Wedstrijdreglement Edese Schaakvereniging 2017 - 2018

 

 

1.    Algemeen

 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, Officiële Nederlandse vertaling, KNSB april 2014, met de volgende uitzonderingen/aanvullingen:

De in Regel 11.2. bedoelde toestemming is een gegeven. Uiteraard wordt van de betrokken persoon verwacht dat hij dit op een voor een schaakwedstrijd gepaste manier gebruikt. Een hinderlijke wijze van gebruik van deze toestemming kan aanleiding zijn deze toestemming in te trekken.

-        Regel 11.3.b is niet van toepassing, het is toegestaan mobiele telefoons, tablets en andere elektronische apparatuur in het spelersgebied bij zich te hebben. Uiteraard is regel 11.3.a volledig van kracht, apparatuur mag niet gebruikt worden voor aantekeningen, als informatiebron, voor advies of om welke partij dan ook te analyseren.

Hinderlijk gebruik van elektronische apparatuur, waaronder ook het hoorbaar gebruik valt, is uiteraard niet toegestaan.

-        De in regel 12.8 bedoelde toestemming is een gegeven, hinderlijk gebruik van apparatuur is reden deze toestemming in te trekken.

-        Elk hinderlijk gebruik van bovenstaande uitzonderingen/aanvullingen kan opgevat worden als een overtreding van artikel 11.5 en kan aanleiding zijn om in artikel 12.9 genoemde straffen op te leggen.

 

 

2.    Interne Competitie

 

2.1  Spelregels

Deze competitie wordt gespeeld volgens de wedstrijdregels, met de in het hoofdstuk Algemeen genoemde uitzonderingen.

 

2.2  Afmelden in het seizoen 2017–2018

De voorlopige indeling voor interne competitierondes wordt de woensdag er voor gemaakt. Dit houdt het dringende verzoek in u woensdag voor 19.00 uur af te melden als u op donderdag verhinderd bent. Afmelden kan op de voorafgaande clubavonden op het afmeldformulier,  per e-mail (edesesv@hotmail.com en/of m.roseboom@planet.nl ) en/of door te bellen naar 06-12508208, als er niet opgenomen wordt, spreek de afmelding in de voicemail in.

Indien men zich niet heeft afgemeld en niet komt kan dit resulteren in een reglementaire nul en een overwinning voor de tegenstander. Om zo veel mogelijk te schaken en zo weinig mogelijk reglementaire overwinningen/nullen uit te delen wordt de definitieve indeling donderdagavond om vijf voor acht gemaakt. Graag ook na woensdag 19.00 uur afmelden als u niet komt, telefonisch is dan gewenst. Als u weet dat u pas  na 19:55 uur aanwezig kan zijn dit graag melden, zonder deze melding is een indeling niet gegarandeerd.

In geval van een oneven aantal spelers voor een ronde heeft één speler geen tegenstander. Er wordt als het aantal spelers oneven lijkt te gaan worden, door de wedstrijdleider geloot wie dat is. Dat kan zijn bij de voorlopige indeling op woensdagavond, het kan dan nog zijn dat het aantal spelers toch weer even wordt en er alsnog gespeeld kan worden.

Elke speler kan per seizoen hooguit één maal oneven loten, een eerder als oneven aangewezen speler loot bij een volgende keer oneven niet meer mee. Ook een speler die een reglementaire overwinning krijgt omdat zijn tegenstander niet aanwezig is, kan daarna niet meer oneven loten.

Uiterlijk op de clubavond om 18:00 uur wordt, als het aantal dan oneven is, door de wedstrijdleider een speler geloot die oneven is. De speler die daadwerkelijk oneven is, krijgt hiervan telefonisch bericht, op de clubavond zo kort mogelijk na 18:00 uur.

