ESV 1 seizoen 2013/2014
 

Donderdag 13 maart 2014: ESV wint overtuigend van VDS.

In de voorlaatste ronde in de 1e klasse A van de OSBO trad ESV thuis aan tegen VDS 
(Vriendschap Door Strijd) uit Beekbergen. 
Na het debacle in de vorige ronde tegen De Cirkel waarin niets lukte ging het deze 
keer uitstekend. Maar liefst 5 winstpartijen vielen er deze keer te noteren voor ESV 
waardoor uitzicht op handhaving met in de slotronde nog het sterke Briesend Paard 
uit Urk volop tot de mogelijkheden behoort.

Martin kreeg in het Frans een minder frequent gespeelde Nimzowitschvariant. Er 
ontstaat een positioneel manoeuvreer gevecht. Wit krijgt een pion op a5, waardoor hij
meer ruimte heeft, maar die wit ook bindt omdat die pion zwak zou kunnen worden en 
verloren gaat. Uiteindelijk blijkt dat deze dreiging de stelling in evenwicht houdt 
en na afruil naar een toreneindspel ontstaat er remise door herhaling van zetten. 
Een goed begin voor ESV want een 2000+ speler van VDS in bedwang gehouden met een 
gelijkspel.
Op de drie staartborden stonden de ESV-ers inmiddels goed tot beter. Peter Dullaart 
ingevallen voor Frank kreeg het russisch te bestrijden aan bord 8. Zijn tegenstander
M. Tervooren liet zich in op een combinatie die echter een lek bevatte:na een schaak 
sloeg Peter niet maar ging met de koning een stapje opzij waarna wit een kwaliteit 
voor bleef. Peter demonstreerde daarna zijn techniek door de partij netjes naar winst
te voeren.
Willem de Wilde speelde Siciliaans. Op de tiende zet wist zwart een gedekte pion op d4
te plaatsen, die al redelijke verlammend werkte voor de witte stelling. Op de dame-
vleugel bouwde zwart in de zetten hierna de druk verder op. Om dit enigszins te weer-
leggen speelde wit c4, waardoor de zwarte pion op d4 een gedekte vrijpion werd.In de 
fase hierna werd het spel meer verlegd naar de koningsvleugel, waar zwart op de 24e
zet stukwinst veilig stelde. 
Wit dacht de zwarte dame onder druk te kunnen zetten, hij had echter overzien dat 
zwart met een lopertussenschaak een toren zou kunnen slaan.
Hans Thuijls speelde met de witte stukken tegen Henk Greevenbosch aan het tweede bord,
een Spanjaard waarin al op de zesde zet de dames van het bord verdwenen. In de loop 
van de partij kwam wit positioneel minder te staan. In het eindspel was mijn loper 
minder sterk dan het paard van mijn tegenstander. Het verdedigen van de a-pion lukte, 
maar hij kon niet beletten dat er een pion op de koningsvleugel verloren ging. Toen 
er een tweede pion verloren zou gaan was de situatie hopeloos en werd de strijd gestaakt. 

Tussenstand 2.5-1.5 voor ESV.

