Eerdere ronden Interne Competitie 2011-2012
 

Donderdag 10 mei: drieentwintigste ronde.

Verslag drieëntwintigste ronde
We spelen weer met keuze uit het tempo, 1:45 of een +10 seconden per zet tempo.
We zijn helaas oneven en Jan Hartsuiker wordt door loting aangewezen als deze speler.

Sjoerd Meijer 			- Hans Thuijls     
Hans komt een pion achter maar door de dichtgeschoven pionnen structuur lijkt dit geen
beslissend nadeel. Heel langzaam kan Sjoerd zijn stelling bevrijden en op de konings-
vleugel de stelling openen. Een onnauwkeurige zet van Hans levert Sjoerd een beslissend
tempo op. Sjoerd wint een stuk en daarmee de partij. En ook wint Sjoerd hiermee de 
interne competitie, van harte gefeliciteerd.

Gert-Jan van der Meulen	- Cor van Ingen      
Cor krijgt het initiatief, maar Gert-Jan heeft steeds een sluitende verdediging. Als 
Cor afruilt naar het eindspel blijkt dat dit geen reële winstkansen oplevert en wordt 
er tot remise besloten.

Martin Roseboom 		- John Zandvliet    
Na een rustige opening probeert John met een paard de stelling van Martin binnen te 
vallen. Martin zijn stukken moeten terug, maar het paard kan dan door pionzetten ver-
jaagd worden en Martin’s stukken weer terug naar de actieve velden. John probeert door
een pionoffer zijn stelling te bevrijden. Martin denkt dat er meer in zit en slaat het 
pionoffer af. Dat valt tegen, John heeft nu een goede verdediging en de stelling ver-
vlakt. Dat is het moment waarop er tot remise besloten wordt.

Hans van de Weteringh		- Jos van Raan      
Jos wint in de overgang naar het middenspel een pion en in de overgang naar het eind-
spel een kwaliteit. Hans heeft als compensatie een vrijpion op e6. Daarmee kan hij e
en val in de stelling vlechten. En laat het nou nog werken ook. Jos stapt er met beide 
benen in en ineens wint Hans het stuk en de partij.

Dick Krijgsman 			- Hans Renken     
Hans lijkt zijn dame weg te geven, maar Dick ziet net op tijd dat Hans door een fami-
lieschaak de dame terug zal winnen en dan een stuk voor blijft. In de afwikkeling ver-
gist Dick zich en moet zijn loper geven tegen twee pionnen en wellicht het initiatief. 
Dat faalt op een actieve verdediging van Hans, die wint een pion terug en neemt het 
initiatief over. En dan is een loper tegen een pion doorslaggevend en wint Hans de 
partij.

Ben Zee 			- Sebo Nienhuis    
Sebo begint een aanval tegen de koning van Ben. Zijn stukken staan in, maar door een 
schaakje probeert hij de verdedigende pion van Ben naar de h-lijn te lokken. Dan zou 
hij een aftrekschaakje hebben en het stuk terug winnen. Er volgt de klassieke tegen-
valler, Ben speelt de koning uit het schaak, twee paarden van Sebo blijven in staan en 
hij verliest hierdoor een van beide. Hij krijgt nog kleine tegenkansen over de half 
open g-lijn, maar Ben laat zich niet foppen, ruilt een toren en wint.

 
Mart Pol			- Alfred Gaasbeek    
Eerst komt Mart overtuigend te staan, dan Alfred. Beide hebben een tamelijk op de tocht
staande koning. Als Alfred dat niet optimaal aanpakt komt Mart weer beter te staan. 
Dan overziet Mart toch weer een goed schaak van Alfred en komt Alfred weer beter te 
staan. Mart doet dan een loper in de aanbieding in de hoop dat Alfred mat loopt. 
Alfred ziet dat hij niet mat loopt en slaat de loper. Als Mart zijn schaakjes op 
zijn is de partij voorbij en wint Alfred.

Harmen Wildenbeest 		- Peter Jonker     
Peter probeert een aanval met dame en paard tegen f2. Als Harmen dit verdedigt door 
met Ph2 het paard van Peter weer van g4 te verjagen is er voor Peter geen enkele kans
op voordeel meer. Voor Harmen evenmin en er wordt tot remise besloten.

Arnold van de Berg 		- Peter Dullaart    
Peter komt een pion achter maar heeft als compensatie een goed initiatief in een ge-
compliceerd eindspel. Arnold komt langzaam maar zeker op de damevleugel in de verdruk-
king. Maar een winstvariant voor Peter zit er toch niet in. Na nog wat ruilen wordt 
er daarom tot remise besloten. 

Herman Haasjes 		- Anton Spronk     
Anton investeert een pion voor een vrijpion in het centrum en complicaties. Dat blijkt
goed te werken. De vrijpionnen en toren van Herman op de damevleugel blijken zwak en
Anton kan door een combinatie een toren winnen. En dat is voldoende voor de winst van
de partij.

Loek Platschorre		- Riet de Mol       
Riet pakt de opening niet goed aan en Loek krijgt een zeer actieve stelling. Loek heeft
zoveel dreigingen dat Riet een stuk kwijt raakt. Ondanks dat Riet nu wel de jacht op 
Loek’s stukken kan openen en een beginnende aanval krijgt, kan Loek het door het stuk
meer allemaal prima verdedigen en wint de partij.

Coen Groen			- Klaas Kos       
De partij gaat lang gelijk op. Als Coen ingaat op dameruil blijkt Klaas het veel betere
eindspel te hebben. Dit wordt door Klaas solide naar het volle punt uitgeschoven.

Gerrit Bouw 			- Bas Faasse     
Gerrit komt in het middenspel een stuk voor. Hij kan echter de beslissende voortzetting 
niet vinden en geeft Bas de gelegenheid een aanval te beginnen. Een schaakje met een 
toren over de twee rij kost Gerrit de dame omdat zijn dame op b2 staat. En dan wint Bas
alsnog de partij.

 
Volledige uitslagen Interne competitie ronde 23 gespeeld op 10 mei 2012 

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Sjoerd     Meijer     - Hans      Thuijls     1-0
 Gert-Jan van derMeulen     - Cor van     Ingen      ½-½
 Martin     Roseboom    - John      Zandvliet    ½-½
 Hans van de   Weteringh    - Jos van     Raan      1-0
 Dick      Krijgsman    - Hans      Renken     0-1
 Ben       Zee       - Sebo      Nienhuis    1-0
 Willem de    Wilde      - Ben       Verduyn     1-0
 Mart      Pol       - Alfred     Gaasbeek    0-1
 Harmen     Wildenbeest   - Peter      Jonker     ½-½
 Arnold van de  Berg      - Peter      Dullaart    ½-½
 Herman     Haasjes     - Anton      Spronk     0-1
 Loek      Platschorre   - Riet de     Mol       1-0
 Coen      Groen      - Klaas      Kos       0-1
 Gerrit     Bouw      - Bas       Faasse     0-1

Donderdag 26 april: tweeentwintigste ronde.

Interne competitie ronde 22

Gisteren is op de AV van de OSBO besloten met het tempo 1:40 uur + 10 seconden per zet te gaan
spelen. We gaan voor onze interne een vergelijkbaar tempo, 1:25 + 10 of 1:30 +10 voorstellen 
Als beide spelers het er mee eens zijn kan in de laatste drie rondes van de interne daar al 
kennis mee gemaakt worden. Dat gebeurt massaal.

Hans Thuijls 			- Martin Roseboom
Martin krijgt evenals vorige week de Tarrasch variant van het Frans op het bord. Hans speelt 
het iets scherper, maar ook nu kan er weer afgewikkeld worden naar een remise stelling. Martin
vindt dat niet voldoende en probeert door een stukoffer een winstvariant te forceren. Dat 
blijkt geheel waar te zijn, maar aan de andere kant. Hans slaat het stuk met de koning, dan 
is het meteen uit en geeft Martin op.

Cor van Ingen			- Ronald Klaassen
Ronald komt in een fouten festival een pion voor. Ronald biedt om grotere fouten te voorkomen 
remise aan en dat wordt door Cor geaccepteerd, eveneens om erger te voorkomen.

Dick Krijgsman			- Gert-Jan van der Meulen
Gert Jan probeert met loper h3 de fiancetto stelling van Dick binnen te vallen. Dicks toren 
moet inderdaad naar f2 omdat de dame al op f3 staat. Als Gert-Jan zijn loper op h3 laat staan 
speelt Dick g4 en dan is de loper ingesloten. Gert Jan probeert nog een swindle, maar Dick 
tuint er niet in, komt het stuk voor en wint.
 
John Zandvliet 			- Jos van Raan
In een wilde partij zoals John die graag speelt heeft Jos ineens een gedwongen herhaling van 
zetten en wordt de partij remise.

Sebo Nienhuis 			- Willem de Wilde
Sebo kan door een ruil in de opening Willems pion op h6 winnen. Om zijn initiatief kracht bij 
te zetten geeft Sebo een kwaliteit voor een tweede pion. Zijn pion op de d-lijn is een vrijpion. 
Dat is zeer scherp voor beide partijen. Als Sebo kans ziet zijn pion naar d7 te spelen blijkt 
zijn stelling gewonnen.

Alfred Gaasbeek 		- Ben Zee
Ben zit ondanks het nieuwe tempo als weer rap in tijdnood. Alfred lijkt ook de betere stelling 
te hebben, maar durft de goede voortzetting, een stukoffer tegen twee pionnen en aanval niet 
aan. De Ben bevrijdt zijn stelling en neemt het initiatief over. Dat levert hem een pion op. 
In de stelling die dan op het bord staat kan Ben telkens wat zinloze schaakjes geven. Door 
het nieuwe tempo heeft Ben na twee schaakjes weer wat bedenktijd voor de volgende echte zet. 
Alfred gaat mee vluggeren en dat kost hem nog twee pionnen. Dan is het voordeel van Ben te 
groot en wint hij de partij.

Mart Pol			- Jan Hartsuiker
Jan krijgt bij gelijk materiaal de betere stelling door een aanval op de koningsvleugel. Als 
Mart een onnauwkeurige damezet speelt verliest hij direct. Maar het blijkt alleen het onver-
mijdelijke te bespoedigen, Jan had anders een zeer fraaie matvoortzetting met dame en loper 
gehad.

Peter Jonker 			- Arnold van de Berg
Arnold wint pion maar achter in ontwikkeling. Arnold biedt remise aan wat Peter gelet op zijn 
blijvende materiaal achterstand en tijdelijke ontwikkelingsvoorsprong accepteert.

Harmen Wildenbeest		- Bas Faasse
In het middenspel vergist Bas zich en kan Harmen door af te wikkelen naar het eindspel een 
pion winnen. Dat wordt een gedekte vrijpion in een eindspel met dames en lopers van gelijke 
kleur. Door een pion terug te geven kan Harmen daarna met behoud van de vrijpion de loper van 
Bas winnen en dan is de partij beslist.

Riet de Mol			- Anton Spronk
Riet begint door een stukoffer een aanval tegen de kort gerokeerde koning van Anton. Anton 
heeft dan geen pionnen meer die zijn koning verdedigen, maar kan wel op tijd zijn lichte stuk-
ken naar de koningsvleugel spelen. De aanval van Riet slaat niet door en Anton houdt het stuk 
meer. Dat is voldoende voor de winst.

Huub Grim 			- Loek Platschorre
Loek geeft in de opening ene pion en een kwaliteit weg, maar krijgt daarvoor over de damevleu-
gel zeer veel tegenspel. Zoveel dat Huub de kwaliteit weer terug moet geven. Maar ook dan be-
houdt Loek een aanvallende stelling. Huub kan niet alle dreigingen verdedigen en moet een stuk 
inleveren en daarmee ook de partij.
 
Volledige uitslagen Interne competitie 3 ronde 22 gespeeld op 19-04-2012 

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Hans      Thuijls     - Martin     Roseboom    1-0
 Cor van     Ingen      - Ronald     Klaassen    ½-½
 Dick      Krijgsman    - Gert-Jan van derMeulen     1-0
 John      Zandvliet    - Jos van     Raan      ½-½
 Sebo      Nienhuis    - Willem de    Wilde      1-0
 Alfred     Gaasbeek    - Ben       Zee       0-1
 Mart      Pol       - Jan       Hartsuiker   0-1
 Peter      Jonker     - Arnold van de  Berg      ½-½
 Ben       Verduyn     - Herman van   Scherrenburg  1-0
 Peter      Dullaart    - Klaas      Kos       1-0
 Harmen     Wildenbeest   - Bas       Faasse     1-0
 Riet de     Mol       - Anton      Spronk     0-1
 Huub      Grim      - Loek      Platschorre   0-1
 Coen      Groen      - Herman     Haasjes     ½-½
 Joeke van der  Meulen     - Gerrit     Bouw      1-0 R
 Sjoerd     Meijer     - extern             0-1
 Hans van de   Weteringh    - extern             1-0

Donderdag 12 april: éénentwintigste ronde.

Verslag eenentwintigste ronde

Voor ESV 1 en ESV 2 wordt de OSBO slotronde in de tweede week gespeeld. Dat is een week 
later dan verwacht. Door deze uitzonderlijke omstandigheid mogen degene die voor ESV in 
een slotronde spelen en deze week niet intern hun externe resultaat voor de interne la-
ten meetellen. Dit leidt tot een kleiner aantal interne partijen dan gebruikelijk.

Jos van Raan		- Martin Roseboom
Jos en Martin spelen een theoretische afwikkeling van de Tarrasch variant van het Frans 
die als snel in een remise stand uitmondt. Dat is dan ook de uitslag.

Hans Renken		- Willem de Wilde
Willem heeft met zijn dame een kleine dreiging, Hans kan dat verdedigen door met zijn 
loper de dame aan te vallen. Willem speelt uiteraard de dame met een andere kleine 
dreiging. Ook deze kan Hans verdedigen door met zijn loper de dame aan te vallen. 
Willem heeft dan weer de eerste dreiging. Dit levert al op de 17de zet remise door 
herhaling van stelling op.

John Zandvliet		- Mart Pol
Voor het begin analyseren we een mogelijke variant die John op het bord zou kunnen krij-
gen. Mart wijkt echter vlot af van onze analyse, helaas is zijn voortzetting geen verbe-
tering. Zijn koning moet in de opening naar d7 en vervolgens naar c7. Dan heeft John met
zijn paard schaak op b5. Dat kost Mart groot materiaal en hij geeft op.

Peter Jonker		- Dick Krijgsman
De partij begint met de Leningrader variant van het Hollands. Dick kan de Ben-oni ma-
noeuvre Ld7, Pa6, Pc7, Tb8 en b5. Peter reageert hier niet actief genoeg op en verliest 
een pion. Daarna geeft Peter nog een pion en laat een pion van Dick doorlopen naar b2. 
Dat zijn teveel dreigingen om allemaal te verdedigen. De pion kost een stuk en dan 
geeft Peter op.

Alfred Gaasbeek	- Jan Hartsuiker
Beide spelers spelen op de aanval. Jan op koningsvleugel met dame en twee torens. Alfred
door het centrum met dame, toren, loper en twee pionnen. Jan dreigt mat te geven door met
de dame op g2 te slaan. Alfred kan dat door zijn dame naar d5 te spelen dekken en tegelijk
mat op f7 en mat in twee via b7 dreigen. Dat is direct voldoende voor de winst. Alfred 
toont dan, geheel ten overvloede, aan dat hij ook een langzamere winstvariant heeft. 
Helaas voor hem, hij krijgt toch maar een bordpunt.

