ESV 2 seizoen 2016/2017
 

31 maart 2017: Pallas 3 - ESV 2 1 – 7

De spanning was groot want om aan degradatie te ontsnappen mocht ESV 2 niet verliezen 
en daarnaast mocht de Combinatie niet winnen. Dat lukte ruim. ESV 2 won met 7 – 1 en 
de Combinatie verloor met 6 – 2 waardoor ESV 2 dankzij 26½ bordpunten op de 6de plek 
eindigde. Hierdoor handhaaft ESV2 zich in de 2de klasse, tenzij er een versterkte de-
gradatie gaat plaatsvinden. Sebo was de eerste die een punt binnen haalde, Hans zette 
ons op 2-0, John op 3-0, Bart op 4-0. Het leek nog spannend te worden toen Alfred ver-
loor en het 4-1 werd. De onzekerheid duurde kort en Peter behaalde de winst, waarna 
Edwin en Hein de puntjes op de i zetten. Het lijkt erop dat ESV2 zich handhaaft in 
klasse 2, maar we zijn wel de slechtste nummer 6 dus bij versterkte degradatie gaan 
we alsnog de boot in.

Bart – Maarten v. Daalen		1 – 0
In het koningsgambiet kwam mijn tegenstander langzamerhand steeds meer onder druk te 
staan. Ten koste van een pion achterstand en een passieve stelling kon zwart hoop 
houden maar al vlug werden de stukken afgeruild. Wat overbleef was een pluspion voor 
wit en lopers van gelijke kleur. Uiteindelijk raakte zwart twee pionnen achter en gaf op.

Gorrit Smit - Edwin 			0 – 1
Met een moderne versie van d4 d6 ontstond een gesloten stelling waarin zowel wit als 
zwart het dilemma hadden: wie slaat de eerste pion? Wit gaf de kans aan zwart om e4 te
spelen en manoeuvreerde zijn paard wat ongelukkig van f3 naar e1. Om zich vrij te 
spelen wilde wit de b-lijn open maken maar zwart bereidde een val voor op de c-lijn. 
Op de 20e zet stond alles nog op het bord en viel dan eindelijk de eerste pion. Na het
openen van de b-lijn met b4 verloor wit (bewust) een pion maar die leek gewoon op het
oog meteen terug te winnen. Toen wit dat probeerde klapte de val dicht. Met een gefor-
ceerde reeks van 8 (!) zetten gaf zwart eerst een pion terug op c3 maar dwong afruil 
van enkele stukken af, waarna de reeks afgesloten kon worden met de winst van een pion
die meteen als beslissende vrijpion zou kunnen gelden. Wit wilde dit voorkomen en koos
– onverstandig - voor de alles-of-niets vervolgvariant via een inval van de torens op
b7 en d7 met de kans op eeuwig schaak. Maar door de zet Lc4 (dekking f7) werd dit ver-
hinderd en bleef zwart ook meteen die loper voor staan. De winst was toen niet moeilijk
meer. Na geforceerde ruil van een toren dreigde iets later zowel mat (ten koste van een
paard te voorkomen) als promotie van een vrijpion en gaf wit op.

Hein – Max Merza			1 - 0
Hein kwam met een Franse verdediging niet goed uit de opening. Zwart kon het initiatief 
nemen en wit had veel tijd nodig om controle te houden. Een pionnenaanval van zwart op 
de damevleugel had weinig effect en wit kreeg weer wat lucht. Er volgde wat slordig spel
over en weer, dat er wel aardig uitzag maar waar volgens de computer beide spelers kansen
lieten liggen. Plots kon wit profiteren van een roekeloos paardoffer door zwart dat hem 
snel de partij kostte.

Piet Ypma - Peter 			0 – 1
Peter nam al gauw het initiatief over doordat de witte koning na een korte rokade voort-
durend bedreigd werd door dame en lichte stukken. Wit kon het nog een poos standhouden 
maar bezweek uiteindelijk.

Sebo – Willeke Knottnerus		1 – 0
Lange tijd ging het gelijk op tot een remiseachtige stelling ontstond. Plots maakte zwart
een fout wat een stuk kostte, en de partij.