 


 

2.3  Toelichting wedstrijdsysteem

 

Opzet
De interne competitie gaat over 22 ronden. Er wordt gespeeld volgens het systeem Keizer. Een overwinning levert de rangwaarde van de tegenstander aan punten op, een remise de helft hiervan. Een verliespartij is altijd 0 punten. In geval van een oneven aantal spelers voor een ronde heeft één speler geen tegenstander, hij krijgt hiervoor twee derde keer de eigen rangwaarde aan punten. Elke speler kan hooguit één maal oneven loten. Een verhindering levert één derde maal de eigen rangwaarde op, de toekenning van punten bij afwezigheid is maximaal voor negen ronden. Daar de rangwaarden gekoppeld zijn aan de klasseringen en dus bij de spelers per ronde variëren wordt er steeds herberekend.

 

De spelers worden (in de regel) steeds van hoog naar laag ingedeeld (voor de hoogst geklasseerde nog niet ingedeelde speler wordt een tegenstander gezocht). Spelers treffen elkaar in de eerste elf ronden hooguit éénmaal, vanaf ronde twaalf kunnen spelers elkaar een tweede maal treffen, waarbij dit gepaard gaat met verwisselde kleuren t.o.v. de eerste partij.

Men kan elkaar twee maal treffen onder voorwaarde dat er minimaal vijf gespeelde ronden tussen beide partijen zitten. Verder kan in de eerste zes ronden een A-speler (zie hierna) niet uitkomen tegen een C-speler.

 

 

Subgroepen
Spelers zijn ingedeeld in drie categorieën: A, B en C, waarbij in principe de A-spelers geacht worden de sterkere spelers te zijn en de C-spelers de minst sterke spelers zijn. Dit is aangeduid met letters in de ranglijst. Na elf ronden en aan het einde van het seizoen vindt promotie en degradatie plaats tussen deze categorieën. Er dienen na elf ronden minimaal 3 en na tweeëntwintig ronden minimaal 6 wedstrijden gespeeld te zijn om te kunnen promoveren/degraderen. Na elf ronden en aan het einde van het seizoen promoveren de drie hoogst geklasseerde spelers in de categorie B en de drie hoogst geklasseerde spelers in de categorie C, de drie laagst geklasseerde spelers in de categorie A en de twee laagst geklasseerde spelers in de B degraderen. Spelers die niet het vereiste aantal partijen hebben gespeeld tellen hierbij niet mee.

 

 

2.4  Speeltempo

Het speeltempo bedraagt 1 uur en 30 minuten + 10 seconden per zet volgens de Fisher rapid methode.

 

 

2.5  Integratie Bekercompetitie

Bij deelname aan de Bekercompetitie wordt de uitslag van de bekerwedstrijd vertaald naar een interne uitslag tegen jezelf, uit de twee reguliere bekerpartijen: 0 of 0,5 punten; intern verloren; 1 punt; intern remise; 1,5 of 2 punten intern gewonnen.

 

 

2.6  Een externe partij op een interne avond

Normaliter zijn er in de tweede week van de OSBO competitie rapid avonden gepland, zodat het niet waarschijnlijk is dat er een OSBO partij op een interne avond gespeeld wordt.

Als een of meer teams besluiten deel te nemen aan de OSBO-cup kan dit uiteraard wel gebeuren in een wedstrijd voor de OSBO-cup die niet op zaterdag maar op de clubavond wordt gehouden.

Als er op de clubavond in een ESV team in een OSBO of OSBO-cup wedstrijd wordt gespeeld waardoor niet aan de interne competitie kan worden deelgenomen dan wordt voor de interne competitie 2/3de van de eigenwaarde toegekend. Indien gewenst kan dit vervangen worden door de externe score, bij een externe overwinning wordt zonder tegenbericht aangenomen dat dit gewenst is.

Als er op een andere avond dan de donderdagavond in een ESV team in een OSBO of OSBO-cup wedstrijd gespeeld wordt en er wordt die week niet in de interne competitie gespeeld (wel afmelden), dan kan indien gewenst de uitslag van de externe partij voor de interne competitie meetellen. Zonder tegenbericht wordt er van uit gegaan dat als er niet gespeeld is en externe uitslag remise of winst is, dit gewenst is.


