opening. Zijn tegenstander dacht zijn openingsproblemen te 
hebben opgelost met een vroeg h5 en g5. Maar de kwetsbaarheid achter deze pionnen werd aan-
getoond met een correct stukoffer. De koning van zwart moest aan de wandel en het extra stuk 
moest snel worden teruggegeven. Dit was niet genoeg om zijn geruďneerde stelling te redden.
De centrum pionnen van wit rukte snel op met promotie en mat tot gevolg. 
Edwin speelde met zwart tegen Bert Hogendoorn. Een rustig begin met d4 - d5 van een interes-
sante partij met een mooi slot. Paarden en witveldige lopers worden ontwikkeld en na een 
tussenschaakje met Lb4 geeft wit bewust zijn rokade op voor ruimte om te spelen. Een voor-
teken dat het er echt om zou gaan! Na ruil van enkele lichte stukken lok ik met een dame-
uitval een kleine onnauwkeurigheid uit. Hierdoor zal wit ineens een pion verliezen. Wit 
neemt de uitdaging aan en speelt scherp tegen. Maar ik had het echt allemaal gezien en neu-
traliseer de dreigingen op de open d-lijn tegen mijn, nog altijd op e8 verblijvende, koning. 
Wit ruilt verrassend de dames en er resteert een heel lastig 4-toren eindspel. 
Op zet 32 heb ik nog 4 minuten over. Mijn tegenstander heeft er 15 maar komt uiteindelijk 
ook in grote tijdnood. We zullen nog 30 zetten spelen! Met listig manoeuvreren dwing ik een
torenruil af en dan dringt mijn koning de damevleugel binnen. Ik zal daardoor vrijpionnen op
c-lijn en a-lijn krijgen, maar wit krijgt ook vrijpionnen, uiteindelijk verbonden op f-lijn 
en g-lijn, maar minder ver opgerukt. De c-pion kost wit onvermijdelijk de toren, waarna mijn
a-pion gaat lopen, mijn toren houdt de witte koning bezig en dwingt tot een gezamenlijke 
opmars van de f- en g-pion. Ik blijk goed te hebben geteld, we halen beiden een dame (ik met
 nog slechts 4 seconden op de klok!!) maar ik ben dan aan zet. Als ik direct de witte dame 
met mijn toren neem is het remise (na Txg8 geeft fxg8D elk een koning + dame), maar ik zie 
in een flits een matnet in 4 zetten. Wit gaat mat met de koning op e8 geflankeerd door een 
witte pion op f7 en zijn hulpeloze dame op g8. Een prachtig maar bizar slot op zet 62.
Hein speelde met aan bord 5 wit, en was al op voorhand aan het twijfelen. Al bij de zesde 
zet overzag hij dat zwart gewoon de pion op f2 kon slaan, met schaak waardoor de koning aan 
de wandel moest. Enkele zetten later haalde wit zijn dekking weg van zijn e4 pion (?), die 
dan ook sneuvelde. Er volgde nog een tiental zetten waardoor wit weer een beetje in het spel 
kwam maar plots gaf hij ook nog een stuk weg. Hein gaf op.
Jos speelde aan bord zes met zwart een redelijke partij. Dat bleek pas achteraf bij het na-
spelen. Wit had meer ruimte en kon zijn stukken beter opstellen. Maar dat leidde niet direct 
tot een betere stelling. Had Jos nu maar a5 gespeeld, wat zeker 3 keer mogelijk was, dan had 
hij op den duur een pion kunnen winnen met een veel betere stelling. Het overwicht van wit 
werd wel wat groter en wit veroverde zelfs een pion. Maar daarmee werd de stelling geopend 
en kwamen de zwarte stukken tot ontplooiing. In tijdnood van beide spelers forceerde wit 
zetherhaling en was remise een feit.