Arnold van de Berg	- Herman van Scherrenburg
Herman kan op de damevleugel de stukken van Arnold opsluiten. Arnold krijgt als compen-
satie de half open h-lijn en een sterk paard op d4. Hierdoor kan hij langzaam zijn stel-
ling bevrijden. Als hij het initiatief overneemt biedt hij remise aan, wat Herman maar 
wat graag aanneemt omdat die al wel weet dat hij zeker niet meer zal bereiken als hij 
doorspeelt.
 
Loek Platschorre	- Harmen Wildenbeest
Loek investeert een stuk voor een aanval tegen de pion op g7. Loek speelt de toren naar 
de g-lijn met aanval op de dame. Beide spelers zien over het hoofd dat Harmen nu met een
actieve paardzet Loek’s dame en toren kan aanvallen en als Loek de dame ruilt slaat 
Harmen met schaak en wint dan een toren. Als Harmen de dame verdedigend naar h7 speelt, 
blijkt het paard door een combinatie niet echt gedekt te zijn door de g7 en wint Loek 
het stuk terug. Dat is het moment waarop tot remise besloten wordt.

Roelof van der Meer 	- Coen Groen
Roelof krijgt als vlot een initiatief, Coen komt niet tot rokade. Roelof kan een pionnen-
opmars op de koningsvleugel beginnen. Coen lijkt zich te kunnen verdedigen door f7 naar 
f5 op te spelen. Maar hij ziet over het hoofd dat Roelofs pion op e5 nu en-passant kan s
laan en dan is Coen stelling ineens hopeloos verloren. Coen geeft op.

Gerrit Bouw 		- Huub Grim
Gerrit rokeert lang en Huub rokeert kort. Gerrit lijkt een mooie afruil te hebben in het
centrum waardoor hij tegelijk met een pion de loper en met een toren de dame van Huub 
aanvalt. Huub geeft echter met de loper schaak en daardoor moet de koning de dekking van
de toren loslaten. Hierdoor verliest Gerrit een stuk in plaats van dat hij er een wint. 
Gerrit geeft op.

Riet de Mol 		- Herman Haasjes
Riet rokeert kort en Herman rokeert lang. Ook hier spelen beiden op de aanval. Riet 
speelt de laatste voorbereidende aanvalszet en dreigt door diverse schaakjes een toren 
en pion te winnen. Maar dat is het moment dat Herman over de lange diagonaal h1-a8 met 
een dame loper batterij Riet mat kan zetten.


Volledige uitslagen Interne competitie ronde 21 
 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag
 Jos van     Raan      - Martin     Roseboom    ½-½
 Hans      Renken     - Willem de    Wilde      ½-½
 John      Zandvliet    - Mart      Pol       1-0
 Peter      Jonker     - Dick      Krijgsman    0-1
 Alfred     Gaasbeek    - Jan       Hartsuiker   1-0
 Arnold van de  Berg      - Herman van   Scherrenburg  ½-½
 Anton      Spronk     - Ben       Verduyn     0-1
 Loek      Platschorre   - Harmen     Wildenbeest   ½-½
 Roelof van der Meer      - Coen      Groen      1-0
 Gerrit     Bouw      - Huub      Grim      0-1
 Riet de     Mol       - Herman     Haasjes     0-1
 extern             - Sjoerd     Meijer     0-1
 extern             - Ronald     Klaassen    ½-½
 Gert-Jan van derMeulen     - extern             ½-½
 Hans      Thuijls     - extern             1-0
 extern             - Sebo      Nienhuis    0-1

Donderdag 5 april: twintigste ronde.

Verslag twintigste ronde intern

Als ik even over zeven aan kom rijden, staan er twee auto’s geparkeerd voor de slagboom.
Ik bel de politie, die belt met de eigenaar. Die blijkt samen met de eigenaar van de andere
auto achter Rehoboth in een boom vleermuiskastjes aan het ophangen te zijn. Ze hopen daar-
mee de vleermuizen uit het gebouw naar de kastjes te lokken, zodat die beestjes de sloop 
van het gebouw niet verhinderen. Ze verwijderen één auto en ik kan dan toch mijn auto ach-
ter het gebouw parkeren.

We beginnen oneven denken we. Hans Thuijls loot, en dat doet hij briljant. Herman Haasjes 
loot oneven, om vijf over acht blijkt dat die helemaal niet aanwezig is.
Hans loot ook voor de bekerfinale, Sjoerd Meijer heeft wit in eerste wedstrijd.

Hans Renken			- Sjoerd Meijer
Na veertien zetten is er nog geen pion of stuk geruild en beide hebben zeven pionzetten ge-
daan. Dan begint het grote ruilen en dat doet Sjoerd net even beter. Hij krijgt een posi-
tioneel overwicht. Als dat een stuk wordt geeft Hans op.

Martin Roseboom 		- Cor van Ingen
Een rustig begin met het loperspel. In de overgang naar het middenspel krijgt Martin een 
positioneel voordeel met twee lopers/torens tegen twee paarden/torens. In de overgang naar
het eindspel verspeelt hij dat weer, geeft geheel onnodig een pion weg en dan wint Cor.

Gert-Jan van der Meulen	- John Zandvliet
Ook hier een gesloten partij, op de achttiende zet is er nog niks geruild. Hier zijn er 
door beide maar zes pionzetten gedaan. Dan begint in deze partij het grote ruilen. Als John
een doorbraak probeert te forceren loopt dat fout af. Dat kost een stuk en de partij.

Jos van Raan			- Hans Thuijls
Het is een gelijk opgaande partij waarbij geen van beide zichtbaar beter staat. Jos probeert
een valletje in de stelling te brengen, Hans ziet dat en wikkelt correct af. Dan is het 
remise.

Ben Zee 			- Hans van de Weteringh
Aan het eind van de openingsfase rokeert Hans kort en Ben lang. Dat kost Ben meteen een pion.
Hans ruilt af naar een eindspel van loper tegen paard met op beide vleugels pionnen. Door 
een fraai uitgevoerd eindspel is de extra pion niet te stoppen en Hans wint.

Ronald Klaassen 		- Mart Pol
Ronald krijgt een in de opening een ruimtelijk voordeel. Omdat te neutraliseren probeert 
Mart een ingewikkelde ruil direct naar het eindspel. Maar dat blijkt niet goed uit te pakken,
Ronald staat ineens een stuk voor en dat wint vlot. Zo vlot dat hij deze week niet aan zijn 
moment toe komt.

Willem de Wilde 		- Alfred Gaasbeek
Willem wint in het vroege middenspel een kwaliteit. Alfred probeert nog de dame van Willem te
vangen. Maar dat kan Willem door een kleine combinatie die nog een kwaliteit wint voorkomen.
Met dame, loper en paard probeert Alfred of er misschien een aanval tegen Willems koning moge-
lijk is, maar ook dat loopt op niks uit en Willem wint.

Herman van Scherrenburg 	- Peter Jonker
Het is een gelijk opgaande partij waarbij er een egelachtige stelling ontstaat. Hoewel wit 
misschien iets beter staat omdat hij een paard op e4 heeft en de zwartvelderige loper van Peter
ingesloten is door zijn eigen pionnen. Maar het is allemaal zo dicht dat geen van beide kansen
ziet en de partij wordt remise gegeven.

Peter Dullaart 			- Sebo Nienhuis
Peter probeert in het vroege middenspel door een dameuitval naar h6 aanvalskansen te krijgen 
tegen de korte rokade stelling van Sebo. Dat werk averechts, met Lg5 kan Sebo deze dame aanval-
len en die heeft geen vluchtveld meer. Peter geeft verbouwereerd op.

Harmen Wildenbeest 		- Ben Verduyn
Dit een gelijk opgaande partij. In die zin dat ze omstebeurt kleine foutjes maken waar ze alle-
bei ook niet van profiteren. De partij wordt dan vanzelfsprekend remise.

Klaas Kos 			- Gerrit Bouw
Klaas begint voortvarend en neemt het door Gerrit aangeboden stuk ook al komt zijn dame hierdoor
midden op het bord onder aanval van Gerrit’s stukken te liggen. Als de dame van Klaas kan ont-
snappen wint Klaas door zijn materiaal voorsprong de partij.

Coen Groen 			- Riet de Mol
Coen speelt in de opening zijn lopers naar een ongelukkige velden. Riet kan door deze lopers op 
te jagen twee pionnen meenemen en ondertussen de ontwikkeling ook nog voltooien. Dat worden drie, 
en dan vier pionnen meer. Als Riet een stuk geeft om te proberen met een van de pionnen een 
dame te halen, dan heeft Coen een verborgen verdediging en is het ineens alsnog remise.

Volledige Uitslagen Interne competitie ronde 20 gespeeld op 05-04-2012 seizoen 11/12
 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag
 Hans      Renken     - Sjoerd     Meijer     0-1
 Martin     Roseboom    - Cor van     Ingen      0-1
 Gert-Jan van derMeulen     - John      Zandvliet    1-0
 Jos van     Raan      - Hans      Thuijls     ½-½
 Ben       Zee       - Hans van de   Weteringh    0-1
 Ronald     Klaassen    - Mart      Pol       1-0
 Willem de    Wilde      - Alfred     Gaasbeek    1-0
 Herman van   Scherrenburg  - Peter      Jonker     ½-½
 Peter      Dullaart    - Sebo      Nienhuis    0-1
 Jan       Hartsuiker   - Anton      Spronk     1-0
 Harmen     Wildenbeest   - Ben       Verduyn     ½-½
 Klaas      Kos       - Gerrit     Bouw      1-0
 Roelof van der Meer      - Huub      Grim      ½-½
 Coen      Groen      - Riet de     Mol       ½-½

Donderdag 29 maart: negentiende ronde.

Verslag negentiende ronde intern

Cor van Ingen			- Sjoerd Meijer
Een Krazy Kat opening (De eerste drie zetten van wit; f3, Ph3, Pf2). Een onoverzichtelijke
stelling is het gevolg. Het is lang onduidelijk of een van beide en zo ja wie er beter zou
staan. Sjoerd pakt het positioneel aan en langzaam komt hij steeds iets beter te staan. 
Cor heeft waarschijnlijk wel ergens een kans laten liggen om het geheel in evenwicht te 
houden. Daarna wordt het positionele voordeel een materieel voordeel in de vorm van een 
pion en dan begeeft de stelling van Cor het langzaam en wint Sjoerd.

Martin Roseboom 		- Hans Renken
Martin krijgt in de overgang van opening naar middenspel een kleine dreiging. Dat lijkt 
Hans een pion te gaan kosten, maar die wint hij gewoon terug, Hans biedt remise aan, 
Martin probeert het nog een paar zetten, maar ziet dan in dat er niet meer in zit en stelt
zelf remise voor. Hans accepteert dat.

Gert-Jan van der Meulen	- Jos van Raan
Jos kan door een pionoffer een aanval opzetten op de koningsvleugel. Jos kan de koning van
Gert-Jan naar h6 jagen. De matdreiging is alleen te voorkomen door een kwaliteit in te le-
veren. En dat is alleen maar uitstel van het onvermijdelijke. Gert-Jan geeft daarom op.

Hans Thuijls 			- John Zandvliet
Hans komt met een geïsoleerde pion op d4 uit de opening. Het klassieke gevecht over de vraag
of die sterk ik of zwak ontspint zich. Hans dekt deze pion met vier stukken, John valt met 
evenzoveel gelijke stukken de pion aan. John slaat een verdedigend stuk weg en dan volgt een
schijntorenoffer waarmee John hoopt een pion te winnen. Dat blijkt inderdaad allemaal schijn, 
Hans pakt gewoon de pion terug en al snel daarna wordt de partij remise gegeven.

Ben Zee 			- Peter Jonker
Het gevecht vindt plaats op de damevleugel. Er is een symmetrische pionstelling waarachter 
beide hun stukken hebben opgesteld. Ben zijn stukken oefenen druk uit op Peters stelling en 
Peter moet verdedigen. Er is echter geen directe ruil te vinden die tot voordeel van een van
beide leidt en Peter biedt daarom remise aan. Ben, in zijn gebruikelijke lichte tijdnood, 
neemt dat aan.

Hans van de Weteringh		- Ronald Klaassen
Na een rustig Samisch begin, staat Hans zijn dame op de damevleugel en Ronald’s koning op de
koningsvleugel. Daarom begint Hans een aanval over de koningsvleugel en Ronald sluit de dame 
van Hans in. Als Ronald het op zijn best had gespeeld had Hans voor zijn dame en paard twee 
torens en twee pionnen gekregen. De koningsaanval blijkt echter complicaties op te leveren. 
Als Ronald zich vergist ontstaat er een stelling van paard voor Ronald tegen drie pionnen 
voor Hans. Omdat de stukken van Hans niet goed samenwerken verliest Hans alle een voor een 
alle drie de pionnen. Hij geeft een paar schaakjes en dan heeft Ronald zijn moment. Hij 
raakt het paard aan, moet dat spelen en is het kwijt. Dan is de stelling weer gelijk en 
wordt er remise gegeven.
 
Mart Pol 			- Herman van Scherrenburg
Herman reageert in de opening al verkeerd op een damezet van Mart, dat geeft Mart de moge-
lijkheid met schaak op f7 te slaan en de koning van Herman in het midden te houden. Het ini-
tiatief dat Mart heeft kost Herman op den duur een stuk en de partij.

Dick Krijgsman 			- Jan Hartsuiker
Dick wint gaande weg een pion en wikkelt dan af naar een eindspel van gelijke lopers en paard
en op beide vleugels pionnen. Een van Dick’s pionnen is een gedekte vrijpion op de c-lijn. Na
een boel geschuif en voorzichtige stellingverbetering ziet Dick een mooi plan. Als hij de pion
op g2 geeft dan staat het paard van Jan te ver om de pion op de c-lijn tegen te kunnen houden. 
Jan gaat daar echter niet op in en er volgt een verdere positionele opbouw. Als alles voor 
Dick ideaal staat ruilt hij zijn paard tegen de loper en dan loopt de pion of de op c6 of de 
pion op de h-lijn door.

Alfred Gaasbeek		- Peter Dullaart
In een zeer wilde partij komt Alfred in het middenspel waarschijnlijk gewonnen te staan. Peter 
vindt elke keer weer een creatieve verdediging en ergens laat Alfred het glippen en ontstaat 
er een remise lijkend eindspel. Alfred zit in vliegende tijdnood, maar ook Peter gaat snel 
spelen en dat wordt hem fataal. Zij ziet mat in één over het hoofd, en Alfred wint toch, 
eigenlijk ook wel verdiend.

Bas Faasse 			- Arnold van de Berg
Arnold speelt een mooie pionnenopmars op de damevleugel. Hij kan de pion naar a2 spelen, Doordat
Bas zijn paard op b1 staat promoveert deze pion altijd. Dat kost of een toren of een paard. Bas
laat het paard staan en slaat een loper. Arnold haalt op a1 een dame en als Bas dan het paard 
naar c3 speelt gaat dit direct verloren en geeft Bas op.

Anton Spronk 			- Joeke van der Meulen
Anton en Joeke zetten in de opening het hele centrum vol met pionnen en stukken. Dat is een ge-
heel onoverzichtelijke stelling. Als de mist optrekt blijkt Anton een stuk meer te hebben. Joeke
probeert nog of zijn vrijpion op de damevleugel onheil kan aanrichten, maar als hij dan geheel 
onnodig nog een paard weggeeft, geeft hij op.

Huub Grim 			- Klaas Kos
Klaas krijgt een drukstelling op de damevleugel. Als Huub het niet goed verdedigt dan kost hem 
dit een pion. De zet daarna valt Klaas over de b-lijn met een toren de stelling van Huub binnen. 
Huub ziet niet dat er dan een paard in staat en geeft dat stuk pardoes weg. Dat kost hem direct 
de partij.