Sjoerd Meijer kreeg met zwart f4 te bestrijden. Hij koos uiteindelijk voor een pionnen-
opmars op de koningsvleugel met f5 en g5 hoewel deze keuze ook gedwongen was. Onder-
steund door een ijzersterk paard en 2 torens moest de witte monarch slechts beschermd 
door de dame het onderspit delven daar de witte hulptroepen te laat voor een beslissing
konden zorgen op de damevleugel.
John had in het begin van de partij al direct een beslissend voordeel kunnen halen als 
gevolg van een openingsfout van zijn tegenstander maar hij was bang voor een openingsval 
en speelde het niet op zijn allerscherpst. Het zwarte paard werd vervolgens naar zijn 
thuisplek op f6 terug gejaagd wat Wit in ieder geval een opening voorsprong opleverde. 
De dames werden geruild, maar dat gaf zwart nog steeds weinig soelaas. Door zijn torens
op de e-lijn te verdubbelen kon wit in ieder geval de rochade van de zwarte koning ver-
hinderen. Tenslotte bood zwart zijn geïsoleerde c- pion aan die wit na enige aarzeling 
nam want nu kwam de zwarte toren in combinatie met de zwarte loper ineens met een ge-
vaarlijke matdreiging op de onderste lijn. Wit kon nog net de verlossende zettencom-
binatie vinden om deze dreiging te neutraliseren. De witte toren gaf schaak op deze 
zevende lijn en in tijdnood ging zwart naar een verkeerd veld waardoor de zwarte toren 
door een witte loper gepend werd. Met een kwaliteit en een pion achter gaf zwarte on-
middellijk op.
Cor van Ingen speelde aan het vierde bord een lange partij van laveren. Beide stellingen
stonden solide. Cor had behoorlijk veel tijd gestoken in het middenspel om openingen te
vinden in zijn stelling maar kwam er niet door. 
Bij een gelijkwaardige stelling met beduidend minder tijd maar wel met winst op enkele
borden van ESVers bood Cor remise aan hetgeen door zijn tegenstander werd geweigerd 
omdat hij gezien de stand op de andere borden moest winnen. Daarop kon hij achterover 
leunen en de tijdsachterstand inlopen. Uiteindelijk nam zijn tegenstander te veel hooi 
op zijn vork. Cor promoveerde als eerste en dat bleek voldoende voor de winst.
Hans Renken voerde de zwarte stukken aan tegen Bert Meester de hoogst gerate speler 
van VDS.
Na de Aljechin opening moest hij zich verdedigen tegen een gevaarlijk uitziende konings-
aanval.
Toen deze was uitgewoed kwam er een moeilijk, maar gelijkstaand eindspel op het bord 
met voor beide spelers toren, loper en 5 pionnen .
Met voor ieder nog ca anderhalve minuut bedenktijd bood Hans remise aan, wat tot zijn 
verbazing door zijn tegenstander werd geweigerd.
Onder toenemende tijdsdruk gaf Hans vervolgens zijn loper weg waardoor hij de partij 
alsnog verloor.

De indivuele uitslagen:
T	Edese SV	1789			- VDS	1844				5½ - 	2½
1.	Sjoerd Meijer 1874			- Martijn London 2014			1 -	0
2.	Hans Thuijls 1706			- Henk Greevenbosch 1956		0 -	1
3.	Martin Roseboom 1889			- George van den Esschert 2023		½ -	½
4.	Cor van Ingen 1862			- Carlo Buijvoets 1768			1 -  0
5.	Hans Renken 1757			- Bert Meester 2037			0 -	1
6.	John Zandvliet 1762			- Johan van Ommen 1672			1 -	0
7.	Willem de Wilde 1742			- Diderick Holtland 1661		1 -  0
8.	Peter Dullaart 1718			- Miguel Tervooren 1625			1 -  0
(Zie volgende bladzi)j

r6	Klasse 1A		Mp	Bp	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wageningen 3		12	32½	xx	5½	5½	4½	5½	4½	7	
2.	VSG			 7	25	2½	xx	4½	5	3½		4	5½
3.	Caïssa       	6	26	2½	3½	xx	3½	5½	6		5
4.	Edese SV      	6	23	3½	3	4½	xx		2	5½	4½
5.	Briesend Paard   	6	21½	2½	4½	2½		xx	5½	2	4½
6.	De Cirkel     	4	21½	3½		2	6	2½	xx	5	2½
7.	VDS        	4	20½	1	4		2½	6	3	xx	4
8.	Veenendaal 3    	3	22		2½	3	3½	3½	5½	4	xx