 

3.    Beker Competitie

 

De bekercompetitie is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Deze competitie wordt gespeeld volgens de wedstrijdregels, met de in het hoofdstuk Algemeen genoemde uitzonderingen.

 

Per ronde wordt er een mini-match over twee partijen gespeeld tegen één tegenstander, met 40 minuten + 10 seconden per zet volgens de Fisher rapid methode per persoon per partij.

Voor de kleur in de eerste partij wordt geloot, de tweede partij wordt met verwisselde kleuren gespeeld.

De uitslag van deze mini-match telt mee voor de interne competitie als een partij tegen jezelf, 0 of 0,5 punten; intern verloren; 1 punt; intern remise; 1,5 of 2 punten intern gewonnen.

 

Bij een gelijke stand in de mini-match worden er twee snelschaakpartijen gespeeld met 5 minuten per persoon per partij, kleurvolgorde als in de mini-match. Is na de snelschaakpartijen de stand nog steeds gelijk wordt dan wordt er een beslissingssnelschaakpartij gespeeld waarbij voor de kleur wordt geloot, wit krijgt 5 minuten, zwart 4 minuten, de speler met wit moet winnen om zich te plaatsen voor de volgende ronde, de speler met zwart plaats zich bij remise of overwinning.

 

Tot één week voor de eerste bekerronde kunnen alle leden zich aanmelden voor de bekercompetitie.

Zijn er in de eerste ronde meer dan 32 aanmeldingen dan wordt er een serie van drie avonden voor de benodigde extra (tweede) ronde in het programma opgenomen.

In de eerste ronde worden zoveel partijen gespeeld als nodig om 32 deelnemers over te houden, de formule is aantal partijen = aantal deelnemers – 32.

Via een vrije loting wordt het benodigde aantal partijen ingedeeld. Degene die niet ingedeeld worden, zijn automatisch geplaatst voor de extra bekerronde en worden voor een gewone interne partij ingedeeld.

 

Zijn er in de eerste ronde minder dan 32 aanmeldingen dan worden er zoveel partijen gespeeld als nodig is om voor de achtste finale 16 deelnemers over te houden, formule: aantal partijen = aantal deelnemers - 16.

Via een vrije loting wordt het benodigde aantal partijen ingedeeld. Degene die niet ingedeeld worden, zijn automatisch geplaatst voor de achtste finale en worden voor een gewone interne partij ingedeeld.

 

De indeling voor elke volgende bekerronde, met uitzondering van de finale, vindt uiterlijk de week voorafgaand aan de bekerronde op de clubavond plaats middels een vrije loting.

Bij de volgende bekerrondes worden alle niet geplaatste spelers ingedeeld voor de interne competitie.

 

Voor de clubavond waarop gespeeld wordt voor een bekerronde geldt het volgende:

Er zijn drie interne rondes per bekerronde beschikbaar, een bekerronde wordt altijd gespeeld op de clubavond in plaats van een interne ronde.

Één speler kan zonder gevolgen voor elke bekerronde tijdens één van deze interne rondes verhinderd zijn, bij twee maal verhindering voor dezelfde bekerronde gaat de andere speler door voor de bekercompetitie.

Bij elke verhindering geldt dat een wel aanwezige speler wordt ingedeeld voor de interne competitie.

 

Indien beide spelers tijdens de eerste interne ronde aanwezig zijn wordt de bekerronde gespeeld.

Indien één speler tijdens de eerste interne ronde verhinderd is, wordt tijdens de tweede interne ronde gespeeld.  Is dezelfde speler tijdens de tweede interne ronde weer verhinderd dan gaat de tijdens de eerste interne ronde wel aanwezige speler door naar de volgende bekerronde. Dit geldt dus ook wanneer de andere speler tijdens deze tweede interne ronde eveneens verhinderd is.