Donderdag 7 december 2017: ESV2 – SMB 3 5 - 3


Na de eerste twee partijen verloren te hebben, moesten we eigenlijk punten scoren om het
initiatief nog een beetje aan onze kant te houden. Dat zou zeker geen gemakkelijke opgave 
worden tegen SMB met 39 rating punten meer dan wij. 

Hein maakte met wit snel remise. Al bij de zet 8 (Db3) ging Hein behoorlijk de mist in. 
Na 20 minuten nadenken vond hij gelukkig een redelijke uitweg. Zwart had er meer uit kunnen 
slepen maar deed dat niet en maakte remise door zetherhaling in zet 15. 

Even later haalde eerst Jos en daarna Jan nog twee halfjes binnen. 

Op de andere borden stond ESV beter. Peter stond weliswaar verloren maar Alfred staat gewon-
nen en John veel beter + grote tijdvoorsprong. Na een poos verliest Peter, wint Alfred en 
wint ook John. 

Dick maakt remise terwijl hij had kunnen winnen, zegt hij. De minimale 4 bordpunten zijn 
binnen en Edwin staat zeker niet slecht. 

Pieter van Groenensteijn – Edwin Groen : Een aparte opening als ik het mag zeggen! 1. e4 e6 
2. b3 d5 3. Lb2 dxe4 4. Pc3 Pf6 5. De2 Pc6 waarna de dames en de paarden snel van het bord 
verdwenen zijn en beide spelers lang rokeren. Wit speelt op voordeel met de koningspionnen 
terwijl zwart in een, door wit niet goed bekeken, tegenstoot met 16.. d4 en 17 ..Lf5 zijn 
lopers tot leven wekt en sterke aanval krijgt. Wit moet oppassen: kwaliteitsverlies of zelfs 
mat dreigt continu. Wit vind de enig goede zet 18 c3 om aan direct verlies te ontsnappen. 
Zwart staat beter en wil gezien de stand op de andere borden naar 3* dezelfde stand afwikkelen 
maar wit ontwijkt dit omwille van zijn team (klasse: dat is de juiste mentaliteit!). Op zet 
24 overzie ik directe winst maar met grote voorsprong op de klok (7 minuten tegen 1 minuut) 
probeer ik continu dreiging tegen de witte toren te houden. Dat lukt en wit vergrijpt zich 
terwijl remise nog haalbaar was. Het kost een toren of een loper met spoedig een matnet. 0-1.

Missie geslaagd! 5 – 3 gewonnen. Er staan nu 3 teams op de gedeelde 5de plaats met ieder 2 
matchpunten. Door minder bordpunten staat ESV achteraan. Echter hebben wij de ‘sterkste; teams
al gehad waardoor ESV goede kansen lijkt te hebben om zich te handhaven in de 2de klasse. 

T 	Edese SV 2 (1678)	- SMB 3 (1717)	 	5-3 
1. Edwin Groen 1744 		- Pieter van Groenestijn 1847 	1-0 
2. John Zandvliet 1780 		- Thom Rijken 			1-0 
3. Peter Dullaart 1734 		- Geurt Gijssen 1787 		0-1 
4. Hein Bouwmeester 1702 	- Eric de Ridder 1736 		˝-˝ 
5. Jos van Raan 1665 		- Rolf van Geel 1696 		˝-˝ 
6. Alfred Gaasbeek 1646 	- Henk van den Berg 1690 	1-0 
7. Jan Hartsuiker 1585		- Henny Goverde 1650 		˝-˝ 
8. Dick Krijgsman 1564 		- Jaap van Gelderen 1610 	˝-˝ 

Donderdag 9 november 2017: Wageningen 4 - ESV2 6 -2

Het was geen succesvolle ronde en eindigde, net als de vorige ronde, in een zware nederlaag. 
De kop is eraf. Het zou wel heel onwaarschijnlijk zijn als we de volgende partij niet zouden 
winnen. Dat tegenstander SMB op papier de sterkste van de poule is mag de pret niet drukken. 
VVV!