Donderdag 16 januari 2014: ESV 1 boekt nuttige overwinning op Caissa

De vierde ronde thuis tegen Caissa is een belangrijk vierpuntenduel voor ESV. 
Bij verlies zou degradatie bijna niet meer te vermijden zijn daar er twee teams 
degraderen. Bij een gelijkspel of winst zijn we echter ook nog lang niet defi-
nitief veilig maar maken we wel een belangrijke stap voor lijfsbehoud. 
Caissa trad aan zonder hun derde bordspeler en ESV was voor het eerst compleet.
John Zandvliet opende de score met een remise door herhaling van zetten. Zijn 
stukoffer zag er erg kansrijk uit maar zwart verdedigde koelbloedig. Helaas 
wist John niet meer de juiste winnende zet) en zou zwart met een nauwkeuriger 
verdediging de witte aanval kunnen afslaan waarna zijn materiaaloverwicht de 
doorslag had moeten geven. Wit kreeg nu een vrijpion op g6 en die zag er zo 
dreigend uit dat zwart wel in moest gaan op herhaling van zetten. Remise!
Martins tegenstander opende met b3 en Martin bouwde het rustig op met e6 en
f5. Als wit d4 en c4 heeft gespeeld, is het klassiek Hollands. Dan breekt wit
met d5 het centrum open. Zwart krijgt aanvalskansen als zijn paard op g4 ver-
jaagd wordt door de verzwakking h3. Wit krijgt aanvalskansen over de open c-lijn 
en de diagonaal a1-h8.De witte aanvalskansen verdwijnen als Martin de zwart-
velderige loper kan ruilen, dat kost helaas wel een pion. Pas aan het eind van 
het middenspel kan ik mijn loper van c8 ontwikkelen naar f5. Wit vergist zich 
en als hij de dubbele dekking van d3 loslaat kan zwart met Ld3+ de dame winnen 
en daarmee direct de partij, dat is een bonus van een halfpunt. 
Caissa kwam daarna weer op gelijke hoogte.
Met zwart aan bord 7 ging Willem de Wilde langzaam maar zeker kansloos ten onder.
In een Siciliaan wist wit vanuit de opening de betere aanvalskansen te creëren.
Aan het begin van het middenspel poogde zwart middels een paardoffer op c3 het tij
nog te keren. Dit gaf wel wat tegenkansen, echter wit wist alles te weerleggen en
behaalde een keurige en verdiende overwinning.
Cor van Ingen kon het niet laten om f3 te spelen als openingszet. Zijn tegenstander
Bart Schadenberg had op zijn 11e zet al boertjes staan op a5, c5, d5, e5 en f5. 
Doordat Cor op de 12e zet, e4 speelde, werd de pionnenstructuur aangevallen. 
Op de 14e offerde Cor een paard op d4, hij won een paar zetten later het geofferd
stuk terug en kreeg door deze verwikkeling een gedekte doorgeschoven boer op d6 die
uiteindelijk beslissend was om de partij te winnen.
Opnieuw kwam ESV dus op voorsprong maar lang kon daar niet van worden genoten. Op 
het eerste bord trof Sjoerd met zwart hun kopman Folke van Dorp die met toch iedere 
keer een klein plusje had tegen de zwarte isolani. Uiteindelijk verloor zwart een 
kwaliteit en kon wit het volle punt bijschrijven . Een prima partij van wit. 
Frank Buunk en zijn tegenstander F. Keijzer speelden met wit/rood ivoren Staunton 
stukken uit 1880. Met een gaaf bewaarde prachtige papier mach? box ook uit 1880.
Een Hollandse opening met een zwarte stonewall kwam op het bord. De stelling had 
steeds licht voordeel voor Buunk die sneller ging spelen. En nog meer tijd won, 
na 50 zetten stortte de stelling van de tegenstander in elkaar, met een niet te 
voorkomen mat. 
Nog een keer kwam Caissa langszij, op het tweede bord versloeg P de Korver Hans 
Thuijls - die net na zijn Tatasteel 4-kamp wel op een hoger bord wilde spelen. 
De opening was een Caro-Kann, waarin al snel de lichte stukken van het bord ver-
dwenen. In het verre middenspel kreeg de Korver het initiatief op de damevleugel, 
waarna hij met een dame en toren de stelling kon binnendringen, op het moment dat 
Hans spel probeerde te maken op de koningsvleugel. Dit bleek beslissend: mat was
onontkoombaar.
Een tussenstand van 3,5 -3,5 met Ronald nog in actie tegen D. van de Plas. Ronald 
kreeg de samische variant van het koningsindisch op het bord. Na een paar onnauw-
keurige zetten in de opening stond hij iets minder. Hij koos er voor om vol op de
aanval te spelen. Na een goede aanvalszet te hebben gemist, wist hij alsnog een 
kwaliteit te winnen. Ronald gaf dit voordeel in tijdnood bijna uit handen. Zijn 
tegenstander miste gelukkig voor ESV een goede remisekans waardoor Ronald het 
volle punt binnen kon halen en de twee matchpunten in Ede konden blijven.