Is de andere speler tijdens de tweede interne ronde verhinderd dan wordt tijdens de derde interne ronde gespeeld. Tijdens de derde interne ronde wordt altijd beslist wie er doorgaat. Is één speler voor de tweede keer verhinderd tijdens deze ronde dan gaat de andere speler door, zijn beide spelers voor deze ronde voor de tweede keer verhinderd dan wordt er geloot welke speler een “walk over” naar de volgende ronde krijgt.

Indien beide spelers voor de eerste ronde verhinderd zijn, wordt tijdens de tweede interne ronde gespeeld.

Als één van beide spelers tijdens de tweede ronde verhinderd is, dan gaat de wel aanwezige speler door naar de volgende bekerronde. Zijn beide spelers ook voor de twee ronde verhinderd dan wordt er geloot welke speler een “walk over” naar de volgende bekerronde krijgt.

 

4.    Vierkampen

 

Deze competitie wordt gespeeld volgens Aanhangel A4 (Rapid, onvoldoende toezicht) van de Fide regels voor het schaakspel, met de in het hoofdstuk Algemeen genoemde uitzonderingen.

 

De Vierkampencompetitie vindt plaats op clubavonden waarbij ESV-teams aan de OSBO-competitie deelnemen. Spelers van de teams die uitspelen op een andere avond of niet in een van de teams spelen, kunnen aan de Vierkampencompetitie deelnemen. Niet-leden kunnen buiten mededinging deelnemen aan de vierkampen competitie.

 

De deelnemers worden per avond in groepen van vier spelers ingedeeld. Indien het aantal deelnemers geen viervoud is, dan wordt zo nodig één groep van drie, vijf of zes spelers gevormd. Elke groep speelt drie ronden van 25 minuten p.p.p.p. De laatste avond wordt ingedeeld op basis van de ranglijst vierkampen, de overige avonden op basis van de wedstrijdleiding.

Deelnemers worden geacht om 20:00 uur aanwezig te zijn. Laatkomers kunnen mogelijk zich bij een incomplete groep aansluiten en anders hebben ze pech gehad. Stoppen tijdens een vierkamp is in principe niet mogelijk.

De puntentelling voor de ranglijst gebeurt per avond op basis van drie gespeelde partijen, het niet hebben van een tegenstander (wegens een oneven aantal deelnemers in de groep) telt als 1 punt. Spelers die een avond missen en in de betreffende OSBO ronde voor een ESV team hebben gespeeld krijgen 1½ punt.

Bij gelijk eindigen voor het kampioenschap in het eindklassement beslist het resultaat in de onderlinge partij(en), is ook dat gelijk dan is er een gedeeld kampioenschap, overige gelijke scores zijn een gedeelde plek.

 

 

5.    Rapid Competitie

 

Deze competitie wordt gespeeld volgens Aanhangel A4 (Rapid, onvoldoende toezicht) van de Fide regels voor het schaakspel, met de in het hoofdstuk Algemeen genoemde uitzonderingen.

 

Per avond worden er vijf ronden rapid gespeeld.

Systeem: per avond 5 ronden Zwitsers in één groep.

Speeltempo: 15 minuten + 5 seconden per zet volgens de Fisher rapid methode.

Aanvang elke avond om 20:00 uur.
Aanmelden aan de zaal tot 19:55 uur.
Deelname staat open voor zowel ESV-leden als niet-leden.

Deelname is voor ESV leden gratis, voor niet leden kost het € 3,00 per avond, gepast te voldoen op de avond zelf. Voor € 25,00 kan een abonnement gekocht worden dat recht geeft op deelname aan alle 10 rapid avonden in het lopende seizoen.

Afmelden na elke ronde is mogelijk. Voor niet-gespeelde partijen op een avond worden geen punten toegekend.

Van de tien avonden wordt één eindranglijst opgemaakt, waarvoor de 8 beste resultaten mee tellen.

 

Als er in de week van de rapid avond in een ESV team in een OSBO of OSBO-cup wedstrijd gespeeld wordt en er wordt die week niet in de rapid competitie deelgenomen, dan wordt voor de rapid competitie 3,5 punten voor die avond toegekend.