Harmen Wildenbeest 		- Coen Groen
Harmen begint een zeer kansrijke aanval tegen de koning van Coen. Om niet meteen mat te gaan 
moet Coen een stuk geven. Dat maakt de aanval van Harmen echter niet minder sterk en als Harmen
met een toren via e6 de koningsstelling van Coen onverdedigbaar maakt is de partij voorbij.

 
Herman Haasjes 		- Roelof van der Meer
In een zware manoeuvreer partij wint Roelof een pion. Als compensatie heeft Herman een actieve
loper en toren en dat kost Roelof weer de pion. Het endspel van twee loper tegen loper en paard 
heeft Roelof dan wel een kleine plus in de vorm van een vrijpion. Als Herman het niet optimaal 
verdedigd en de pion naar b3 laat gaan dan blijkt dat een grote plus te zijn die een stuk kost. 
En daarmee ook de partij.

Riet de Mol 			- Gerrit Bouw
Ook hier een rustige opening. Tijdens de overgang naar het middenspel dan komt de partij tot 
leven. Gerrit rukt onvervaard op met zijn e-pion en wint het paard op f3. De tegenkansen die 
Riet dacht te krijgen voorkomt hij met de opmars h5-h4, dat is onverwacht omdat hij kort 
gerokeerd heeft. Als Riet de zwartvelderige loper ruilt om deze pion op te halen kost dat aan 
de andere kant van het bord nog een stuk. Gerrit probeert met een dameoffer een matnet te 
creëren. Riet kan dat door een stuk terug te geven voorkomen. De dame blijkt sterker dan de 
drie stukken. Riet ruilt de dame naar een kwaliteit en twee pionnen voor en dat is voldoende
voor de winst.

Volledige Uitslagen Interne competitie cyclus 3 ronde 19 seizoen 11/12

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Cor van     Ingen      - Sjoerd     Meijer     0-1
 Martin     Roseboom    - Hans      Renken     ½-½
 Gert-Jan van derMeulen     - Jos van     Raan      0-1
 Hans      Thuijls     - John      Zandvliet    ½-½
 Ben       Zee       - Peter      Jonker     ½-½
 Hans van de   Weteringh    - Ronald     Klaassen    ½-½
 Mart      Pol       - Herman van   Scherrenburg  1-0
 Dick      Krijgsman    - Jan       Hartsuiker   1-0
 Alfred     Gaasbeek    - Peter      Dullaart    1-0
 Bas       Faasse     - Arnold van de  Berg      0-1
 Anton      Spronk     - Joeke van der  Meulen     1-0
 Huub      Grim      - Klaas      Kos       0-1
 Harmen     Wildenbeest   - Coen      Groen      1-0
 Herman     Haasjes     - Roelof van der Meer      0-1
 Riet de     Mol       - Gerrit     Bouw      1-0

Donderdag 22 maart: achttiende ronde.

Indeling ronde 18 Interne competitie cyclus 2 seizoen 11/12
Verslag achttiende ronde intern

Sjoerd Meijer 		-Martin     Roseboom
Sjoerd opent met het voor hem ongebruikelijke g3. Dat leidt tot een klassiek Hollands begin.
Als Sjoerd dan f4 met Lb2 combineert heeft hij een gat op e3. Als Martin op de twaalfde zet 
zijn paard naar g4 kan spelen, is dat gat op e3 direct dodelijk, dat kost minimaal twee 
pionnen in een beroerde stelling. Sjoerd geeft op.

Hans Thuijls		- Gert-Jan van der Meulen
Hans en Gert-Jan spelen een moeilijke positionele partij. Het gaat wel gelijk op en dit is 
een van de weinige partijen die remise wordt gegeven voordat een van beide een fatale blunder
begaat.

John Zandvliet		- Cor van Ingen
John speelt het koningsgambiet. Cor geeft de pion direct terug om niet te veel achter te ko-
men in ontwikkeling. Dat lukt maar ten dele, Cor komt onder druk te staan. Om John af te l
eiden gooit hij een glas spa rood aan John’s kant om. Dat blijkt nog te werken ook, een paar 
zetten later wint hij een pion en dan is John’s stelling ook meteen niet meer te verdedigen, 
om een familieschaak te voorkomen speelt hij de dame naar een veld wat meteen nog een pion 
en een kwaliteit kost. John geeft op.

Ronald Klaassen 	- Hans Renken
Ronald heeft deze week zijn moment al wat eerder op de avond, om tien voor half negen geeft 
hij zijn dame weg door een familieschaak toe te laten. Dat is direct het einde van de partij.

Jos van Raan		- Ben Zee
Een moeilijke positionele partij. Het merkwaardigst aan deze partij is, dat Ben minder tijd 
gebruikt dan Jos. Zou de lente hem in een zeldzame onbezonnen bui hebben gebracht? Het blijkt
van niet, de partij blijft gelijk opgaan en wordt remise.

Peter Jonker		- Hans van de Weteringh
Na een rustige opening pakt Hans de zaken actief aan. Hij dringt de stukken van Peter terug 
naar de onderste lijn. Dat blijkt helemaal zo slecht nog niet, daarvandaan ondersteunen 
Peter’s stukken de pionnen opmars in het centrum. Hans kan die opmars stuiten en dan ineens 
blijkt weer het nadeel van de stukken op de onderste rij. Hans kan op de damevleugel binnen 
vallen en wint een kwaliteit. Peter’s stelling komt daardoor wel los en hij krijgt een vrij-
pion op e6 gedekt door een loper op f7. En dat blijkt voldoende voor remise.

Mart Pol 		- Dick Krijgsman
De partij begint rustig en gaat ook in het middenspel geheel gelijk op. Dan speelt Mart de 
dame terug om naar de onderste rij om een kleine dreiging te krijgen. Wat hij overziet is dat
er een paard ongedekt blijft staan en Dick slaat dat stuk. Mart geeft dat uiteraard direct op.

Jan Hartsuiker 		- Peter Dullaart
Al vroeg in de opening speelt Peter een positioneel verkeerde zet en moet zijn koning naar e7. 
Jan kan vlot de ontwikkeling voltooien en Peter’s stukken blijven op hun beginpositie staan. 
Als Peter zijn dame tracht te ontwikkelen blijkt dit averechts te werken, ook die komt in de 
problemen, waardoor Jan nog meer tempi wint en uiteindelijk een stuk. Dat is het moment waarop 
Peter de strijd staakt.

Loek Platschorre 	- Alfred Gaasbeek
Loek komt niet opdagen en Alfred wint reglementair.

Bas Faasse 		- Huub Grim
Bas kan met een paard via c6 de stelling van Huub binnen vallen. De stukken van Huub komen 
daarop op de verkeerde velden terecht en werken niet goed meer samen. Dat kost een stuk, maar 
daarmee worden Huub’s problemen uiteraard alleen maar groter. Hij probeert nog of Bas zijn 
vrije c-pion door wil laten lopen, maar dat lukt uiteraard niet. Bas zijn vrije b-pion loopt 
wel door naar b7 en dan geeft Huub op.

Joeke van der Meulen	- Arnold van de Berg
Na een gelijk opgaand begin en een rustig middenspel worden de dames geruild. Joeke heeft een 
paard aan de rand. Als het paard weg zou gaan dan kan Arnold een toren pennen en de kwaliteit 
winnen. Als Arnold het paard aanvalt met een pion, speelt Joeke het paard daarom niet. Maar 
uiteraard gaat dat paard daardoor verloren. Joeke probeert nog wel of Arnold zich wil laten 
foppen, maar Arnold ruilt nog een toren en dan is het overwicht van het stuk te groot en wint 
hij.

Anton Spronk 		- Harmen Wildenbeest
Anton, terug achter het bord, blijkt het nog niet verleerd. Als Harmen met zijn koning in het 
midden blijft om de toren over de h-lijn richting Anton’s koning te sturen, krijgt Anton goede
tegenkansen door het centrum. De pion op e6 is gepend en dat maakt het mogelijk dat Anton door
een familieschaak op f5 de dame en de partij wint.

Ben Verduyn		- Herman Haasjes
Geheel in de geest van de avond geeft Herman, zij het al in een moeilijker stelling, een stuk 
en de partij weg.

Riet de Mol 		- Roelof van der Meer
Roelof heeft om negen uur zijn moment en geeft ook door een familieschaak zijn dame weg. 
Uiteraard staakt ook hij de strijd. 

Gerrit Bouw 		- Coen Groen
Na een rustige opening ziet Coen niet dat Gerrit zijn dame voor een paard en toren kan winnen. 
Hij hoopt hierdoor nog wat spel te krijgen. Als Gerrits dame gesteund door zijn stukken ook nog
twee pionnen mee neemt, is het voor Gerrit geen probleem meer om vlot te winnen.

Volledige Uitslagen Interne competitie cyclus 3 ronde 18 gespeeld op 22-03-2012 seizoen 11/12

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Sjoerd     Meijer     - Martin     Roseboom    0-1
 Hans      Thuijls     - Gert-Jan van derMeulen     ½-½
 John      Zandvliet    - Cor van     Ingen      0-1
 Ronald     Klaassen    - Hans      Renken     0-1
 Jos van     Raan      - Ben       Zee       ½-½
 Peter      Jonker     - Hans van de   Weteringh    ½-½
 Mart      Pol       - Dick      Krijgsman    0-1
 Jan       Hartsuiker   - Peter      Dullaart    1-0
 Loek      Platschorre   - Alfred     Gaasbeek    0-1
 Bas       Faasse     - Huub      Grim      1-0
 Joeke van der  Meulen     - Arnold van de  Berg      0-1
 Anton      Spronk     - Harmen     Wildenbeest   1-0
 Ben       Verduyn     - Herman     Haasjes     1-0
 Riet de     Mol       - Roelof van der Meer      1-0
 Gerrit     Bouw      - Coen      Groen      1-0

Donderdag 8 maart: zeventiende ronde.

Indeling ronde 17 Interne competitie cyclus 2 seizoen 11/12

Gert-Jan van der Meulen	- Martin Roseboom
Een 1. … b6 partij die door de rustige aanpak van Gert-Jan verdacht veel op klassiek 
Hollands lijkt. Een door Martin iets te veel op de automatische piloot gespeelde voort-
zetting brengt hem in de problemen. Gert-Jan wint een pion. Maar na een kleine onnauw-
keurigheid van zijn kant is ineens de druk uit de stelling en biedt Gert-Jan remise 
aan. Dat wordt uiteraard geaccepteerd.

Cor van Ingen			- Jos van Raan
Jos van Raan speelt het middenspel iets te passief en komt geleidelijk in de verdrukking.
Cor wint na een onnauwkeurigheid van Jos een stuk en daarmee de partij.

Hans Renken 			- Mart Pol
Hans krijgt een sterk initiatief en als Mart de dames moet ruilen blijkt daarna dat Hans
geforceerd een stuk wint en de partij. 

Ronald Klaassen 		- Ben Zee
Ronald offert een loper voor twee pionnen en vage aanvalskansen. Vage kansen, want Ben 
heeft alles onder controle. Om de druk op te voeren investeert Ronald ook nog een kwali-
teit, waardoor hij nu een toren tegen twee pionnen heeft. Ben investeert echter veel tijd
in het vinden van de goede zetten. In tijdnood maakt Ben een paar foutjes en Ronald 
krijgt een kans op een geforceerde winst maar mist die. Hierdoor krijgt Ben de kans een
paar schaakjes te geven maar voordat hij remise door eeuwig schaak kan aantonen gaat hij 
door zijn vlag en wint Ronald alsnog.

Peter Jonker			- Jan Hartsuiker
Peter kiest een variant waarin hij een geïsoleerde pion op d4 krijgt. Als hij het moment 
waarop hij die naar d5 kan spelen om een vlak eindspel te bereiken laat liggen, verliest
hij de pion. Het blijkt echter nog lang niet gewonnen voor Jan. Als Peter af kan gaan 
wikkelen naar een eindspel van ongelijke lopers biedt hij remise aan en Jan accepteert 
dat. 

Peter Dullaart 			- Bas Faasse
Peter wint in de opening een pion en heeft ook de actievere stelling. Bas wordt door deze
combinatie in de verdrukking gebracht en verliest groter materiaal en geeft op.

Arnold van de Berg         	- Loek Platschorre
Nadat Loek kort gerokeerd heeft krijgt Arnold een goede stelling op de koningsvleugel. 
Een klein foutje van Loek geeft Arnold mooie aanvalskansen. Op zijn beurt vergist Arnold
zich waardoor ijn aanvallende loper en dame geruild kan worden en dan is de stelling in-
eens remise.

Roelof van der Meer 		- Harmen Wildenbeest
In een gecompliceerd middenspel denkt Roelof een aanval te kunnen beginnen. Als hij echter,
naar eigen zeggen nogal dom, het aanvallende stuk weggeeft is de partij voorbij.
 
Coen Groen 			- Joeke van der Meulen
De partij gaat lange tijd gelijk op. Maar in het eindspel weet Joeke Coen te verleiden tot
wat onnauwkeurige zetten en krijgt Joeke een vrijpion. Dat is voldoende voor de winst.

Herman Haasjes 		- Gerrit Bouw
Herman lijkt na dameruil door het paardvorkje op c2 een kwaliteit te verliezen.
Maar het paard op a1 is ingesloten, die gaat verloren, waardoor Herman een kleine kwaliteit
wint. De open koningsstelling van Herman en het aantal zetten dat het ophalen van het paard 
kost, levert Gerrit echter compensatie op. Zoveel compensatie dat hij een stuk wint en dan
heeft hij ineens een kwaliteit en een pion voor. En dat is voldoende voor de winst.

Volledige Uitslagen Interne competitie cyclus 3 ronde 17 gespeeld op 08-03-2012 seizoen 11/12

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Gert-Jan van derMeulen     - Martin     Roseboom    ½-½
 Cor van     Ingen      - Jos van     Raan      1-0
 Hans      Renken     - Mart      Pol       1-0
 Ronald     Klaassen    - Ben       Zee       1-0
 Sebo      Nienhuis    - Herman van   Scherrenburg  ½-½
 Peter      Jonker     + Jan       Hartsuiker   ½-½
 Peter      Dullaart    - Bas       Faasse     1-0
 Arnold van de  Berg      + Loek      Platschorre   ½-½
 Alfred     Gaasbeek    - Klaas      Kos       1-0
 Roelof van der Meer      - Harmen     Wildenbeest   0-1
 Coen      Groen      + Joeke van der  Meulen     0-1
 Herman     Haasjes     + Gerrit     Bouw      0-1
 Sjoerd     Meijer     - extern             1-0
 Hans      Thuijls     - extern             0-1
 John      Zandvliet    - extern             ½-½
 Hans van de   Weteringh    - extern             ½-½

Donderdag 1 maart: zestiende ronde.

Verslag van de zestiende ronde.
Uw wedstrijdleider is helaas afwezig wegens ziekte, dus geen echt verslag.

De uitslagen van de interne competitie zijn:

Uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 16 gespeeld op 01-03-2012 seizoen 11/12


 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Gert-Jan van derMeulen     - Sjoerd     Meijer     1-0
 Jos van     Raan      - John      Zandvliet    ½-½
 Ben       Zee       - Hans      Renken     0-1
 Mart      Pol       - Hans van de   Weteringh    1-0
 Dick      Krijgsman    - Ronald     Klaassen    0-1
 Jan       Hartsuiker   - Willem de    Wilde      0-1
 Sebo      Nienhuis    - Peter      Jonker     ½-½
 Herman van   Scherrenburg  - Huub      Grim      1-0
 Peter      Dullaart    - Arnold van de  Berg      1-0
 Harmen     Wildenbeest   - Bas       Faasse     0-1
 Loek      Platschorre   - Ben       Verduyn     ½-½
 Alfred     Gaasbeek    - Riet de     Mol       1-0
 Gerrit     Bouw      - Joeke van der  Meulen     0-1
 Herman     Haasjes     - Coen      Groen      1-0

Donderdag 9 februari: vijftiende ronde.