De uitslagen:

 Edese SV 				- Caïssa 					4½ - 3½
1.Meijer,S.T.(Sjoerd) 6538455 		- Dorp van,F.(Folke) 8053430      		0 - 1
2.Thuijls,J.M.P.(Hans) 7373245 		- Korver de,P.(Peter) 6262465     		0 - 1
3.Roseboom,M.W.J.(Martin) 6084210 	- Plas van der,D.(Dick) 7916546  		1 - 0
4.Ingen van,C.I.(Cor) 6124338 		- Schadenberg,B.(Bart) 8080666     		1 - 0
5.Klaassen,R.(Ronald) 6028429 		- Land,M.(Marc) 8290447        		1 - 0
6.Zandvliet,J.W.C.(John) 8196804 	- Maat v.d.,H.G.J.(Har) 7961239   		½ - ½
7.Wilde de,W.(Willem) 7095000		- Zwartjes,J.(Jan) 8251947       		0 - 1
8.Buunk,F.(Frank) 7700231 		- Keijzer,F.(Fred) 7397533         	1 - 0


Nu de overig uitslagen bekend zijn blijkt dat ESV zelfs op een vierde plek staat 
op bordpunten. Wageningen 3 is ongeslagen koploper en Veenendaal 3 pakte zijn 
laatste strohalm door toch wel verrassend van De Cirkel te winnen. Veenendaal staat
nu 7e en De Cirkel 8e met beide 2 matchpunten. Op 11 februari staat het volgende
4-puntenduel op de rol: De Cirkel - ESV. Bij winst zijn we waarschijnlijk veilig.


Stand 1e klasse A

1.	Wageningen 3     		8    21.5
2.	VSG 1           	5   18
3.	Caissa 1         	4    16.5
4.	ESV 1            	4    15.5
5.	Briesend Paard 1   	 	4   14,5
6.	VDS 1            	3   14
7.	Veenendaal 3      	2   14.5
8.	De Cirkel 1         	2   13.5 

Dinsdag 10 december 2013: ESV 1 verliest met 5-3 van VSG.

ESV 1 verliest met 5 - 3 in Ermelo tegen VSG 1.
De start was slecht. Sjoerd Meijer verloor. Hij liet zich in op een ruiltransactie
van 2 stukken tegen een toren en een pion. Hij keeg nog wel 2 torens op de 2e rij,
maar de koningsaanval van wit was beslissend. 
Vervolgens werden er maar liefst 4 remises genoteerd. Martin speelde het net niet 
scherp genoeg,offerde 2 pionnen waarna de tegenstander zijn dame terug gaf voor een
toren en een loper. Al snel daarna werd de vrede getekend. 
Ook Cor kon een remise bijschrijven. Zijn tegenstander offerde een pion voor spel. 
Cor moest heel wat gevaren bezweren maar had het allemaal goed getaxeerd en uit-
eindelijk resteerde er een dubbel toreneindspel. 
Vervolgens scoorde ook Ronald een half punt.In het middenspel kwam hij erg gedrukt 
te staan maar de witspeler verzuimde g5 te spelen waarna Ronald nog op de been bleef. 
Nadat Ronald de g-lijn in bezit kon nemen kreeg hij wat spel en werd tot de punten-
deling besloten.
Het laatste halve punt kwam op naam van John die goed uit de opening kwam tegen 
oud-ESV-er Bas West. Wit verzuimde g4 te spelen en werd daarna overvleugeld door de
zwarte stukken wat in ieder geval een pion kostte en een slechte stelling. Na een 
blunder van Bas werd echter de vrede getekend.
Frank Buunk speelde een modelpartij. Uiteindelijk een sterke loper tegen een paard 
en de vele dreigingen deden de witspeler de das om.
Het slotakkoord was echter voor VSG. Hans Renken kon het helaas niet bolwerken aan 
het 1e bord in een degelijke partij. Na een giftig pionnetje gesnoept te hebben op
b7 kwam de boemerang in tijdnood met stukverlies tot gevolg.
Hans Thuijls speelde een goede pot maar verloor in het verre middenspel zijn 
centrumpion waarna zwart het netjes uitmaakte.
Derhalve een 5 - 3 nederlaag.