 


 

6.    Open Edes Snelschaakkampioenschap

 

Deze competitie wordt gespeeld volgens Aanhangel B4 (Snelschaak, onvoldoende toezicht) van de Fide regels voor het schaakspel, met de in het hoofdstuk Algemeen genoemde uitzonderingen.

 

Het speeltempo bedraagt vijf minuten per persoon per partij.

Eerst worden er 9 voorronden gespeeld (drie vierkampen), vervolgens worden de deelnemers (zo mogelijk) in groepen van acht ingedeeld op basis van de in de voorronden behaalde punten.

Bij gelijk aantal punten in de voorronden geldt achtereenvolgens:
1. aantal punten na de tweede voorronde-vierkamp
2. aantal punten na de eerste vooronde-vierkamp
3. loting

De resulterende ranglijst wordt gebruikt om de finalegroepen in te delen. Finalegroep 1 bestaat uit acht spelers, de overige groepen uit zes tot acht spelers.

Bij gelijk aantal punten in de finalegroep geldt achtereenvolgens:
1. het onderling resultaat
2. het aantal gescoorde punten in de voorronden
3. de bepalingen op de voorronden

Deelname is gratis en staat ook open voor niet-ESV'ers! Prijzen in natura. Deelnemers worden geacht om 19:55 uur in de speelzaal aanwezig te zijn.

 


 

7.    All round kampioenschap

 

Ook in het schaakseizoen 2017-2018 vindt er weer een allroundcompetitie plaats. De bedoeling ervan is om een kampioenschap te verbinden aan het deelnemen aan de activiteiten zoals we die aanbieden.

Voor iedere deelname aan welke activiteit dan ook, zijn punten te verdienen. Onderstaand ziet u een opsomming van die activiteiten met bijbehorende punten-toebedeling.

Puntenverdeling:

 

Afwezig = altijd 0 punten.

Bonus regeling, de genoemde punten zijn voor spelers die in de interne competitie in de A-groep ingedeeld zijn, B-spelers krijgen +1 en C-spelers krijgen +2. Dit met uitzondering van de aanwezigheid tijdens de algemene vergadering en de ‘Chess960’/doorgeefschaak avond, die voor iedere aanwezige een gelijke score oplevert.

 

Intern / Extern / Massakamp / Simultaan (1 partij op een avond):
winst = 10 punten, oneven = 8, remise = 6, verlies = 3.
De simultaangever krijgt 10 punten.

Per week kan maar éénmaal punten gescoord worden. Indien een speler in een externe week meer dan één partij speelt telt de beste score, ook als deze behaald wordt in een vierkamp.

 

Bekercompetitie (2 partijen op een avond)

2-0 winst = 10 punten, 1½-½ winst = 8, 1-1 gelijk = 6, ½-1½ verlies = 4, 0-2 verlies = 3.

 

Vierkampen (drie ronden op een avond)
3 uit 3 = 10 punten, 2½ uit 3 = 8, 2 uit 3 = 7, 1½ uit 3 = 6, 1 uit 3 = 5, ½ uit 3 = 4, 0 uit 3 = 3.

Als de vierkampencompetitie een hogere score voor de Allround oplevert dan de externe partij(-en) dan telt deze score voor de Allround competitie.  

 

Rapidcompetitie (vijf ronden op een avond)

Het aantal behaalde punten * 2, minimum is 3 punten.

 

Open Edes Snelschaakkampioenschap:
Eindstanden groepen aan elkaar plakken (nummer laatst in groep N komt boven nummer een in groep N+1) en niet-leden verwijderen.
1 t/m 10 = 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6.
Overige deelnemers: 5 punten, alleen voorronde: 3 punten.

 

‘Chess960’ / Doorgeefschaak Avond

Deelname = 10 punten, ongeacht de score of subgroep.

 

Algemene Ledenvergadering:
aanwezig = 10 punten.
Het traditionele snelschaken na de ALV telt niet mee.

 

Een avond vrij schaken telt niet mee, het zomerschaak evenmin.