Hans Knottnerus - Hans 		0 - 1
In een Reti-partij was het eerst manoeuvreren en vervolgens dacht Hans’ tegenstander (ook
een Hans) met f4 de stelling open te breken. Hans kon daarmee een schijnoffer plaatsen op 
g4, waarmee de stelling van zijn tegenstander werd verzwakt. Toen Hans de pion op h4 ver-
overde en met zijn dame de stelling van zijn tegenstander binnendrong, was het snel 
gebeurd: de dame kon veroverd worden en Hans’ tegenstander gaf op.

John Z. - H. Vrielink 			1 - 0
In zijn partij aan het zevende bord speelde John als invaller met wit tegen H. Vrielink. 
Deze was niet voorbereid op een geniepige variant in het Scandinavisch. Dit had al in 
de eerste 10 zetten tot winnend voordeel voor Wit moeten leiden ,maar ook John kende 
de juiste zettenvolgorde niet meer. Met dame afruil was dit toch goed voor een winst 
van de zwarte pion op c7. Aangezien er ook nog een verlies van een kwaliteit dreigde 
gooide Zwart er nog een tweede pion tegenaan voor een snelle ontwikkeling van zijn 
stukken. Dit had met juist spel tot herovering van een pion kunnen leiden maar zwart 
zag de voortzetting niet. Een wit paard of d5 remde de verdere ontwikkeling van zwart 
die noodgedwongen op afruil ging spelen. Uiteindelijk kon zwart rokeren maar ten koste
van derde pion. Met nog een toren en paard voor Zwart tegen toren en loper en drie 
pionnen voor Wit gaf Vrielink de hopeloze strijd op.

Alex Ritsema - Alfred 			1 - 0
Nadat Alfred met zwart het paard op de 11e zet van c6 naar a7 (dekte e5) had gespeeld 
kon wit op de 15e zet zijn paard naar e5 spelen. Er dreigde nu een paard-offer op g6 
of f7 en snel mat met de batterij dame op c2 en loper op b1. Alleen door een paard weg
te geven kon Alfred de batterij onderbreken en verder spelen met een stuk minder. 
Op de 45e zet met 2 witte paarden tegen 1 loper en niet meer te verdedigen pionnen gaf 
Alfred op.

7 maart 2017: PSV/DoDo2 - ESV2 2 – 6

Onze grootste nederlaag tot nog toe, en niet helemaal terecht omdat we op een aantal borden 
zeker meer verdiend hadden. Dit verlies zou allemaal niet zo erg zijn als niet ook nog het 
team onder ons (de Combinatie) had gewonnen. Nu hebben wij het niet meer in de hand en bij 
nog een winst van de Combinatie zijn wij het haasje. Een overwinning in de slotronde zou 
nog kunnen redden. Op papier hebben we met zo een 150 punten meer, dus theoretisch goede 
kansen!

John Zandvliet - Olger van Donk	0 - 1
In een Franse partij stelde wit zich veel te defensief op. Zijn plan de Andersenaanval Lg5 
en Lf6 te spelen ging niet op omdat zwart lang i.p.v. kort rokeerde i.p.v. kort. Zwart 
schoof de damevleugel helemaal dicht en kon toen vrij aanvallen op de witte koningsvleugel. 
Wits verdediging schoot te kort en na een verlies van twee en een dreigend derde pionverlies 
hield Wit het voor gezien.

Kasper Dokter - Edwin Groen 		1 – 0
Een zij-variant van het Frans met Dd4 voor wit en Dc7 voor zwart wat altijd tot complicaties 
leidt. Ik geef op zet 13 (!) heel dom en onnodig een pion weg maar de stelling blijft zeer 
complex omdat mijn dame zijn koning onder druk zet. Op zet 18 kies ik voor Dc4 ipv DxC2 wat 
de computer beter vond. Maar het is ondanks de onveilige plek van mijn koning op h6 (na een 
wandeling e8-f7-g6-h6) zeker niet verloren. Net als ik onder de druk weg kan komen door een 
misser van mijn tegenstander blunder ik een stuk weg in tijdnood. Ik heb 4 pionnen en een 
paard. Hij 1 pion en paard en loper. Maar die pion loopt aan de andere kant van het bord 
onstopbaar door.