VSG (1859) - Edese SV (1784) 5-3 1. Rob Boterenbrood 1904 - Hans Renken 1757 1-0 2. Jan Lambrechts 2002 - Sjoerd Meijer 1874 1-0 3. Gerard de Hoop 1872 - Martin Roseboom 1889 ½-½ 4. Ernst Keijer 1892 - Cor van Ingen 1862 ½-½ 5. Bas West 1850 - John Zandvliet 1762 ½-½ 6. Sape Westra 1835 - Ronald Klaassen 1727 ½-½ 7. Michael van Heuzen 1793 - Hans Thuijls 1706 1-0 8. Cor Petersen 1723 - Frank Buunk 1698 0-1

Donderdag 14 november 2013: ESV 1 boekt belangrijke overwinning tegen Veenendaal 3

Donderdag 14 november was de tweede ronde in en tegen Veenendaal.In een verschrikkelijk 
warme zaal in Sporthal West kon de wedstrijd beginnen. We waren mooi op tijd, compleet 
voor de thuisclub. De bedoeling was 2 wedstrijdpunten mee naar huis te nemen daar 
Veenendaal 3 het zwakste team in deze klasse is.
De score werd geopend door de met witspelende Ronald met een gelijkspel tegen Jeroen 
Brandsma. Hij miste een belangrijke tussenzet waarna zwart minimaal herhaling van zetten
kon afdwingen. 
Daar werd vervolgens nog een half punt aan toegevoegd door Hans Thuijls die uitkwam tegen
Rob Leer. De stelling was in evenwicht en wellicht had zwart nog een poging kunnen wagen 
door d5 door te zetten maar dat was allemaal moeilijk in te schatten wie daar het meeste
profijt van zou hebben, derhalve een puntendeling. 
Het eerste winstpunt kwam op naam van Sjoerd die van het ruimtegebrek van Pim Dik goed 
gebruik maakte. Om zijn stelling bij een te houden en onder druk van de tijd maakte Pim 
een beslissende fout: een volle toren door een paardvork. Lang konden we niet genieten 
van deze voorsprong daar Martin zijn goede stelling om zeep hielp door een loperzet.
Zijn perspectieven over de f-lijn verdwenen daardoor als sneeuw voor de zon en kon Henk 
Don de stand gelijktrekken.
Cor van Ingen stond op het punt een pion te gaan winnen maar miste een beslissend toren-
zetje van witspeler Frans Suijdendorp zodat hij in remise moest berusten,2.5-2.5.
John Zandvliet bracht ons opnieuw op voorsprong. In een siciliaan wist hij met een schaakje
op f6 de zwarte koning de rokade te ontnemen en hield druk tegen d6. Gerard Bulthuis wist 
dit allemaal goed te verdedigen. Door ook de f-lijn te openen kon zwart de boel niet meer
dicht te houden en werd uiteindelijk fraai mat gezet.
Dan de partij die uiteindelijk beslissend was voor de einduitslag : Jan van Ham tegen onze
invaller Anton Spronk. De met zwartspelende Anton had het loperpaar maar zag onder druk van
de tijd een aanval op f7 over het hoofd die hem een belangrijke pion kostte,in de tijdnood 
overzag Jan een pionvork die hem de toren kostte en dus de partij en de matchpunten. 
2,5 / 4,5.
De laatste partij die nog bezig was is die tussen Hans Renken en Jan Bodegraven. Na een 
slordige fout in de opening verloor Hans een kwal. Hij probeerde er nog wat van te maken 
maar uiteindelijk bleek de kwal in het toren versus lopereindspel beslissend ondanks de 
ver opgerukte verbonden vrijpionnen van wit.
De volgende ronde tegen VSG moeten we scherper zijn.


