Contributie

De contributie bedraagt 110 euro per jaar. Dubbelleden (leden die hoofdlid zijn
van een andere schaakvereniging) betalen 60 euro per jaar.

De contributie dient bij vooruitbetaling per seizoen te geschieden op rekening NL16INGB0000957219, t.n.v. Edese Schaakvereniging ESV te Ede.

Afmelden als lid

Dit kan geschieden door een mail te zenden naar de afmelden.