Hein Bouwmeester- Wibo Uijlenbroek	 1 - 0
In de ruilvariant van het Frans (1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. exd5) pareerde zwart in 3 minuten wits 
eerste 11 zetten. Misschien te snel want wits doorgeschoven pion (g5) zette de reeds opge-
kropte zwarte stelling behoorlijk onder druk. Door een rokade leek zwart lucht te krijgen 
maar de witte dame dwong zwart een pion te offeren om zich niet nog verder terug te trekken. 
Bij de 21ste zet speelde zwart een combinatie in de verkeerde volgorde en verloor een kwali-
teit en kreeg een hopeloze stelling en gaf op.

Erik van Cappellen - Peter Dullaart 	1 - 0

Jos van Raan - Diederik van Donk	0 - 1

Ferry Lunek - Sebo Nienhuis		1 - 0

Dick Krijgsman - Peter Teune 		0 – 1

Alfred Gaasbeek - Hans Bloemen	1 – 0
In het middenspel deed de tegenstander van Alfred de zet h3-h4 2 zetten te laat, waardoor 
Alfred in een mindere stelling nog iets van tegenspel kreeg. Alfred zette met de zet Tg8 en 
zijn paard op g4 en witte Toren op g2 en witte koning op c2 een valletje om met Pxe3+ fxe3 
de kwaliteit te winnen. Tegenstander Hans Bloemen zag de dreiging en deed Kd3, maar nu kon 
Alfred met Pe5+ alsnog de kwaliteit winnen en was de waardering voor de stelling in evenwicht. 
Na wat mindere zetten van wit, kreeg Alfred aanval. Toen Alfred het paard sloeg, kon die niet 
teruggepakt worden met de witte pion, omdat deze pion gepend stond. De in de OSBO tot nu toe
ongeslagen Hans gaf op.

Dinsdag 10 januari 2017: De Cirkel 1 - ESV2 5 – 3

Deze avond zouden wij ons stevig verankeren in de middenmoot van poule 2B. We hadden een 
sterk team. Het ging helaas wat minder dan gepland en we verloren met 5-3. 

John Zandvliet – Dominic van Dijk 1 - 0
Ik kreeg een ongebruikelijke Siciliaan tegen me waarbij Zwart een gezonde stelling maar 
met een geοsoleerde pion op d5 bleef zitten die door paard, loper dame en toren door Wit 
onder vuur werd genomen. Bij de verdediging van zijn pion maakte Zwart een fout, maar 
stelde daarentegen wel een vernuftige val op voor de Witte Dame. Wit had echter iets 
verder gekeken en pakte een pion op f6 met zijn Dame. Zwart offerde vervolgens zijn witte 
loper voor de witte pionnen op h3 en g2. Een dreigend mat op h2 kon door Wit gemakkelijk 
worden ontzenuwd waartegen Zwart er nog eens een kwaliteit tegen aan gooide. Ook deze 
laatste aanval werd afgeslagen. Zwart zag geen aanvalsmogelijkheden meer - hij stond 
inmiddels een toren achter- en gaf op. 

Harold Boom - Bart Koeweiden 1 - 0
Al vroeg verloor Bart een pion maar kreeg wel aanval. In tijdnood ging Bart ten onder.

Edwin Groen – Tom Pronk ½ - ½
Na de opening 1.c4 g6 2. d4 Lg7 gaat het in de opening al snel om de strijd d5-e5-d4-e4. 
Ik ontwikkel rustig mijn stukken om druk op d5 te houden terwijl zwart met Pe4 tracht de
druk op d4 (via de stukken Pc6 en Lg7) op te voeren. Het is een dynamisch evenwicht waar
beide spelers goed moeten opletten. In de analyse blijkt dat er snel een verkeerde zet 
gedaan had kunnen worden.
Zwart hoopt met e5 de stelling open te breken. Met de belangrijke tussenzet Lxd5 breng 
ik een val in de stelling. Er zit dan een (prachtige!) wending in met een kwaliteitsoffer 
van de toren op a1. Mocht die genomen worden dan is er vanuit het niets een ondenkbaar 
mat in 3. Maar zwart ziet het en er komt na gedwongen ruilzetten een eindspel van Dame 
+ 2 Torens en 5 pionnen elk. Omdat ik actiever sta speel ik door en houd druk door een 
vrijpion te verkrijgen (al op c5) maar ook zwart krijgt er een (nog op a7). Omdat we 
dan allebei nog maar 1 toren hebben en de torens elkaars pionnen kunnen vangen met de
 koningen veel te ver weg is het onvermijdelijk remise.