Verslag vijftiende ronde

Wij hebben vandaag een OSBO wedstrijd tussen Eijp Jansen van de Cirkel 4 en Alfred Gaasbeek
voor ESV 3. 
Alfred investeert eerst een kwaliteit voor aanval, verliest een tweede, wint er een terug, 
maar het eindspel van loper tegen toren gaat verloren omdat zijn tegenstander de kwaliteit
kan teruggeven voor een doorlopende pion.

Intern worden de volgend partijen gespeeld:


Sjoerd Meijer 			- Hans Thuijls
Hans laat zijn gefianchetteerde loper op g7 insluiten door een pionnenlinie van Sjoerd en
speelt dan eigenlijk met een stuk minder. Dat levert Sjoerd een groot ruimtelijk voordeel 
op de damevleugel op en kan hij over de c-lijn met een toren de stelling van Hans binnen 
vallen. Dat levert Hans een geïsoleerde pion op d5 op, die spoedig verloren gaat. Sjoerds
koning moet naar f6 lopen om aan de schaakjes van Hans zijn dame te ontsnappen, maar dan 
heeft Hans geen schaakjes meer en Sjoerd wel een matdreiging en als dat verdedigd wordt 
een doorlopende vrijpion. Hans geeft daarom op.

Martin Roseboom 		- Cor van Ingen
In de tamelijk ouderwetse loperopening staat Cor het klassieke offer van paard tegen de 
pion en penning door een loper van de toren op f7 toe. Martin valt de toren ook met zijn 
dame aan en dreigt de f-lijn te openen. Dat denkt Cor simpel te kunnen verdedigen, maar 
daarmee onderbreekt hij de dekking van de toren, die gaat verloren en het is ook nog mat
in drie.

John Zandvliet 			- Gert-Jan van der Meulen
John ziet kans om een gecompliceerde, tactische opening te spelen. Hij wint zelfs een pion.
Gert-Jan laat zich echter niet van de wijs brengen en ruilt twee lichte stukken naar een 
gesloten middenspel. Gaande weg ruilt Gert-Jan wat stukken, wint de pion terug en remise 
is het gevolg.

Hans van de Weteringh		- Ben Zee
Hans krijgt door het uitstellen van de rokade een groot ruimtelijk voordeel op de dame-
vleugel. Ben heeft als compensatie een pionnenopmars op de koningsvleugel. Hans weet de
koningsvleugel te verdedigen door toch kort te rokeren. Ben krijgt de damevleugel niet meer
ontwikkeld. Hans investeert een pion voor een gevaarlijke vrijpion. Door een onnauwkeurig-
heid in het eindspel kan hij echter deze pion niet verder dan de zesde rij krijgen. Met 
nog zeven seconden op de klok biedt Ben remise aan, wat Hans uiteraard accepteert, door-
spelen zou uitsluitend op tijd zijn.

Jos van Raan 			- Hans Renken
In een positioneel gevecht lijken de kansen niet uit evenwicht te raken. Plotseling slaat
dit om. Terwijl zijn damevleugel nog niet ontwikkeld is start Jos een aanval op de konings-
vleugel. Hans snoept met een toren een pion mee. Die kan in eerste instantie niet geslagen
worden, maar Jos dreigt met een loper dame batterij met de dame binnen te vallen. Een in-
directe verdediging zou goed uitgepakt hebben. Maar Hans kiest een verkeerde verdediging 
en dan heeft Jos een directe matdreiging en als dat verdedigd wordt volgt een familie-
schaak of torenverlies. Hans geeft op.

Jan Hartsuiker 			- Mart Pol
Mart kiest een variant van het Siciliaans waarin hij een geïsoleerde pion op d5 krijgt.
Dan volgt de klassieke strijd om te bewijzen dat deze pion zwak of juist sterk is. Mart kan
de pion opspelen naar d3 en blijkt de pion sterk genoeg om er een kwaliteit mee te winnen. 
Mart kan door een kleine combinatie nog een pion winnen en heeft dan in het eindspel een
kwaliteit en een pion meer. Dat lijkt nog behoorlijk lastig, maar Mart vindt een matnet en
wint verrassend soepel.

Willem de Wilde 		- Sebo Nienhuis
In een gelijk opgaande partij, dat wil zeggen dat eerst Willem een pionwinst over het hoofd
ziet en dan Sebo een pionwinst mist, wordt afgewikkeld naar een eindspel van paard tegen 
loper. Daarin hebben beide geen echte kansen meer en wordt er tot remise besloten.

Arnold van de Berg 		- Ronald Klaassen
Arnold wint met een kleine combinatie een pion. Dan overziet Ronald nog een pionverlies. Met
twee pionnen achter is het een kwestie van tijd voordat Ronald op zal geven. In de afwikkel-
ing geeft Arnold echter pardoes een stuk weg. En dan direct daarna nog een pion. Ronald is 
inmiddels wakker en geeft niets meer weg. Hij wint met veel mazzel onverwacht alsnog.

Herman van Scherrenburg	- Herman Haasjes
Herman Haasjes komt positioneel onder druk en kan lange tijd zijn koningsvleugel niet ont-
wikkelen. Zijn toren blijft hierdoor buitenspel staan. Alleen door een stuk te geven kan 
Herman Haasjes alsnog rokeren. Maar een stuk voor is voldoende voor Herman van Scherrenburg
om het soepel naar de winst te schuiven. 

Huub Grim 			- Coen Groen
Huub krijgt een pionnenopmars op de damevleugel en denkt een pion te investeren om het paard
van Coen naar a4 te lokken, waarna hij een kwaliteit kan geven voor een langdurig en kansrijk
initiatief. Maar Coen slaat niet met het paard op a4, maar met een pion en dan slaat Huub 
het paard met zijn pion en geeft Coen met een stuk achter direct op.

Harmen Wildenbeest 		- Loek Platschorre
Als Loek kort gerokeerd heeft dan rokeert Harmen lang om een initiatief op de koningsvleugel
te kunnen starten. Dat noodzaakt Loek om zijn koningsstelling te verzwakken en hij moet een 
belangrijke pion inleveren. Ook tijdens de gecompliceerde afwikkeling naar een dubbel toren-
eindspel blijft Harmen de pion voor. Omdat het een dubbelpion is, is dit echter niet voldoen-
de om te kunnen winnen en wordt er tot remise besloten.

Bas Faasse 			- Gerrit Bouw
Gerrit is in een gulle stemming, hij verliest al snel materiaal en daarmee de partij.

Klaas Kos 			- Riet de Mol
Ook Riet is een royale bui, geeft in de opening al haar dame weg en staakt dan de strijd.

Uitslagen Interne competitie ronde 15 gespeeld op 09-02-2012 seizoen 11/12

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Sjoerd     Meijer     - Hans      Thuijls     1-0
 Martin     Roseboom    - Cor van     Ingen      1-0
 John      Zandvliet    - Gert-Jan van derMeulen     ½-½
 Hans van de   Weteringh    - Ben       Zee       ½-½
 Jos van     Raan      - Hans      Renken     1-0
 Jan       Hartsuiker   - Mart      Pol       0-1
 Willem de    Wilde      - Sebo      Nienhuis    ½-½
 Arnold van de  Berg      - Ronald     Klaassen    0-1
 Herman van   Scherrenburg  - Herman     Haasjes     1-0
 Huub      Grim      - Coen      Groen      1-0
 Harmen     Wildenbeest   - Loek      Platschorre   ½-½
 Bas       Faasse     - Gerrit     Bouw      1-0
 Klaas      Kos       - Riet de     Mol       1-0
 Alfred     Gaasbeek    - extern             0-1

Donderdag 2 februari: veertiende ronde.

Verslag veertiende ronde

John Zandvliet 			- Martin Roseboom
John had 1. … of 2… b6 van Martin verwacht, nu Martin Frans speelt kiest John voor de ruil-
variant, een verkapt remise aanbod dat Martin na zijn derde zet omzet in een echt remise 
voorstel, dat John accepteert. 

Hans van de Weteringh		- Cor van Ingen
De derde matchpartij, maar nu met een langzamer tempo. Hans krijgt vanuit de opening een 
mooie, zo niet gewonnen stelling. Hans investeert de kwaliteit voor wat hij verwacht drie
pionnen. Maar Cor heeft een verborgen verdediging. Het wordt een kwaliteit tegen twee pion-
nen. Cor heeft echter ook het initiatief overgenomen en kan dat omzetten in een loper tegen
twee pionnen voor. Dat blijkt voldoende voor de winst. Geheel volgens de traditie tussen 
deze twee spelers wint degene die na de opening het slechts staat.

Hans Renken			- Gert-Jan van der Meulen
Hans komt met een solide positioneel voordeel uit de opening. Op het moment dat hij dat 
probeert om te zetten in een materieel voordeel van een pion, blijkt dat hij net de ver-
keerde neemt. Gert-Jan kan dan door nog een pion te geven afwikkelen naar een stelling 
waarin hij de toren van Hans kan pennen en die gaat verloren. En een toren tegen twee 
pionnen is onvoldoende compensatie waardoor Hans besluit op te geven. 

Ben Zee          		- Jan Hartsuiker
Ben verleidt Jan tot pionwinst ten koste van zijn ontwikkeling. Jan had de pion terug 
kunnen geven voor het voltooien van zijn ontwikkeling, maar kiest een variant waarbij hij
zijn dame opsluit op de damevleugel om de pion te blijven verdedigen. Die wordt daar aan-
gevallen door een toren, heeft maar een veld, maar als die daar naar toe gaat kan de toren
een schaakje geven en valt de dame voor die toren. Dat is teveel dreiging en Jan geeft op.

Sebo Nienhuis			- Dick Krijgsman
Nadat Sebo op de koningsvleugel gefianchetteerd en kort gerokeerd heeft krijgt Dick een 
positioneel voordeel op de koningsvleugel en de diagonaal h1 – a8. De koning van Sebo komt
volledig vast te zitten in de hoek, maar Dick kan zijn zware stukken niet bij de strijd 
betrekken omdat hij dan zelf in een eeuwig schaak terecht komt. Daarom wordt er tot remise
besloten. Ook in de analyse blijkt dat Sebo het net allemaal kan keepen.

Mart Pol 			- Peter Dullaart
In een positionele, ingewikkelde, maar zo te zien geheel gelijkopgaande partij weet noch 
Mart noch Peter echt voordeel te krijgen. Ook als Peter een pion van Mart te ver naar voren
kan lokken waardoor deze verloren dreigt te gaan heeft Mart steeds weer een sluitende ver-
dediging en remise is het logische resultaat. 

Peter Jonker			- Alfred Gaasbeek
In deze partij een gevecht om de open a-lijn en open e-lijn. Alfred heeft de a-lijn, maar 
Peter’s dreigingen over de e-lijn zijn voldoende om Alfred ook een toren op de e-lijn te 
laten zetten en dan is de enkele controle over de a-lijn niet voldoende voor echte kansen. 
Net als er een complexe afwikkeling naar het eindspel zou beginnen besluiten beide het 
zekere voor het onzekere te nemen en wordt er remise gegeven.

Klaas Kos 			- Huub Grim
Klaas zet de partij zorgvuldig op en heel langzaam komt Huub steeds zwaarder onder druk te 
staan. De koning van Huub gaat naar h6, opgesloten door zijn eigen pionnen op g6 en g7. Op
een gegeven moment wint Klaas zelfs een toren, maar helaas voor Klaas en gelukkig voor Huub
kost het Klaas zoveel bedenktijd dat hij te langzaam speelt en in een gewonen stelling zo 
erg in tijdnood komt dat hij zelfs door zijn vlag gaat. 

Bas Faasse 			- Loek Platschorre
Ook hier een positionele partij die gelijk op lijkt te gaan. Als Loek remise aanbiedt wordt
dat door Bas dan ook geaccepteerd. Maar juist op dat moment had Loek een combinatie kunnen 
spelen die hem goede winstkansen has opgeleverd. Uiteraard is dat niet meer relevant.

Roelof van der Meer 		- Gerrit Bouw
Gerrit krijgt van Roelof niet de gelegenheid zijn koningsvleugel te ontwikkelen en besluit
daarom lang te rokeren. Ook hier staat zijn koning niet veilig, hij wordt naar d7 verjaagt
en als Roelof de verdedigende dame van Gerrit naar b7 kan verjagen dreigt Gerrit’s koning
op d7 mat te gaan en geeft hij op.

Coen Groen 			- Harmen Wildenbeest
Coen speelt een paard naar a4. Harmen speelt nu dame a5 schaak. Coen ziet niet dat hij dit 
paard kan dekken door c3 te spelen. Uit analyse blijkt dat ook dan het paard na allerlei 
complicaties uiteindelijk verloren gaat, maar dan heeft Coen twee pionnen en een goede 
stelling er voor terug. Hij speelt het paard maar naar c3 terug en dan gaat het na d4 door
de penning verloren voor een pion en heeft Harmen de betere stelling. Coen probeert het nog,
maar Harmen laat zich niet verschalken en wint met het stuk meer.


Volledige Uitslagen Interne competitie ronde 14 

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag
 John      Zandvliet    - Martin      Roseboom    ½-½
 Hans van de   Weteringh    - Cor van     Ingen      0-1
 Hans      Renken     - Gert-Jan van der Meulen     0-1
 Ben       Zee       - Jan       Hartsuiker   1-0
 Willem de    Wilde      - Jos van     Raan      0-1
 Sebo      Nienhuis    - Dick       Krijgsman    ½-½
 Mart      Pol       - Peter      Dullaart    ½-½
 Peter      Jonker     - Alfred      Gaasbeek    ½-½
 Klaas      Kos       - Huub       Grim      0-1
 Bas       Faasse     - Loek       Platschorre   ½-½
 Roelof van der Meer      - Gerrit      Bouw      1-0
 Coen      Groen      - Harmen      Wildenbeest   0-1
 Riet de     Mol       - Herman      Haasjes     ½-½

Donderdag 26 januari: dertiende ronde.

Interne partijen:

Hans Renken 			- Hans Thuijls
Hans Thuijls heeft een stuk cadeau gekregen en dat is voldoende voor een vlotte winst.

Ben Zee			- Mart Pol
Ben speelt een gambiet en Mart blijft te lang aan de gambiet pion hangen. De hierdoor ont-
stane ontwikkelingsachterstand kost hem twee pionnen. Dan wordt er afgewikkeld naar een 
eindspel met ieder twee paarden en Ben vier en Mart drie pionnen op de koningsvleugel. 
Ben voorkomt goed dat Mart zijn paard tegen de pion kan geven en de rest ruilen want 
dat is remise, en wint het eindspel.

Peter Jonker			- Jos van Raan
Peter komt met pionwinst uit de opening. Maar dan overziet Peter in een zeer goede stand
een schaakje die hem een dame tegen een toren kost en daarmee ook de partij.

Jan Hartsuiker			- Sebo Nienhuis
Sebo pakt het te passief aan, Jan krijgt eenvoudig een doorslaggevende aanval.

Herman Haasjes 		- Bas Faasse
Bas krijgt vanuit de opening soepel een aanval en ook hij wint vlot.