Bart Koeweiden (wit) - Joren Mulder	˝ - ˝
In een klassieke stonewall werd zwart langzamerhand in de verdediging gedrongen. Hij kon slechts
toezien hoe hij in een verloren positie kwam te staan. Zwart kon alleen maar kijken hoe wit zijn
stelling versterkte. Wit vervolgde slagvaardig en de winst was niet ver meer. In tijdnood miste 
wit een simpele paardzet en was zijn gewonnen positie uit zicht. Remise was het logische resultaat.

Eric van Wijngaaren – Edwin Groen ˝ - ˝
Ik ging van start met een moderne variant van d4 met de reactie d6. Na zeven ‘normale’ zetten 
besloot ik mijn tegenstander te verrassen met een uitval van de dame naar a5 wat direct druk gaf. 
Hij was ook zichtbaar verrast en koos daardoor een voortzetting die hem 2 tempi kostte. Daardoor 
stond ik bij zet 13 gewoon prima en bereidde de manoeuvre Pf4 met Td8 voor, waarna zwart het 
initiatief heeft en de speelruimte bepaalt. Alleen moet je dan geen kortsluiting in je hoofd 
krijgen en meteen 14... Td8 doen. Want dan slaat je tegenstander je paard op h5 en wint een pion 
terwijl je koningstelling open komt te liggen.

Peter Dullaart (wit) - Joost Hooghiemstra 0 – 1
Peter kwam goed uit de opening en zette een behoorlijke koningsaanval op. Het zag er goed uit! 
Helaas lukte het Peter niet de aanval te verzilveren en hij verloor zelfs.

Bartel Dodeman – Hein Bouwmeester 1 – 0
Allicht geďntimideerd door de naam van zijn tegenstander werkte Hein zich na 7 zetten al flink 
lelijk in de nesten en kwam behoorlijk gedrongen te staan. Wonderbaarlijk genoeg kwam hij eruit 
en na 25 zetten stond hij weliswaar een pion achter, maar de stelling leek min of meer gelijk. 
Helaas gaf Hein toen pardoes een volle toren weg waarna het afgelopen was.  

Jos van Raan (wit) - Tobias van der Werff 0 – 1
Ook Jos sneuvelde.

Pieter de Paus - Alfred Gaasbeek 0 - 1
Alfred was de enige winnaar deze ronde.

Sebo Nienhuis - Gerrit Walstra 0 – 1
Ook Sebo kwam goed uit de opening en het zag er even florisant voor hem uit. Helaas, ook hij 
ging het schip in.

Jaap Melgers - Dick Krijgsman (zwart) 1- 0
Dick liet zich een kwaliteit ontfutselen, en toen de partij.

Donderdag 12 oktober 2017: ESV2 – Bennekom 2 3-5


Noel Bovens - Bart Koeweiden 	1-0
Zwart speelde de opening te passief en kwam steeds meer onder druk te staan. Wit had meer
speelruimte en zwart moest manoevreren in een kleine ruimte wat steeds meer tijd vergde. 
In tijdnood ging het snel mis en maakte zwart de beslissende fout met f5. Zwart blokkeerde 
hiermee zijn eigen loper en miste de enige kans op tegenspel. Wit speelde toen secuur en 
kwam met zijn paard binnen op c6. Enige zetten later gaf zwart op.

Edwin Groen – Teunis Bunt 1-0
Met wit speelde ik een variant van C4 met D4 tegen C5 en D5. Ik koos bewuste afwijking van 
gangbare paden tegen een tegenstander met 150 rating punten meer. Het leidde tot een 
geforceerde afwisseling van enkele lichte stukken (elk een loper en 2 paarden) waarna zwart 
druk houdt op de d-pion van wit. Door een pion te geven en dames te ruilen met een actievere 
stand voor wit dacht ik een houdbaar toren-loper eindspel over te houden. Zwart speelde 
echter wel 10 keer achter elkaar de sterkste zet en dwong met verschillende dreigingen een 
2e pionwinst af. Nadat mijn laatste schwindel-kansen verkeken waren resteerde na een 
schijnoffer van zwart een totaal verloren eindspel en gaf ik op. Analyse achteraf toonde 
aan dat nagenoeg alle andere varianten inderdaad een houdbare stand opleverden met tegen-
kansen op de 7e rij maar deze tegenstander zag het allemaal haarscherp dus hij won verdiend.