Johan de Lange – Hein Bouwmeester 1 - 0
Hein kwam matig uit de opening en kwam behoorlijk klem te zitten. Wit kon goed ontwik-
kelen en een forse koningsaanval opzetten. Zwart kon het echter tegenhouden en kreeg 
zelfs spel. Te gretig nam zwart in de 22ste zet een pion denkende dat zijn verdediging 
op orde was. Een beoordelingsfout die Hein de kop kostte. 

Peter Dullaart – Albert Bootsman ½ - ½ 
Peter stond iets beter maar niet genoeg om er iets van te maken.

Anne Postma – Jos van Raan 1 - 0
De partij telde slechts 19 zetten maar was vanaf zet 9 uiterst gecompliceerd. Beide spe-
lers besteedden hier veel tijd aan. Wit offerde in de Najdorf van de Siciliaan zijn paard
op b5 en kreeg hiervoor 3 pionnen. Zwart dacht dat hij wat minder stond en dat wit gevaar-
lijke dreigingen had. Dat viel bij de nabeschouwing wat tegen. Zwart had het beste spel 
totdat hij een fout maakte en op kon geven. 

Sebo Nienhuis – Ben Zee 0 - 1
Sebo stond in opening beter maar verloor een kwaliteit en was toen kansloos.

Jeffrey van Swieten - Alfred Gaasbeek 0 - 1
Alfred kreeg gelijk spel. Zijn tegenstander kwam met een dubieuze offer en verloor.

Donderdag 15 December 2016: ESV2 – De Combinatie 1 5 - 3

Het zou een spannende partij worden. Beide teams stonden laatste met 0 matchpunten uit 
2 partijen. ESV2 moest dus wel winnen om een reλle kans op degradatie te ontlopen. 
Hein had een rotsvast vertrouwen in het team en kon de verleiding te weerstaan om 
basisspelers te vervangen door de beschikbare kanonnen Bart en John. Het pakte goed uit. 
ESV 2 won op eigen kracht met 5-3 en staat nu 5de.

Frits van der Lugt - Edwin Groen ½ - ½
Een ouderwetse 1. d4 g6 opening kwam op het bord. Ik koos bewust niet voor d5 omdat een
Dame-gambiet tegen een 1850-rating mij niet verstandig leek, ik wilde het wel eens rust-
iger opzetten. Dat lukte. De stelling bleef lang in evenwicht omdat we de logische zetten
kozen. Uiteindelijk vlamde het even op nadat ik gedwongen e5 moest spelen (om stukverlies
te voorkomen) gevolgd door de d5 opstoot van wit. Na c6xd5 en c4xd5 kon ik op de open 
c-lijn druk zetten. Door een geforceerde zettenreeks kwam er een remise-eindspel met 
lichte stukken en veel pionnen op het bord. Het evenwicht bleef behouden.
 
Hein Bouwmeester - Ger van Keulen ½ - ½
Hein kwam aardig uit de opening en leek met een licht betere, gesloten stelling het 
middenspel in te gaan. Hij overzag echter dat zwart pardoes zijn centrale pion kon nemen 
waardoor zijn positie verloren ging. Door de gesloten stelling kon werd wit in het 
defensief gedrongen. Hein viel steeds verder terug maar kon de boel nog aardig bij elkaar
houden. Allicht door tijdnood bood zwart remise aan, onterecht beweerde Houdini. 
Wit nam het remiseaanbod maar al te graag aan.

Ron van Veen – Peter Dullaart 0 - 1 
Ik speelde het falkbeergembiet en werd verrast door Lc4. Enthousiast gaf ik schaak en kwam
er te laat achter dat wit de koning niet hoefde te spelen wegens g3. Even later offerde
wit een stuk, wat ik niet begreep. Maar langzamerhand kwam ik onder zware druk te staan. 
Dankzij Vrouwe Fortuna en de tijdsnood van ,mijn tegenstander ga ik met een goed gevoel 
de kerst in.