Riet de Mol 			- Harmen Wildenbeest
Riet speelt een goede partij, maar Harmen ziet net iets meer en vindt een goede afwikke-
ling naar een gewonnen stand, ie hij niet meer in gevaar brengt en netjes uitschuift.


Gerrit Bouw 			- Coen Groen
Een gelijkopgaande partij, het eindspel van ieder toren en drie pionnen geeft geen van 
beide mogelijkheden en dus is remise het resultaat. 
 

Volledige Uitslagen Interne competitie 
cyclus 2 ronde 13 gespeeld op 26-01-2012 seizoen 11/12

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Hans      Renken     - Hans      Thuijls     0-1
 Ben       Zee       - Mart      Pol       1-0
 Peter      Jonker     - Jos van     Raan      0-1
 Jan       Hartsuiker   - Sebo      Nienhuis    1-0
 Ben       Verduyn     - Dick      Krijgsman    0-1
 Arnold van de  Berg      - Huub      Grim      1-0
 Loek      Platschorre   - Roelof van der Meer      1-0
 Herman     Haasjes     - Bas       Faasse     0-1
 Riet de     Mol       - Harmen     Wildenbeest   0-1
 Gerrit     Bouw      - Coen      Groen      ½-½
 Sjoerd     Meijer     - extern             1-0
 Ronald     Klaassen    - extern             0-1
 Martin     Roseboom    - extern             1-0
 Hans van de   Weteringh    - extern             1-0
 Cor van     Ingen      - extern             0-1
 Gert-Jan van derMeulen     - extern             0-1
 John      Zandvliet    - extern             1-0

Donderdag 19 januari: twaalfde ronde.

Verslag twaalfde ronde

Interne competitie

Martin Roseboom 		- Sjoerd Meijer
Na een theoretisch begin van de franse doorschuiver met g3 en f6, durft Sjoerd de normale
doorbraak in het centrum niet aan omdat dan zijn zwartvelderige loper geruild zou kunnen 
worden. Dat geeft Martin de gelegenheid de ontwikkeling van de damevleugel te voltooien 
en staat dan iets beter. Als het dan net spannend lijkt te gaan worden kiezen beide spelers
echter voor een herhaling van stelling en remise.

Gert-Jan van der Meulen	- Ben Zee
Gert Jan wint een pion door met zijn loper met schaak op h7 te slaan en als die terugneemt
met zijn paard van f6 slaat Gert Jan met zijn toren het dan ongedekte paard op d7. Die toren
wordt echter door Ld6 direct ingesloten. Ben lokt ook nog de dame van Gert Jan naar e4 en 
kan dan met Pf6 dame en toren tegelijk aanvallen. Dat wint direct, want als Gert Jan de 
toren zou verdedigen met Db7, gaat hij mat op de onderste rij. Echter, Ben laat Pf6 met een 
remise aanbod gepaard gaan en Gert Jan neemt dat bliksemsnel aan.
 
Hans Thuijls			- Sebo Nienhuis
Na het schijnoffer van Sebo door op e4 met zijn paard een pion te nemen, slaat Hans met zijn
loper op f7 en komt Sebo’s toren naar f7. Die komt over de diagonaal in de penning en Hans 
wint de kwaliteit. Sebo probeert nog door een loperoffer op h3 een aanval op te zetten, maar
een tussenschaakje kost hem een stuk en Hans wint vlot.

Ronald Klaassen 		- Hans van de Weteringh
In een stelling met iets meer ruimte kost een onvoorzichtige dame uitval Ronald het initiatief
en moet hij afstand doen van het loperpaar. De stelling wikkelt af naar een eindspel van onge-
lijke lopers en dat blijkt ook nu weer remise te zijn. 

Jan Hartsuiker 			- Peter Jonker
Jan wint een pion op de damevleugel en er ontstaat een enkel paard eindspel. In tijdnood geeft
Jan een paard weg, Peter maakt dezelfde denkfout en slaat het paard niet, maar neemt de pion 
van de a-lijn. Jan kan nu omschakelen naar een twee tegen één pion eindspel op de Koningsvleu-
gel, maar dat blijkt ook niet te winnen.
 
Jos van Raan 			- Peter Dullaart
Peter denkt dat Jos een pion weggeeft, slaat de pion, zijn stuk wordt geslagen maar hij kan na
een schaakje het stuk terug winnen. Wat hij overziet is dat Jos het schaak opheft door de dame
er tussen te zetten en dan zijn paard slaat als Peter het stuk terugneemt. Peter probeert nog
lang er met een stuk minder iets van te maken, maar Jos laat zich niet van de wijs brengen en 
wint.

Roelof van der Meer 		- Arnold van de  Berg
Roelof wint een kwaliteit, maar Arnold verdedigt secuur. Hij kan zelfs een klein valletje in de
stelling vlechten en zowaar, Roelof tuint erin. Met een pion kan hij een aftrekschaakje geven 
en wint hij een toren. Dan heeft Arnold een stuk meer en geeft Roelof op. 

Loek Platschorre 		- Klaas Kos
Loek krijgt een ruimtelijk voordeel, zijn materiaal bezet op d4 na alle velden op de vierde rij.
Er staat echter zoveel op de vierde rij dat Klaas met een pionvorkje een kwaliteit wint. Dan 
volgt een stug gevecht, Loek verdedigt zich optimaal, dat de toren van Klaas over de a-lijn zijn
stelling binnen valt is geen probleem. Klaas kan ook de h-lijn openen, ook geen probleem. De 
voor de rest gesloten pionnen stelling verhindert dat de koning de toren kan steunen en het 
eindspel met een toren tegen een paard blijkt remise, doordat het paard precies de twee velden 
heeft die nodig zijn om de pionnen op de koningsvleugel dan wel de pionnen op de damevleugel te
verdedigen.

Ben Verduyn 			- Bas Faasse
Bas komt niet goed uit de opening, de tweede wel te verstaan, want de eerste poging had Ben dame
en koning verwisseld. Ben begint een pionnen opmars tegen de koning van Bas en dat levert zoveel 
kansen op dat Bas niet alles kan verdedigen, materiaal en de partij verliest.

Harmen Wildenbeest 		- Alfred Gaasbeek
Als Harmen in het centrum verkeerd ruilt krijgt Alfred krijgt de controle met zijn torens over 
de e- en f-lijn. Dat levert een kansrijke aanval op en als Alfred ook de loper erbij kan betrek-
ken is het niet meer te houden en geeft Harmen op.

Gerrit Bouw 			- Herman Haasjes
Herman komt niet zo goed uit de opening, maar in het middenspel ziet hij toch kans het betere
spel te krijgen. Zijn dreigingen kosten Gerrit een stuk, en in het eindspel betekent dit dat hij
een pion kan laten promoveren. Voor het zover is geeft Gerrit op.

Coen Groen 			- Riet de Mol
Riet de Mol kan afwikkelen naar een eindspel waarin beide nog twee toren hebben en pionnen hebben
op beide vleugels, Riet heeft daarnaast nog een loper en Coen een paard. Dat dit toch moeilijk is
voor de loper partij bewijst Coen, hij kan wat dreigingen creëren met zijn paard en Riet moet een
pion inleveren. Dat is voor Coen voldoende om daarmee ook de partij te winnen.


 
Winterkampioen in de A subgroep is Cor van Ingen, in de B subgroep Ben Zee en in de C subgroep 
Sebo Nienhuis. Alle drie van harte gefeliciteerd.

Uit de B promoveren daarnaast Jos van Raan en Peter Jonker en uit de C promoveren ook Arnold van 
de Berg en Huub Grim.

Uit de A degraderen Hans van de Weteringh, Ronald Klaassen en Peter Dullaart.
Uit de B degraderen Klaas Kos, Roelof van der Meer en Bas Faasse.
Volledige Uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 12 gespeeld op 29-12-2011 seizoen 11/12

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Martin     Roseboom    - Sjoerd     Meijer     ½-½
 Gert-Jan van derMeulen     - Ben       Zee       ½-½
 Hans      Thuijls     - Sebo      Nienhuis    1-0
 Ronald     Klaassen    - Hans van de   Weteringh    ½-½
 Jan       Hartsuiker   - Peter      Jonker     ½-½
 Dick      Krijgsman    - Mart      Pol       0-1
 Jos van     Raan      - Peter      Dullaart    1-0
 Roelof van der Meer      - Arnold van de  Berg      0-1
 Loek      Platschorre   - Klaas      Kos       ½-½
 Ben       Verduyn     - Bas       Faasse     1-0
 Harmen     Wildenbeest   - Alfred     Gaasbeek    0-1
 Gerrit     Bouw      - Herman     Haasjes     0-1
 Coen      Groen      - Riet de     Mol       1-0

Donderdag 22 december: elfde ronde.

Verslag van de elfde ronde

Sjoerd Meijer 			- Hans Renken
Sjoerd geeft in een gelijke stelling pardoes een kwaliteit weg. Sjoerd krijgt er geen echte
compensatie voor. Hij probeert nog wel om Hans tot verzwakkende zetten te verleiden waardoor
hij een onaantastbaar paard op d5 zou kunnen krijgen. Hans ziet het echter allemaal en ver-
dedigd secuur. De kwaliteit garandeert hem de winst. 

Cor van Ingen 			- Gert-Jan van derMeulen
De partij speelt zich eigenlijk alleen af op de damevleugel. Als er al een stuk van de ko-
ningsvleugel wordt ontwikkeld is dat om naar de damevleugel te gaan. Beide partijen roker-
en pas laat kort en dat alleen omdat dit de snelste methode is om een extra toren naar de 
damevleugel te spelen. Als Cor over de zevende rij met twee torens de stelling van 
Gert_Jan binnenvalt verdedigt Gert-Jan met een mat dreiging. Cor vindt de complexe verde-
diging en dan zijn Cor’s dreigingen beslissend. 

Hans van de Weteringh 	- John Zandvliet
Hans zoekt de sterkste kant van zijn tegenstander op, de combinatoire opening. Hans offert
een pion voor een sterk centrum. Het terugnemen van de pion kost echter het tempo waardoor
John een aanval over de koningsvleugel kan beginnen. Als de mist optrekt staat John een 
pion voor in een dubbel toreneindspel. John dreigt nog een pion te winnen, dat dwingt Hans
tot een passieve verdediging. En dan is het nog een hele klus, maar John verzilvert uit-
eindelijk de pluspion.

Sebo Nienhuis 			- Ben Zee
Sebo kan niet voorkomen dat hij bij de overgang van opening naar middenspel een achterge-
bleven pion op d4 krijgt. Dat is een mooi aanvalsdoel voor Ben. Ondanks dat Sebo probeert
de pion combinatoir te verdedigen, Ben kan hem bij de overgang naar het eindspel toch ver-
overen. Het eindspel van paard en toren voor Sebo tegen loper en toren voor Ben is doordat
er op beide vleugels nog pionnen staan gewonnen voor Ben. Door Ben’s traditionele tijdnood
vergist hij zich en wordt de partij remise gegeven. Uit analyse blijkt dat de slotstelling
nog steeds gewonnen was voor Ben.

Dick Krijgsman 			- Jos van Raan
Het is langdurig een gelijk opgaande positionele partij. Om de goede zetten te vinden waar-
door de stelling in evenwicht blijft investeert Dick veel tijd. Als hij nog 2,5 minuut be-
denktijd over heeft biedt Jos sportief remise aan omdat de stelling op dat moment geheel 
gelijk is. Dick accepteert dat uiteraard.

Peter Dullaart 			- Willem de Wilde
Peter geeft een pion om de stelling van Willem over de zevende rij binnen te kunnen vallen. 
Een zeer complexe afruil is het gevolg. Maar Willem behoud de pion voor. En dat is in het
eindspel voldoende voor de winst.

Arnold van de Berg 		- Jan Hartsuiker
Arnold vergist zich in de opening, als hij het stuk los gelaten heeft ziet hij dat dit 
stuk verloren gaat tegen twee pionnen. Maar dat blijkt nog een goede compensatie op te 
leveren. De lopers van Jan komen niet naar de goede velden. Om verder te komen geeft Jan
zelfs het stuk terug. Na veel gemanoeuvreer lukt het Jan dan toch een schaakje te geven 
met de dame, misschien is schaak geven niet altijd goed, maar nu wel, want het wint direc
een cruciale pion. Dat Arnold pardoes een dame weggeeft en meteen mat staat, betekent 
alleen dat het onvermijdelijke alleen sneller plaats vindt.

Bas Faasse 			- Peter Jonker
Peter begint nadat Bas kort gerokeerd heeft aan een pionnen opmars op de koningsvleugel. 
Als Bas zijn witvelderige loper ruilt tegen die van Peter op c8, geeft dat alleen Peter de
gelegenheid met zijn dame via c8 ook richting koningsvleugel te gaan. De pionnenopmars is 
dan voldoende ondersteund en als Bas een dame tegen een pion moet geven om mat te voorkomen
geeft hij op.

Mart Pol 			- Loek Platschorre
Als Loek zich vergist in een toren afruil kan Mart daardoor een sterke vrijpion op b7 
creëren. Dat bindt de toren van Loek aan het veld b8. Het initiatief van Mart kost Loek
al gauw een stuk. En dan ook de partij. 

Klaas Kos 			- Ben Verduyn
Klaas wint een pion en kan een paard van Ben op c6 pennen. Ben weet het allemaal keurig te
verdedigen en ondanks dat er vele mogelijkheden zijn om af te wikkelen, een winnende is 
niet te zien. Klaas kiest echter een afruil die hem een kwaliteit kost. Ben biedt op dat
moment remise aan.
Klaas probeert nog even of er door een koningsaanval meer in zit, maar berust na een paar
zetten toch in remise.

Huub Grim 			- Herman Haasjes
Huub krijgt een ruimtelijk voordeel en een pion meer. Dat is weliswaar een dubbelpion op 
de c-lijn, maar daar gaan toch zoveel dreigingen van uit dat Huub alle stukken van Herman
in de verdediging kan drukken. Door een kwaliteit te investeren krijgt Huub een doorlopen-
de pion en dat beslist de partij.


Harmen Wildenbeest 		- Gerrit Bouw
Harmen krijgt doordat Gerrit lang rokeert al snel een sterke aanval op de damevleugel. 
Dat kost Gerrit twee pionnen en als Harmen over de c-lijn met twee toren binnen kan val-
len ook nog een dame tegen een toren. Daarmee is de partij beslist.

Martin Roseboom 		- Roelof van der Meer
Ter achtste ure zijn er nog twee afmeldingen, vandaar deze, wat vreemde indeling. Het is
een vrijwel gelijk opgaande partij, waarin Martin een heel klein positioneel voordeel 
heeft. 
Heel langzaam bouwt Martin aan een mataanval. Als uiteindelijk alles op de juiste plek 
staat slaat Martin met een toren op g7 de cruciale verdedigende pion en dat wint in twee
zetten.

Volledige uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 11 gespeeld op 22-12-2011 seizoen 11/12

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Sjoerd    Meijer      - Hans     Renken      0-1
 Cor van    Ingen       - Gert-Jan van dMeulen      1-0
 Hans van de  Weteringh     - John     Zandvliet     0-1
 Sebo     Nienhuis     - Ben      Zee        ½-½
 Dick     Krijgsman     - Jos van    Raan       ½-½
 Peter     Dullaart     - Willem de   Wilde       0-1
 Arnold van de Berg       - Jan      Hartsuiker    0-1
 Bas      Faasse      - Peter     Jonker      0-1
 Mart     Pol        - Loek     Platschorre    1-0
 Klaas     Kos        - Ben      Verduyn      ½-½
 Huub     Grim       - Herman    Haasjes      1-0
 Harmen    Wildenbeest    - Gerrit    Bouw       1-0
 Martin    Roseboom     - Roelof van derMeer       1-0

Donderdag 15 december: tiende ronde.