T	Veenendaal 3 (1709)			- Edese SV (1769)		3½ - 4½	
1.	Henk Don 1925				- Martin Roseboom 1889		1 - 0	
2.	Pim Dik 1628				- Sjoerd Meijer 1874		0 - 1	
3.	Gerard Bulthuis 1638			- John Zandvliet 1762		0 - 1	
4.	Frans Suijdendorp 1777			- Cor van Ingen 1862		½ - ½	
5.	Jeroen Brandsma 1651			- Ronald Klaassen 1727		½ - ½	
6.	Jan van Ham 1718			- Anton Spronk 1577		0 - 1	
7.	Jan Bodegraven				- Hans Renken 1757		1 - 0	
8.	Rob Leer 1624				- Hans Thuijls 1706		½ - ½	

Donderdag 24 Oktober 2013: ESV1 - Wageningen3 3½-4½

ESV 1 heeft de openingswedstrijd tegen Wageningen 3 nipt verloren met
3,5 -4.5.
We zullen het er maar ophouden dat we nog even moeten wennen aan de 
nieuwe locatie.

We kwamen al vlot op voorsprong doordat Frank Buunks tegenstander wel
de matdreiging pareerde maar niet de damevork. Invaller Edward Struyk 
kon het helaas niet bolwerken aan bord 7 en verloor vrij geruisloos,
1-1.
Vervolgens scoorde John Zandvliet een remise.Het zag er naar uit dat 
dit een nul zou worden,kwaliteit en pion achter door een ruil niet 
tijdig in te lassen. Echter het loperpaar van John met een vrijpion 
zorgde voor zoveel compensatie dat in de slotstand John wellicht nog 
had moeten doorspelen voor het maximale. 
Daarna scoorde Sjoerd Meijer een heel punt tegen de wat te passief 
spelende van de Brink. Na een mooie tactische grap omzeild te hebben 
kwam ESV weer op voorsprong. 
Martin Roseboom verloor daarna helaas een paardeneindspel tegen de 
sterkste speler van Wageningen:Frans van de Wall.In een gelijkop-
gaande partij had het zwarte paard iets meer ruimte en dat werd 
goed uitgebuit door Frans. Martin kon helaas geen sluitende verde-
diging vinden, zo die er al was.
Cor van Ingen stond lange tijd onder druk maar stond op een gegeven 
moment een kwal voor.Ik heb even gemist hoe. In de tijdnoodfase miste
Cor nog een winst na een minder sterke voortzetting van zijn tegen-
stander zodat hier remise overeen werd gekomen. 
Hans Renken stond heel goed maar raakte ook ergens een kwal achter. 
Hij probeerde toen eeuwig schaak te forceren maar had in de slotstand
miscchien wel door kunnen spelen voor meer, maar die vermaledijde 
tijdnood ook.Remise derhalve en dus de kleinst mogelijke nederlaag. 
        
T Edese SV 1796	- Wageningen 3 1864 		3½-4½ 
1. Sjoerd Meijer 1874 	- Johan van den Brink 1899	 1-0 
2. Martin Roseboom 1889 - Frans van de Wall 2074 	 0-1 
3. Cor van Ingen 1862 	- Bartel Dodeman 1872 		 ½-½ 
4. John Zandvliet 1762 	- Richard Christians 1829 	 ½-½ 
5. Ronald Klaassen 1727	- Marco Otte 1826 		 0-1 
6. Hans Renken 1757 	- Frans Bonnier 1825 		 ½-½ 
7. Edward Struyk 	- Frans Hermans 1797		 0-1 
8. Frank Buunk 1698 	- Co Wiersma 1792 		 1-0