Jos van Raan -Jan van der Lugt ½ - ½
Beiden speelden een degelijke partij en bewezen goed op de hoogte te zijn van de Siciliaan
Naidorf. Op een zeker moment was het bekende offer op b5 mogelijk. Wit krijgt dan 3 
pionnen voor een stuk. (Lxb5. Pxb5 en Pxd6) Toevallig had ‘s middags grootmeester Anand 
dit ook geprobeerd tegen Giri, wat hem een slechte stelling opleverde. Wit was dus 
gewaarschuwd en deed dit niet. Hij kreeg wel wat druk op zijn e4 pion, maar na een paar 
goede verdediging zetten en afruil resteerde een echter remisestand.

Wijnand van Veenhuisen – Hans Thuijls ½ - ½
Hans kreeg aan bord 5 met zwart een Slavische partij op het bord, waarin hij al snel een
paard kon ruilen tegen wits zwarte loper. Echt voordeel leverde het niet op. Na wat 
schermutselingen, waarbij de c- en d-lijn open gingen werden er wat stukken geruild. 
Beide spelers hielden een dame, toren en loper over. Aangezien de lopers van ongelijke 
kleur waren en er geen mogelijkheden meer voor een strijd waren, kwamen ze remise overeen.

Sebo Nienhuis – Anne Zijlstra 1 – 0

Evert Lubbersen – Dick Krijgsman ½ - ½

Alfred Gaasbeek – Henk Martinus ½ - ½
In de partij tussen Alfred en Henk Martinus kwam Alfred al snel in de problemen. Een 
loperoffer op g4 mocht hij niet aannemen wegens mat in enkele zetten, door de open h-lijn 
die dan zou ontstaan.
In plaats van paard b1 te ontwikkelen kwam hij met de zet f2-f4 verder in de verdrukking 
te staan. Zwart verzuimde 10 zetten later om beslissend voordeel te behalen, door afruilen 
kwam nu Alfred in het voordeel. In tijdnood vergat zwart de klok in te drukken, en 
verspeelde wat bedenktijd. Omdat ESV-2 toch op winst stond besloot Alfred niet verder te 
spelen en bood na zijn zet in gewonnen stelling remise aan. 

Donderdag 13 Oktober 2016: ESV2 verliest nipt van ASV6


We gingen de wedstrijd met spanning tegemoet, vooral ingegeven door de gemiddeld 150 ELO 
punten sterkere tegenstander. En een spectaculaire avond werd het. Allereerst verloor Hein, 
misschien terecht. Daarna verloor Hans en stond het 0-2. Het was John die het eerste punt 
overtuigend binnensleepte. Dit was het kantelpunt want even later won ook Alfred met zwart. 
Het was nu 2-2 en op de andere borden stond ESV2 gemiddeld goed, zo niet gewonnen. Bart was
de eerste die ons terecht op voorsprong zette, 3-2. Helaas werd het 3-3 toen Peter door de 
vlag ging in een toch zeer gunstige stelling. Jos hield het spannend door remise te maken, 
ook in een gewonnen stelling. De laatste hoop was Edwin die toch in ieder geval remise had 
kunnen maken en daarmee in ieder geval 1 matchpunt zou binnenhalen. De tijdnood nekte helaas 
ook hem. En zo eindigde een spectaculaire avond in de mineur en ging voor ESV2 met 3½ - 4½ 
verloren. Winst was meer terecht geweest.