Verslag tiende ronde interne competitie.

Vandaag de laatste mini-match uit de achtste finale tussen Willem de Wilde en Ronald Klaassen.
Willem begint met een koningsaanval ten koste van twee pionnen en een kwaliteit. Als de dame
van Ronald niet weg mag vanwege torenverlies, volgt een klassieke tegenvaller, Ronald zet het
paard ertussen. Ronald moet dan voor de verdediging twee pionnen terug geven, maar de kwali-
teit voorsprong behoudt hij en dat is voldoende voor de winst.
In de tweede partij weer een wild begin. Ronald denkt dat hij door een mooie openingsval van
Willem een toren en twee pionnen gaat verliezen en geeft op. Dat blijkt achteraf door een han-
dig tussenschaakje allemaal beperkt te kunnen worden tot slechts één pionnetje, maar ja de 
1-1 staat op het bord. 
Het snelschaak is niet zo chaotisch als gebruikelijk, Ronald wint overtuigend met 0-2.

Interne competitie

Cor van Ingen 			- Sjoerd Meijer
Zoals het hoort is de partij tussen de koplopers voor de rest van de club volkomen onbegrijpe-
lijk. Na een positioneel begin volgt een zeer tactische overgang van middenspel naar eindspel. 
Als de mist optrekt blijkt het volkomen gelijk te staan en wordt er tot remise besloten.

Hans van de Weteringh 	- Hans Renken
Zwart rokeert kort, wit stelt de beslissing uit en begint een pionnenopmars op de koningsvleu-
gel.
Dat leidt ertoe dat zowel de f-lijn als de g-lijn open komen. Dan rokeert wit lang, lijkt zijn
koning in veiligheid en kunnen er twee witte torens naar de koningsvleugel. Maar de open lijn-
en blijken het de zwarte dame en toren mogelijk te maken de witte stelling binnen te vallen en
na een kleine onnauwkeurigheid van wit wint zwart door een sluwe matcombinatie de partij.

Sebo Nienhuis 			- Martin Roseboom
De 1. …. b6 opening wordt door Sebo iets te passief bestreden. Via een half open f-lijn krijgt
Martin een aanval tegen Sebo´s koningsstelling. Dat kost een pion om af te kunnen wikkelen naar
een eindspel van ongelijke lopers, dat lijkt eenvoudig remise. Martin valt eerst met zijn ko-
ning via de damevleugel aan. Als Sebo een remisevariant niet ziet moet hij een verzwakking ac-
cepteren op de koningsvleugel om het dicht te houden. Dan gaat Martin met zijn koning naar het 
centrum, valt daar de witte stelling binnen, wint een tweede pion en de partij.

John Zandvliet			- Dick Krijgsman
Deze Franse partij begint chaotisch, als John koffie halen is adviseert de wedstrijdleiding aan
Dick het paard van John op c3 terug te zetten en dan de pion op e4 te slaan. Dick slaat dit ad-
vies gedeeltelijk in wind, hij slaat wel op e4 maar laat het paard op c3 staan. Dan ontstaan 
alsnog de gebruikelijke complicaties. Helaas overziet Dick al vroeg in de partij een schaakje 
dat hem een stuk en daarmee de partij kost. 
 
Roelof van der Meer		- Peter Dullaart
Roelof en Peter spelen een solide positioneel en materiaal gelijk opgaande partij. Peter pro-
beert een list, Roelof tuint er niet in, wat lichte stukken geruild en nog voordat het echte 
eindspel is bereikt zien beide geen mogelijkheid serieus op winst te spelen en wordt de partij 
remise gegeven.

Peter Jonker        		- Herman van Scherrenburg
Peter geeft in de opening een pion weg. Herman krijgt een overwegende stelling. Als Peter het
ergste opgelost lijkt te hebben door kort te rokeren biedt hij remise aan. Dat is een goede ti-
ming, Herman accepteert dat aanbod. Hij had echter ook met een complexe combinatie nog een pion
kunnen winnen. En dan was winst binnen handbereik geweest.

Jan Hartsuiker 			- Loek Platschorre
Jan ontwikkeld vlot, Loek probeert snel een aanval op te zetten ten koste van zijn ontwikkeling.
De dame van Loek staat dan op de koningsvleugel eerder op de tocht dan dat er aanvalskansen van
uit gaan.  

Herman Haasjes 		- Mart Pol
Herman en Mart spelen een lang gelijk opgaande partij. In de afwikkeling naar het toren+paard+ 
pionnen eindspel krijgt Mart de actievere toren. Dat lost Herman perfect op, hij wint zelfs op
de koningsvleugel een pion. Daarvoor worden wel de torens geruild en dan blijkt het paard van 
Herman zijn pionnen op damevleugel niet te kunnen verdedigen en dat kost Herman de partij.

Ben Verduyn			- Harmen Wildenbeest
Ben krijgt bij de overgang van opening naar middenspel een ruimtelijk voordeel. Harmen denkt 
dat hij al verloren staat en geeft daarom op. In de analyse blijkt dat enigszins voorbarig, 
Harmen staat wel gedrukt maar er is nog geen concrete winstweg voor Ben.

Joeke van der Meulen		- Coen Groen
Coen komt door de actieve aanpak van Joeke niet tot rokade. Zijn koning op het midden van het
bord is een langdurig motief voor de dreigingen van Joeke. Op en duur kan Coen het niet alle-
maal meer verdedigen en verliest materiaal en de partij.

Huub Grim			- Gerrit Bouw
Gerrit geeft al in een vrij vroeg stadium zijn dame weg. Hij krijgt hiervoor, met wat hulp van
Huub, nog veel tegenspel voor. Maar Huub is net op tijd weer bij de les en kan de partij winnen. 

 
Volledige uitslagen tiende ronde intern gespeeld op 15-12-2011 seizoen 11/12

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Cor van    Ingen       - Sjoerd    Meijer      ½-½
 Gert-Jan van dMeulen      - Hans     Thuijls      1-0
 Hans van de  Weteringh     - Hans     Renken      0-1
 Sebo     Nienhuis     - Martin    Roseboom     0-1
 John     Zandvliet     - Dick     Krijgsman     1-0
 Ben      Zee        - Jos van    Raan       1-0
 Roelof van derMeer       - Peter     Dullaart     ½-½
 Peter     Jonker      - Herman van  Scherrenburg   ½-½
 Jan      Hartsuiker    - Loek     Platschorre    1-0
 Alfred    Gaasbeek     - Arnold van de Berg       0-1
 Klaas     Kos        - Bas      Faasse      ½-½
 Herman    Haasjes      - Mart     Pol        0-1
 Ben      Verduyn      - Harmen    Wildenbeest    1-0
 Joeke van der Meulen      - Coen     Groen       1-0
 Huub     Grim       - Gerrit    Bouw       1-0
 Ronald    Klaassen     - extern             ½-½
 Willem de   Wilde       - extern             ½-½

Donderdag 28 november: negende ronde.

Verslag van de negende ronde intern.

Vandaag geen bediening aan de bar. Dick zet koffie voor ons zodat we tegen half negen
toch een bakkie leut kunnen halen. 

Partijen voor de interne competitie.

Hans Renken 		- Sebo Nienhuis
Hans krijgt een ruimtelijk overwicht, maar in een middenspel met de zware stukken en
een loper van gelijke kleur is zijn pion op d4 achtergebleven. Hierdoor komen geen 
van beide verder en wordt er tot remise besloten.

Martin Roseboom	- Anton Spronk
In een gesloten Siciliaan kiest Martin een variant waarin hij de gefinacetteerde lo-
per van Anton op g7 kan ruilen. Als Anton de opmars d5 in het centrum op een onge-
lukkig moment speelt, moet zijn paard van c6 naar a5, moet hij even later ook f5 
spelen en komt zijn koning op g7 op de tocht te staan. Dat Martin gewonnen staat,
laat hij zich verder niet bewijzen en geeft op.

Jos van Raan		- Herman van Scherrenburg
Jos rokeert niet om het tempo te krijgen een aanval tegen de kort gerokeerde koning
van Herman te krijgen. Het ziet er riskant uit, het blijkt achteraf allemaal theorie
te zijn. Het kost Herman een pion om de aanval te keren. Dat is het moment waarop 
Jos zijn ontwikkeling voltooid door lang te rokeren. Als hij van zijn pluspion ook
nog eens een vrijpion van kan maken wint hij gedecideerd.

Roelof van der Meer	- Peter Jonker
Peter pakt de zaken voortvarend aan. Hij krijgt ruimtelijk voordeel in het centrum. 
Maar dan blijkt dat Roelof precis weet hoe hij het centrum van Peter moet ondermijn-
en. Dat levert Roelof een pion op en als dat een vrijpion wordt is dat ook in deze
partij voldoende voor de winst.

Jan Hartsuiker		- Joeke van der Meulen
In een positionele partij ontstaat een lange, complexe afruil, waarin aan het eind
blijkt dat Jan een stuk meer over heeft dan Joeke. Dat is in het eindspel voldoende
voor de winst.

Harmen Wildenbeest 	- Herman Haasjes
Herman krijgt het initiatief, wat hem een pion oplevert. Zijn stelling wordt gaande
weg steeds beter. Harmen moet zich verdedigen op de onderste rij. Als Hermans dreig-
ingen hem groot materiaal gaan kosten geeft Harmen op.

Coen Groen 		- Ben Verduyn
Coen pakt het wat te passief aan, speelt onnodig zijn stukken terug naar de onderste
lijn. Ben geeft Coen nog wel de kans dit te herstellen. Het postionele voordeel van 
Ben blijkt toch doorslaggevend en Ben wint partij.

Gerrit Bouw 		- Riet de Mol
Gerrit speel een ongebruikelijke opening. Riet laat zich niet van de wijs brengen. 
Ze offert een loper op h2, Gerrits koning komt hierdoor naar g3 en wordt daar op de
15de zet mat gezet.


Volledige uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 9 gespeeld op 01-12-2011 seizoen 11/12

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Hans     Renken      - Sebo     Nienhuis     ½-½
 Martin    Roseboom     - Anton     Spronk      1-0
 Jos van    Raan       - Herman van  Scherrenburg   1-0
 Roelof van derMeer       - Peter     Jonker      1-0
 Jan      Hartsuiker    - Joeke van der Meulen      1-0
 Harmen    Wildenbeest    - Herman    Haasjes      0-1
 Coen     Groen       - Ben      Verduyn      0-1
 Gerrit    Bouw       - Riet de    Mol        0-1
 Sjoerd    Meijer      - extern             1-0
 Ben      Zee        - extern             0-1
 Arnold van de Berg       - extern             ½-½
 Bas      Faasse      - extern             ½-½
 Cor van    Ingen       - extern             ½-½
 Peter     Dullaart     - extern             ½-½
 Gert-Jan van dMeulen      - extern             ½-½
 Dick     Krijgsman     - extern             ½-½
 Mart     Pol        - extern             ½-½
 John     Zandvliet     - extern             ½-½
 Klaas     Kos        - extern             0-1
 Hans     Thuijls      - extern             1-0
 Hans van de  Weteringh     - extern             1-0
 Huub     Grim       - extern             0-1

Donderdag 14 november: achtste ronde.

Verslag van de achtste ronde.

Interne competitie

Gert-Jan van der Meulen        - Sebo Nienhuis
Beide spelers zetten de partij positioneel op. Sebo krijgt een sterke loper op f3 die de
witte koning lijkt te bedreigen als hij een goed schaak op de onderste lijn zou hebben. 
De enige open lijn, de d-lijn is echter stevig in handen van Gert Jan. Dat verhindert dat
Sebo met zijn dame de stelling van Gert-Jan binnen kan vallen. Als Sebo de stelling zou
forceren dan levert de open d-lijn Gert Jan de betere kansen op. Omdat beide niks zonder
risico kunnen proberen wordt er tot remise besloten.

Sjoerd Meijer			- John Zandvliet
Sjoerd houdt het openingsvoordeel vast in een langdurig initiatief. Op een gegeven moment
kan John het niet allemaal meer verdedigen en verliest een pion. Om niet nog meer mate-
riaal te verliezen moet hij zijn stelling geweld aan doen. En dat leidt er weer toe dat
Sjoerd nog meer ruimtelijk voordeel krijgt en op den duur kan John toch niet voorkomen 
dat hij nog een pion en daarmee de partij verliest.

Hans Thuijls        		- Hans van de Weteringh
In een gesloten Siciliaan met 2. c3 isoleert Hans (zwart) de witte pion op d4 en valt die
vier keer aan, terwijl Hans (wit) die maar drie keer verdedigt. Hans (wit) vindt een dy-
namische verdediging, maar blijft na dameruil in het eindspel met de geïsoleerde pion zit-
ten. Dat pakt Hans (zwart) niet al te gelukkig aan en Hans (wit) kan zijn pionnen in het 
centrum tot drie verbonden pionnen omzetten. Het blijkt echter allemaal geen kwaad te kun-
nen, als op twee na alle pionnen worden geruild blijkt geen van beide een echte kans te 
hebben en remise is het dan logische gevolg.

Ben Zee          		- Martin Roseboom
In de 1. … b6 opening van Martin pakt Ben het net iets te passief aan, waardoor er eigen-
lijk een voor zwart goede variant van het klassiek Hollands op het bord komt. Martin houdt
de druk op de witte stelling vast. Dat kost Ben veel bedenktijd. Het logische gevolg is 
dat het in tijdnood mis gaat, Ben verliest een pion en dan een stuk en daarmee de partij.

Ronald Klaassen       	- Klaas Kos
Ronald probeert door een zeer breed centrum, met pionnen van en met c4 tot en met g4 Klaas
te imponeren. Dat lukt, Klaas breekt op een verkeerd moment het centrum open en Ronald 
wint twee pionnen met een groot ruimtelijk voordeel. Hij kan dan ook nog h4 spelen. Daar-
door bezwijkt de verdediging van Klaas geheel en geeft hij een paar zetten later op.

Herman van Scherrenburg     - Anton Spronk
Aan het begin van het middenspel gaan beide spelers in op complexe, onduidelijke compli-
caties. Als de mist optrekt heeft Herman een stuk tegen twee pionnen. De stelling wordt 
door beide spelers toch als gelijkwaardig beoordeeld en remise gegeven. Dat Sjoerd het 
daar achteraf niet mee eens is, doet niks af aan het resultaat.

Peter Jonker        		- Peter Dullaart
Peter (wit) lijkt in de overgang van opening naar middenspel door een sluwe combinatie
twee pionnen en een kwaliteit te winnen. Peter (zwart) heeft echter een even listige 
verdediging. Peter (wit) ruilt de dame en biedt gelijktijdig remise aan. Alhoewel de 
stelling erg onduidelijk is, er diverse eindspelen met ongelijke materiaalverhouding 
mogelijk zijn, gaat Peter (zwart) op dit voorstel in. Achteraf wordt hun oordeel ook 
door Fritz ondersteund, ±0.06, oftewel een volkomen gelijke stelling.

Arnold van de Berg		- Dick Krijgsman
Arnold speelt in de Franse doorschuifvariant na 3. … c5 het ongebruikelijke pionoffer 
4.c4. Dick ruilt meteen de dame af voor een eindspel met een gezonde pion meer. Arnold
investeert nog twee stukken voor drie pionnen, maar dat is uiteraard niet voldoende.
Dick jaagt in het eindspel Arnold’s koning naar de verkeerde vleugel en wint.