Jan Wouters - Peter Dullaart 0 – 1
Klassieke, afwachtende partij. In het middenspel bood Peter zeer terecht remise aan. De 
tegenstander sloeg het af en maakte korte tijd later een fout die hem een kwaliteit kostte 
en gaf meteen op.

Hein Bouwmeester - Harry Verhoef 0 - 1
Harry had geen enkele moeite met Heins Engelse opening en schudde de eerste 10 zetten haast 
gedachteloos uit zijn mouw. Hein kwam een gedrongen te staan en zwarts pionnen begonnen 
gevaarlijk dichtbij de koningsvleugel te komen. Zwart vergat even dat Pc6 veld b4 dekte en 
toen hij het paard verplaatste zette Hein direct een pion op b4. Hierdoor kreeg Hein lucht 
en zowaar spel. Na wits pion op f4, mistte Hein een goede kans op overwicht en sloeg f4, 
terwijl hij die pion gewoon moest negeren. Maar niks aan de hand tot Hein de giftige pion 
op b7 sloeg. Dat kostte hem een pion en de partij.

René Bakker - Jos van Raan ˝ - ˝
Ik speelde met zwart in ons steenkoud clublokaal tegen Erik Bakker. Het werd een opening 
waarbij wit e3,d4 en c3 speelde tegen e6, d5 en c5. Na paardenafruil op e5, waarbij wit met
zijn pion terugsloeg in plaats van met zijn loper, kon ik de druk op pion f2 zetten met mijn
dame op b6, paard op g4 en loper op c5. Deze actie leverde niet direct materiaal op, maar 
mijn stukken stonden actief. Via een pionoffer kwam ook de slechte loper op d7 in het spel 
en dreigde gelijk mat. Wit reageerde niet goed en stond een paar zetten later met ondekbaar 
mat verloren.

Teun Alting – Alfred Gaasbeek 1 - 0
Na een Franse opening kwam Alfred enigszins onder druk te staan door wat mindere zetten. 
Zwart won met zijn Paard op c3 een pion. Na de Damezet naar c1 (i.p.v. d2) kon zwart met 
zijn Loper de witte Loper op d3 slaan. Alfred kon niet met de pion c2 terugslaan i.v.m. 
Pe2+ met damewinst. Alfred gaf op.

Gary Dinsbach - Sebo Nienhuis 1 – 0
Een spannende partij waarin Sebo het zijn tegenstander met een stuk achter nog knap lastig 
maakt. Helaas kon Sebo door tijdnood net niet de goede zetten vinden en kon Gary zijn 
voorsprong toch nog verzilveren.

Hans vd Weteringh - Dick Krijgsman 0 – 1
Hans kon het doorgebroken pionnenpaar van Dick niet stoppen. Koelbloedig maakte Dick het af. 

  Edese SV 2 (1686)	- BSV Bennekom 2 (1742)		3-5 
1. Bart Koeweiden 1811 	- Noël Bovens 1884 		0-1 
2. Edwin Groen 1744	- Teunis Bunt 1891 		0-1 
3. Peter Dullaart 1734 	- Jan Wouters 1790 		1-0 
4. Hein Bouwmeester 1702- Harry Verhoef 1735 		0-1 
5. Jos van Raan 1665 	- René Bakker 1664 		1-0 
6. Alfred Gaasbeek 1646 - Teun Alting 1695 		0-1 
7. Sebo Nienhuis 1622 	- Gary Dinsbach 1735 		0-1 
8. Dick Krijgsman 1564 	- Hans van de Weteringh 1538 	1-0