Jeroen Kersten - Edwin Groen 1 - 0

De partij begint vreemd met 2 * een kapotte klok, dat verstoort even de concentratie. Ik zet 
gezien de sterke tegenstand scherp in na d4 d5, c4 dc4, e3 met b5. Na a4 grijp ik mis. In 
plaats van ba4 (de scherpe variant dit ik had voorbereid) heb ik een black-out waardoor ik 
na c6 een paar zetten later een paard tegen een pion verlies. Ik zet me extra schrap want 
snel opgeven kan echt niet in een team-wedstrijd.
Ik houd druk met pionnen op c4, b5 en a5. Als mijn tegenstander te rustig voortzet bouw ik 
de druk verder op waardoor hij besluit het stuk tegen 2 pionnen terug te geven. Hoewel ik 
1 pion achter sta, houd ik met een vrijpion op a5 en veel actievere stukken het beste spel. 
Na een foutieve dame-manoeuvre kom ik met enkele kracht-zetten geforceerd een kwaliteit 
voor want ik win een toren + pion tegen een paard en sta gewonnen. Dan gaat het mis. Ik 
laat na om Td2 te spelen en alle lichte stukken weg te ruilen. Jeroen krijgt tegenkansen 
tegen mijn koning maar ook die kan ik nauwkeurig pareren en dameruil forceren.
Het eindspel toren + paard + 4 pionnen tegen toren + loper + 4 pionnen (waaronder de verre 
vrijpion) blijft gewonnen. Tot ik een twijfelachtig plan volg en in tijdnood gruwelijk mis-
grijp en een toren weggeef. 
Volstrekt onnodig en zeer frustrerend, zeker omdat het 1 of 2 matchpunten blijkt te kosten
.....dit spookt nog wel even door mijn hoofd....

Bart Koeweiden – Erik Wille 1 - 0
Na een rustig begin waarin wit positioneel iets beter kwam te staan ontbrande de partij na 
zet e4 waarin zwart druk leek te ontwikkelen. Nadat wit de dames kon afruilen was het gif 
van de zwarte aanval verdwenen. Wit kon daarna met een meerderheid aan pionnen van de dame-
vleugel een vrijpion creeeren. Zwart moest een stuk geven en even later de partij. 1 – 0

Anne Paul Taal – Hein Bouwmeester 1 - 0
Standaard dame opening d4 d5 Pf3. Wit speelde een beetje afwachtend, c4 werd getolereerd en 
toen zelfs e5. Zwart kwam positioneel iets beter te staan en bij zet 14, toen de dame kon 
slaan op e5, zag het er zowaar goed uit. Helaas zag zwart toen een schaakje over het hoofd 
en besloot (onterecht na computeranalyse) een stuk te geven voor spel. Er ontstond een be-
hoorlijke druk op de witte koningsstelling waarin al zwarts stukken betrokken waren. Wit 
stond weliswaar materiaal voor maar de stukken stonden klem. Zwart speelde echter niet 
scherp genoeg en wit kon de aanval afhouden. In tijdnood gaf zwart ook nog eens een toren 
en daarmee de partij. 

Peter Dullaart – Nico Schoenmakers 0 - 1
Ik speelde het behoudende Lb5 in het Siciliaans. Mijn tegenstander zei dat ik een mooie 
drukstelling had. Helaas de afronding ontspoorde en ik ging door de vlag heen. 

Siert Huizinga - Jos van Raan ½ - ½
Spannende Siciliaan met veel combinaties en (schijn) offers die terecht eindigde in remise. 
Na computeranalyse bleek Jos de hele partij duidelijk beter gestaan te hebben en dat de 
slotstand totaal gewonnen was. Tijdnood!

John Zandvliet – Jeroen van Ginneken 1 - 0
Een soort Aljechin kreeg wit iets meer ruimte maar verloor door een blunder een pion. Zijn 
enige hoop was de open G-lijn voor zijn toren. Zwart ruilde de dames maar zag het paard op 
d6 over het hoofd wat hem een kwaliteit kostte. Het eindspel kostte wit niet veel moeite meer.

Piet de Mol – Alfred Gaasbeek 0 - 1
In een Siciliaanse partij waarin wit op 3e zet Lb5 speelde ontstond na Lxc6 bxc6 een boeiende
partij, waarin Alfred steeds iets beter spel had. Pas in de tijdnoodfase kom Alfred met 2 
verbonden vrijpionnen de wedstrijd beslissen.

Hans Thuijls – Wisse Witmans 0 - 1
Een partij waarin Hans een beetje onhandig manoeuvreerde. Juist toen hij zijn paard op a2 
posteerde voor een actie op de damevleugel besloot zijn tegenstander de knuppel in het 
hoenderhok te gooien, op de koningsvleugel. Wits zwarte loper was een sta-in-de-weg en nadat 
deze geruild was, werd de druk te groot, waardoor wits koning gevaarlijk in de frontlinie 
stond en bezweek.