Bas Faasse        		- Jan Hartsuiker
Een gelijk opgaande partij. Jan verbruikt daarvoor wel vrij veel bedenktijd. Een goed
getimed remise voorstel van Bas wordt dan ook graag door Jan geaccepteerd. In de ana-
lyse blijkt dat Jan iets te snel akkoord gegaan is met remise, hij had beste kansen. 

Coen Groen         		- Roelof van der Meer
Coen is al in de Sinterklaassfeer en geeft Roelof een stuk cadeau. Door de gesloten 
stelling duurt het hier nog lang voor dat dit de partij beslist, maar Roelof ruilt 
gestaag alle overige stukken af en het pionnen eindspel met een stuk meer is simpel
uit.

Riet de Mol          		- Mart Pol
Ook Riet is al in Sinterklaas stemming, geeft in het vroege middenspel een loper ca-
deau aan Mart. Dat kost hier vlot daarna ook de partij.

Joeke van der Meulen		- Herman Haasjes
Ook bij Herman en Joeke slaat de sinterklaas stemming toe. Herman geeft een stuk weg 
en ziet Joeke een sterke vrijpion op b7 krijgen. Doordat Joeke een schaakje overziet
geeft hij Herman een toren met schaak cadeau. De vrijpion op b7 blijkt even veel 
waard als de kwaliteit en remise is het resultaat.

Gerrit Bouw 			- Ben Verduyn
Gerrit neemt in de opening het initiatief en Ben moet een toren geven tegen drie pion-
nen. Ben lijkt als compensatie een drie pionnenstorm op de koningsvleugel te hebben,
waar ook Gerrit’s koning staat. Gerrit ruilt echter de aanvallende stukken af, Ben 
investeert een tweede toren voor vage kansen. Veel te vaag, want Gerrit laat zich 
niet van de wijs brengen en wint.


Volledige uitslagen Interne competitie ronde 8 gespeeld op 24-11-2011 seizoen 11/12

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Gert-Jan van dMeulen      - Sebo     Nienhuis     ½-½
 Sjoerd    Meijer      - John     Zandvliet     1-0
 Hans     Thuijls      - Hans van de  Weteringh     ½-½
 Ben      Zee        - Martin    Roseboom     0-1
 Ronald    Klaassen     - Klaas     Kos        1-0
 Herman van  Scherrenburg   - Anton     Spronk      ½-½
 Peter     Jonker      - Peter     Dullaart     ½-½
 Arnold van de Berg       - Dick     Krijgsman     0-1
 Bas      Faasse      - Jan      Hartsuiker    ½-½
 Coen     Groen       - Roelof van derMeer       0-1
 Riet de    Mol        - Mart     Pol        0-1
 Joeke van der Meulen      - Herman    Haasjes      ½-½
 Gerrit    Bouw       - Ben      Verduyn      1-0

Donderdag 17 november: zevende ronde.

Verslag van de zevende ronde.

Sjoerd Meijer	- Gert-Jan van der Meulen
Sjoerd speelt na een gelijk opgaand begin na de korte rokade de pion van h2 naar h4. Dat is een
aanknopingspunt voor Gert Jan die brutaal met zijn dame de stelling van Sjoerd binnendringt en 
met schaak de pion op h4 kan winnen. Door de verzwakte pionnenstructuur van Sjoerd blijkt in het
eindspel van paard en toren voor Gert Jan tegen loper en toren voor Sjoerd het paard veel sterk-
er. Gert-Jan wint een tweede pion. Maar ook hier speelt de tijd een rol, in beginnende tijdnood
biedt Gert-Jan remise aan, wat Sjoerd maar wat graag aanneemt, daar hij wel ziet dat het nog 
hooguit drie zetten zijn voordat hij een stuk verliest en dan op had kunnen geven.

Sebo Nienhuis	- Hans Thuijls
Hans komt door een kleine combinatie een dubbelpion voor. Sebo ruilt af naar een complex dubbel
toren eindspel. Net voordat Hans de dubbelpion op kan lossen overziet hij dat hij door een pen-
ning de pion voorsprong weer kwijt raakt. Sebo biedt dan remise aan wat Hans graag accepteert.

Hans Renken – Ronald Klaassen
Weer terug achter het bord na een zware operatie, krijgt Hans van Ronald geen rustige partij om
weer te wennen. Ronald ruilt zijn paard tegen drie pionnen van Hans. Een paard is echter een las-
tig stuk in een eindspel met verder zware stukken. Hans is het nog duidelijk niet verleerd. Hij
krijgt ondanks de drie pionnen minder een ruimtelijk overwicht. Als Ronald op een verkeerd moment
de h-lijn opent verliest hij door een schaakje een volle toren en geeft op.

Herman van Scherrenburg	- John Zandvliet
Herman speelt het positioneel solide en geeft John geen kans op een tactische partij. Om toch kan-
sen te creëren geeft John dan maar een pion. Herman ruilt af naar een eindspel met de zware stuk-
ken en een pluspion. Bekwaam zet hij de pluspion om in een vrijpion op d7. Dat kost John weer een
pion, maar dan is de pion op d7 gestopt en vergist Herman zich in de verdediging van deze pion. 
Er ontstaat dan een enkel toreneindspel met Herman drie tegen twee pionnen op de koningsvleugel,
en John twee tegen een pion op de damevleugel. Dat is voor Herman niet te keepen en John wint als-
nog.
 
Hans van de Weteringh		- Arnold van de  Berg
Hans krijgt een sterk centrum en een ontwikkelingsvoorsprong. Dat hij een dubbelpion heeft wordt
gecompenseerd doordat dit een pluspion is. Doordat Arnold niet tot rokade komt wordt het loperpaar
van Hans heer en meester op het bord. Daar Hans ook nog twee pionnen in het centrum heeft worden 
de stukken van Arnold naar passieve velden verjaagd, dat gaat niet lang goed, Hans krijgt een 
winnende vrijpion. 

Dick Krijgsman	- Martin Roseboom
Dick kiest de ruilvariant van het Frans, eigenlijk een remise voorstel op de derde zet. Ondanks dat
beide nog proberen er iets van te maken door lang te rokeren, worden aan het begin van het midden-
spel de dames geruild. Alle kansen zijn dan helemaal uit de stelling verdwenen en wordt tot remise 
besloten.

Peter Dullaart	- Jos van Raan
Peter lijkt een ontwikkelingsvoorsprong te krijgen doordat hij een opmars in het centrum kan begin-
nen terwijl Jos nog niet gerokeerd heeft. Jos heeft echter goed gezien dat hij een solide stelling 
heeft. Na een afruil in het centrum heeft Peter een ruimtelijk overwicht, maar nadat Jos gerokeerd 
heeft houdt hij als compensatie het loperpaar. Beide zien geen voorzetting die mogelijk meer ople-
vert en besluiten tot remise.

Anton Spronk 	- Huub Grim
Na een gecompliceerde ruil in het middenspel heeft Huub twee torens en twee pionnen tegen Anton een
toren, loper en paard. Dat is voor de torens altijd lastig, en Anton kan door een penning de kwali-
teit winnen. Ondanks dat Huub nog allerlei listen probeert, Anton laat zich niet foppen en wint.

Peter Jonker	- Jan Hartsuiker
Wat als een positionele partij begint krijgt doordat Jan een zeer scherpe variant kiest een complex
combinatoir vervolg. Juist als Jan door een stuk offer een aanval op de koningsvleugel zou kunnen 
beginnen kiest hij de verkeerde zetvolgorde. Peter investeert een kwaliteit tegen twee pionnen, 
waarmee hij de aanval van Jan smoort. Omdat Jan inmiddels veel bedenktijd heeft geïnvesteerd ziet 
hij niet dat Peter nog een pion kan winnen. De drie pionnen en loper blijken al snel veel sterker 
dan de toren en Peter wint.

Mart Pol	- Willem de Wilde
Al snel staat er een moeilijk eindspel op het bord waarbij Willem een plus en vrijpion op de b-lijn
heeft. Mart valt de pion met zijn zware stukken aan, maar ziet daarbij over het hoofd dat Willem een
combinatie heeft waardoor zijn koning naar het midden van het bord wordt gedreven en daar door een 
loper pardoes wordt matgezet.

Riet de Mol 	- Coen Groen
Riet ziet al vroeg in de partij over het hoofd dat Coen een stuk kan winnen. Coen is wel alert, wint
het stuk en daarmee ook de partij. 
 
Herman Haasjes	- Gerrit	Bouw
Herman komt na een vergissing van Gerrit een dame voor. Gerrit maakt het Herman nog lang heel moeilijk,
maar Herman zet heel langzaam toch een koningsaanval op en dat leidt tot een matvariant.

Volledige Uitslagen Interne competitie ronde 7 

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Sjoerd    Meijer      - Gert-Jan van dMeulen      ½-½
 Sebo     Nienhuis     - Hans     Thuijls      ½-½
 Hans     Renken      - Ronald    Klaassen     1-0
 Herman van  Scherrenburg   - John     Zandvliet     0-1
 Hans van de  Weteringh     - Arnold van de Berg       1-0
 Dick     Krijgsman     - Martin    Roseboom     ½-½
 Peter     Dullaart     - Jos van    Raan       ½-½
 Anton     Spronk      - Huub     Grim       1-0
 Peter     Jonker      - Jan      Hartsuiker    1-0
 Mart     Pol        - Willem de   Wilde       0-1
 Roelof van derMeer       - Bas      Faasse      ½-½
 Riet de    Mol        - Coen     Groen       0-1
 Herman    Haasjes      - Gerrit    Bouw       1-0
 Ben      Zee        - extern             1-0
 Loek     Platschorre    - extern             0-1

Donderdag 3 november: zesde ronde.

Verslag zesde ronde intern.

Vandaag twee minimatches.

Martin Roseboom	- Cor van Ingen.
Cor wint met 1½ - ½.
Omdat ik zelf een mini match moet spelen is er geen verslag van de partijen.

Herman Haasjes 	- Willem de Wilde.
Willem win met 0 - 2

Uitslagen Interne competitie cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 03-11-2011 seizoen 11/12

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Hans     Thuijls      - Sjoerd    Meijer      ½-½
 Gert-Jan van dMeulen      - Ronald    Klaassen     1-0
 Klaas     Kos        - Sebo     Nienhuis     0-1
 Peter     Dullaart     - Herman van  Scherrenburg   0-1
 Anton     Spronk      - Hans van de  Weteringh     0-1
 Loek     Platschorre    - Harmen    Wildenbeest    1-0
 Jos van    Raan       - Dick     Krijgsman     ½-½
 Mart     Pol        - Peter     Jonker      0-1
 Jan      Hartsuiker    - Coen     Groen       1-0
 Gerrit    Bouw       - Bas      Faasse      0-1
 Roelof van derMeer       - Riet de    Mol        1-0
 Martin    Roseboom     - extern             0-1
 Cor van    Ingen       - extern             1-0
 Willem de   Wilde       - extern             1-0
 Herman    Haasjes      - extern             0-1

Donderdag 27 oktober 2011: Vijfde ronde.

Verslag vijfde ronde intern

Intern partijen:
Ronald Klaassen - Sjoerd Meijer   
In een Frans achtige partij offert Sjoerd een pion voor initiatief in een dameloos midden-
spel. De koning van Ronald blijft midden op het bord en ook zonder dames blijkt dat gevaar-
lijk, Sjoerd kan doorbreken in het centrum, die pion kon op straffe ven een penning over 
de e-lijn met stukverlies niet geslagen worden. Sjoerd wint zijn pion met behoud van een 
op het oog voordelige stellig terug. Dat blijkt tegen te vallen, Ronald kan nu vlot zijn 
koningsvleugel ontwikkelen en dreigt een aanval over de g-lijn. Dat neutraliseren kost 
Sjoerd weer een pion, maar dan is de stelling een dynamisch evenwicht en wordt er tot 
remise besloten. 

Arnold van d Berg - Klaas Kos     
Arnold van de Berg speelt een half-open variant van het siciliaans, waarbij hij een goed
centrum krijgt.Klaas Kos pakt het positioneel solide aan, geeft Arnold geen echte kans 
en krijgt over de c-lijn tegenkansen. Arnold vergist zich en verliest ineens een paard. 
Dat had ook een dame voor Klaas tegen toren en paard voor Arnold kunnen zijn, maar veel
verschil had het niet gemaakt, Klaas wint gedecideerd. 

Martin Roseboom - Hans Thuijls   
In een gesloten Sicliaanse partij kan Hans met zijn paard op e-4 binnen dringen. Dat 
levert echter niet direct iets op en om een aanval te creëren geeft Hans de pion van de
h-lijn. Dat blijkt echter juist Martin de gelegenheid te geven Hans te h-lijnen met twee 
torens. Martin heeft nu de kans remise door herhaling van stelling via schaakjes te for-
ceren. Hij denkt echter mat te kunnen geven en ruilt de torens. Hans verdedigt het be-
heerst en kan ineens een tweede dame halen. Martin heeft nog een desperado zet, Hans tuint
in het grapje en dan wordt alsnog tot remise besloten. 

DickKrijgsman - Anton Spronk   
In een gesloten sicliaan zijn er na drie uur schaken twintig zetten gedaan. Anton heeft 
voor de gesloten sicliaan een ongebruikelijk ruimtelijk overwicht op de koningsvleugel. 
Wel gebruikelijk is dat wit geen spel heeft op de dame vleugel en Dick is daarom veroor-
deeld tot een passieve verdediging. 

Herman van Scherrenburg - Mart Pol     
Na een postioneel middenspel volgt er een ruil naar het eindspel van toren, loper en drie
pionnen voor Herman, en toren en vijf pionnen voor Mart. Dat blijkt volledog in evenwicht
en er wordt tot remise belsoten.

Coen Groen - Huub Grim    
De partij tussen Coen en Huub gaat lange tijd gelijk op. Geen van beide heeft een echte 
kans op meer. Op een onbewaakt moment vergist Coen zich, Huub slaat zonder pardon toe, hij
wint niet alleen een pion, ook de stelling van Coen is niet meer te houden en Huub wint.

Peter Jonker - Bas Faasse   
Peter wint reglementair, Bas is niet aanwezig.

Ben Verduyn - Riet de Mol     
Ben wint direct na de opening een kwaliteit doordat Riet haar eigen toren op f8 insluit door
de toren van a8 naar e8 te spelen. Riet ploetert nog wel flink door, maar Ben laat het 
voordeel niet meer glippen en wint.

Herman Haasjes - Ben Zee     
Herman komt geleidelijk in de verdediging, verliest een pion, dan gaat het steeds moeilijker.
Ben wint een stuk en daarmee de partij. 

Volledige uitslagen ronde 5 Interne competitie ESV  Seizoen 11/12

 Witspeler          Zwartspeler        Uitslag

 Ronald    Klaassen   - Sjoerd    Meijer     rem
 Arnold van d Berg     - Klaas    Kos      0-1
 Martin    Roseboom   - Hans     Thuijls    rem
 Herman van  Scherrenburg - Mart     Pol      rem
 Dick     Krijgsman  - Anton    Spronk     rem
 Coen     Groen    - Huub     Grim      0-1
 Peter    Jonker    - Bas     Faasse     1-0
 Herman    Haasjes   - Ben     Zee      0-1
 Ben     Verduyn   - Riet de   Mol      1-0

Donderdag 6 oktober 2011: Vierde ronde.

Verslag van de vierde ronde intern

We beginnen vandaag iets later. Waarom? De nummer 3 van de ranglijst Sebo Nienhuis loot
oneven en dan schuift alles op. Indelen is door de restrictie geen a tegen c nog niet 
simpel. 
Om tien over acht spelen we. 

In de interne competitie geeft Gerrit Bouw al in de opening Loek Platschorre een stuk 
cadeau en dan is de partij voorbij.
Bas Faase en Hans van de Weteringh slaan het middenspel over en er komt een toreneind-
spel op het bord. Hans twee tegen een pion op de damevleugel, Bas vier tegen drie 
pionnen op de koningsvleugel.
De afruil naar een pionnen eindspel levert Bas een pion extra op. Maar beide promove-
ren op dezelfde zet. Dat is het moment dat er remise overeengekomen wordt. Uit analyse
blijkt dat de pluspion toch winnend zou zijn geweest.
Anton Spronk komt tegen Arnold van de Berg een pion achter. Hij krijgt er echter een 
zeer actief paard voor terug. Het paard ruïneert de stelling van Arnold, de pion is 
dan snel teruggewonnen. Dan keren de kansen en wint Arnold toch weer een pion. Dat 
wordt een verre vrijpion op de damevleugel en als Anton die ophaalt wint Arnold op de
koningsvleugel.
Willem de Wilde speelt Spaans tegen Peter Dullaart. Peter komt niet tot rokade, maar
Willem zijn damevleugel blijft achter in de ontwikkeling. Peter krijgt door de toren
op h8 de half-open h-lijn. Willem geeft een pion om te ontwikkelen. Als er afgewikkeld
wordt naar het eindspel is Peter toren op h8 ingesloten. Peter geeft zijn toren tegen
de loper van Willem, en Peter heeft twee paarden tegen een toren en paard voor Willem. 
Willem kan met de kaliteit meer een paar pionnen ophalen, maar twee paarden creëren
altijd kansen op een schaakvork. Als dat ineens lukt wint Peter de partij alsnog.
Peter Jonker en Gert Jan van der Meulen spelen een gelijk opgaande partij. Gert Jan
probeert met de dame binnen te vallen, maar dat levert niet meer op dan één schaakje. 
Dameruil volgt en een moeilijk eindspel. Dat blijft een spannende maar gelijk opgaande
strijd, die uiteindelijk remise wordt.
Dick Krijgsman en Hans Thuijls spelen een gesloten Siciliaan. Door alle complicaties
verbruikt Dick veel tijd om een winnende voortzetting te vinden. In tijdnood forceert
hij een aanval, maar het slaat net niet door en Hans wint materiaal en de partij.
Ook Martin Roseboom en Jan Hartsuiker spelen gesloten Siciliaans. Na eindeloos gema-
noeuvreer wint Martin een pion en dat blijkt voldoende om ook de partij te winnen.
Herman van Scherrenburg speelt tegen Ronald Klaassen de Najdorf variant van het Si-
ciliaans. Als Herman een grote centrum ruil aangaat geeft dat Ronald ineens een mat-
dreiging en dat is voldoende voor materiaalwinst en ook voor de partij. 
Huub Grim trekt tegen Ben Zee in het vroege middenspel met zijn dame ten strijde tegen
de koningsvleugel van Ben. Daar de dame geen steun heeft van Huub’s stukken geeft dit
slechts Ben de gelegenheid het initiatief te nemen. Dat wordt wel een winnende aanval.
Alfred Gaasbeek verliest tegen Roelof van der Meer in de overgang van opening naar
middenspel een pion. Als Roelof een tweede pion meeneemt dan komt Alfred’s stelling 
tot leven. Alfred krijgt dan veel compensatie, al rap meer dan de pionnen waard zijn.
Dat Roelof in tijdnood een dame weggeeft betekent alleen dat Alfred eenvoudiger wint,
want gewonnen is het dan al.
Sjoerd Meijer en Cor van Ingen spelen na 1. Pf3, Pf6 een positionele partij waar al-
leen zij iets van snappen. Als zij een bijna egel bereikt hebben wordt dat remise 
gegeven, waarna Cor aangeeft juist op dat moment een direct verliezende voortzetting 
van plan te zijn geweest. Of hij dat ook echt gespeeld zou hebben zullen we nooit 
meer weten.
Coen Groen komt tegen Herman Haasjes niet goed uit de opening. Herman krijgt een 
positioneel voordeel en kan dat omzetten in kwaliteitswinst. Maar Coen houdt goed 
stand, en vindt dan een paardvork die de kwaliteit terugwint en daarmee de remise
veilig stelt.

Volledige uitslagen ronde 4 Interne competitie ESV  Seizoen 11/12

 Witspeler          Zwartspeler        Uitslag

 Sjoerd    Meijer    - Cor van   Ingen     rem
 Martin    Roseboom   - Jan     Hartsuiker   1-0
 Herman van  Scherrenburg - Ronald    Klaassen    0-1
 Dick     Krijgsman  - Hans     Thuijls    0-1
 Anton    Spronk    - Arnold van d Berg      0-1
 Huub     Grim     - Ben     Zee      0-1
 Coen     Groen    - Herman    Haasjes    rem
 Alfred    Gaasbeek   - Roelof van d Meer      1-0
 Gerrit    Bouw     - Loek     Platschorre  0-1
 Willem de  Wilde    - Peter    Dullaart    0-1
 Bas     Faasse    - Hans van de Weteringh   rem
 Peter    Jonker    - Gert-Ja van Meulen     rem

Donderdag 22 september 2011: Derde ronde.

Verslag van de derde ronde intern

Ben Verduyn speelt tegen Martin Roseboom een nevenvariant van de ruilvariant van het Frans. 
Hij probeert het dynamisch aan te pakken door snel zijn stukken in het spel te brengen en 
een pionnen opmars op de koningsvleugel te beginnen. Door een onnauwkeurigheid van Ben kan
Martin een kwaliteit en een pion winnen, dat laat Ben zich niet bewijzen, hij geeft op.
Herman Haasjes kiest tegen Dick Krijgsman een gambietvariant van de Franse doorschuiver. 
Dick ontwikkelt echter vlot zijn stukken, kan beide torens ruilen en dan staat hij een 
gezonde pion voor. Met de pion meer krijgt hij een positioneel voordeel, dat levert nog
een pion op en dan kan Dick een mataanval beginnen met dame, loper en paard.
Klaas Kos ontwikkelt vlot tegen Coen Groen. Coen vergeet te rokeren en als hij dat toch
doet blijkt dat juist het verkeerde moment. Klaas kan nu Coen in twee zetten mat geven.
Hans van de Wetering begint tegen Peter Jonker een zeer sterk initiatief op de damevleugel.
In plaats van tegenspel op de koningsvleugel te zoeken pakt Peter dat te passief aan met
terugtrekkende zetten op de damevleugel. Dat kost diverse tempi, een pion, dan dreigt er
een kwaliteit en daarna nog een stuk verloren te gaan. Peter geeft op.
Riet de Mol verliest tegen Loek Platschorre in het vroege middenspel een kwaliteit. Ze 
krijgt initiatief tegen de lang gerokeerde koning van Loek. Dat levert al vlot twee pion-
nen op. Riet verdedigt dan een schaakje van Loek echter niet goed en dat kost een paard.
En daarmee de partij.
Cor van Ingen rokeert tegen Mart Pol kort, Mart lang. Het initiatief van Mart op de ko-
ningsvleugel ziet er veel kansrijker uit dan de damevleugel van Cor. Hierdoor moet Cor
afruilen naar een iets slechter eindspel. Mart gaat dameruil uit de weg maar moet hem 
twee zetten later toch ruilen. Mart geeft op een onbewaakt moment een pion weg op de 
koningsvleugel. Dat is allemaal nog binnen de remise marge. Maar als Mart ook nog de
koning van Cor naar de damevleugel laat lopen wint Cor op die vleugel alsnog.
Jos van Raan speelt tegen Sjoerd Meijer de Nimzowitsch variant van het Frans. Ook in 
deze opening is gebruikelijk dat wit kort rokeert en zwart lang. Ook in deze partij is
het initiatief van zwart op de koningsvleugel sneller gevaarlijker dan de witte kansen 
over de half-open b-lijn. Om toch sneller te zijn dan Sjoerd offert Jos een toren, maar
het blijkt dat de aanval niet doorslaat en Sjoerd een stuk meer overhoudt en wint.
John Zandvliet krijgt tegen Hans Renken na een Aljechin groot ruimtelijk voordeel op de
damevleugel. Hans speelt zijn dame naar de koningsvleugel om te zien of hij nog wat te-
genkansen kan creëren. Dat lukt wonderwel, John laat een toren in staan en geeft op als
hij dat ziet.
Ronald Klaassen krijgt tegen Jan Hartsuiker na een aangenomen damegambiet de pion vlot
terug. Maar hij behoudt een goed initiatief in het centrum. Dat levert een pion op. En 
dan nog een pion. Ineens vergist Ronald zich, geeft de pionnen terug, en Jan kan een 
zeer sterke aanval krijgen. Als hij dat verzuimt heeft Ronald een matdreiging. Om eeuw-
ig schaak te proberen geeft Jan twee toren tegen de verdedigende pionnen. De koning van
Ronald loopt dan naar de damevleugel en uit het schaak en dan geeft Jan op. 
Bas Faasse heeft na zijn vakantie zijn oude routine nog niet te pakken en komt tegen 
Harmen Wildenbeest al gauw gedrukt te staan. Als Harmen met zijn zware stukken over de
a-lijn de stelling van Bas binnenvalt kan Bas nog wel de dame en één toren ruilen, maar
de toren van Harmen op de onderste rij wint materiaal en daarmee de partij. 
Arnold van de Berg ruilt tegen Sebo Nienhuis een paard voor twee pionnen en een begin-
nende aanval. Als die aanval niet doorslaat en ook nog de dame en koning van Arnold op
de h-lijn terecht komen kan Sebo de h-lijn openen en heeft dan een penning van de dame
met toren-h8. Arnold geeft op. 
Huub Grim en Herman van Scherrenburg spelen een gesloten positionele partij. Als Huub 
even niet oplet geeft hij in gelijke stelling materiaal weg en daarmee de partij.
Peter Dullaart wint tegen de snel spelende Anton Spronk in het middelspel een stuk. 
Anton heeft als geringe compensatie kleine dreigingen tegen de koningsstelling van Peter.
Maar er is niks aan de hand zolang Peter zijn sterk verdedigende paard op f3 laat staan. 
Maar dan speelt hij dat pardoes weg, de loper op b7 komt tot leven doordat hij de pion 
op g2 pent en Peter gaat mat in twee.
Volledige uitslagen ronde 3 Interne competitie ESV  Seizoen 11/12

 Witspeler          Zwartspeler        Uitslag

 Cor van   Ingen    - Mart     Pol      1-0
 Jos van   Raan     - Sjoerd    Meijer     0-1
 Ronald    Klaassen   - Jan     Hartsuiker   1-0
 Arnold van d Berg     - Sebo     Nienhuis    0-1
 Klaas    Kos     - Coen     Groen     1-0
 Huub     Grim     - Herman van  Scherrenburg  0-1
 John     Zandvliet  - Hans     Renken     0-1
 Peter    Dullaart   - Anton    Spronk     0-1
 Herman    Haasjes   - Dick     Krijgsman   0-1
 Hans van de Weteringh  - Peter    Jonker     1-0
 Bas     Faasse    - Harmen    Wildenbeest  0-1
 Ben     Verduyn   - Martin    Roseboom    0-1
 Riet de   Mol     - Loek     Platschorre  0-1

Donderdag 15 september 2011: Tweede ronde.

Verslag tweede ronde intern
(zoals gebruikelijk, de eerst genoemde speler had wit)

Arnold van de Berg probeert tegen Gerrit Bouw een kwaliteit te winnen maar dat loopt
door een penning van een paard door een loper niet goed af. Gerrit wint een stuk door
aanval tegen de dame en het gepende paard. De positie van Arnold blijft gedrukt en 
hij moet de dame tegen een toren en paard geven voor tegenkansen. Die komen er en 
Gerrit verliest een loper. Door een slimme zet wint Arnold de dame tegen een toren 
terug, heeft dan een loper meer en wint alsnog. 

Herman Haasjes kan een paard van Riet de Mol pennen en twee keer aanvallen. Als het
paard verdedigd wordt door de toren kan Herman een pionvork tegen twee torens spelen.
Dat kost een toren en de partij.

Hans Renken komt tegen Cor van Ingen ook in een lastige penning terecht. De toren van
Cor staat op dezelfde lijn als de dame van Hans. Ook deze penning lijkt een stuk te 
gaan kosten, maar als Cor de verkeerde volgorde kiest, kan Hans de schade beperken tot
een pion. Die pion is ook nog geïsoleerd en zwak en dat leidt ertoe Hans voldoende te-
genspel krijgt en de partij remise kan houden.

Peter Jonker krijgt tegen Anton Spronk een half-open stelling. Anton krijgt met een 
toren de controle over de open d-lijn. Peter komt nog wel een pionnetje voor, maar de
positionele druk is voelbaar. Anton wint een pion terug, dan wint hij nog een pion. 
De extra pion op de damevleugel wordt een vrijpion, beide partijen hebben nog één 
toren en wat pionnen op de koningsvleugel. In wederzijdse tijdnood vergissen beide 
partijen zich regelmatig, maar door de tijdnood wordt dat niet benut en wint Anton 
door de extra pion eigenlijk zoals dat ook zou horen te gaan.

Herman van Scherrenburg en Klaas Kos spelen een zware, positionele partij. Herman kan
de stelling in het centrum niet openen omdat hij dan door een penning over de d-lijn
een stuk verliest. Herman wijkt uit naar de koningsvleugel waarop Klaas het centrum 
opent. Er ontstaat een dynamisch evenwicht met beide partijen een zwakke centrumpion. 
Geen van beide heeft een echte kans om te proberen te winnen en remise is het natuur-
lijke gevolg.

Mart Pol wint tegen Ben Verduyn door een kleine combinatie (Mart’s paard pakt pion, 
Ben slaat met een loper dat paard, Mart geeft schaak met een toren met aanval op de
ongedekte loper) een pion. Dan ontstaat een stelling waarin beide partijen een aanval
beginnen tegen de vijandelijke koning. Door het ontbreken van de verdedigende pion is
Mart is één zet eerder met zijn aanval tegen de koning van Ben en wint de partij. 

Hans van de Weteringh ziet een rustig begin tegen Peter Dullaart al gauw veranderen 
in een wild middenspel. Daar mist Hans de goede voortzetting en komt een kwaliteit 
en een pion achter. Als hij dan ook nog een loper weggeeft geeft hij de partij op.

Harmen Wildenbeest en Coen Groen komen in een bijna egelstelling terecht. Coen heeft
één zwakke pion alleen verdedigbaar door een loper. Die wordt door Harmen keurig op-
gehaald, maar bij de ruil blijft een eindspel van ieder een toren en loper op de-
zelfde kleur over. Door de egel is daar voor beide geen doorkomen aan en wordt de 
partij remise.

Sjoerd Meijer en Dick Krijgsman gaan lange tijd gelijk op. Totdat Dick op de dame-
vleugel twee pionnen ongedekt laat die Sjoerd tegelijk aan kan vallen. Dat kost niet
alleen een pion, maar ook Dick’s stelling is dan ernstig verzwakt. Dat laat hij zich
niet bewijzen en geeft op.

Sebo Nienhuis krijgt tegen Huub Grim een overwegende stelling. Maar een weg naar blij-
vend voordeel zit er niet in omdat Huub door een pion te geven af kan wikkelen naar 
een eindspel met gelijke lopers. Sebo probeert nog door de pion terug te geven een 
doorbraak te forceren, maar ook dat slaat niet door en de patij wordt remise.
 
Jan Hartsuiker en Jos van Raan spelen een dynamische partij, waarin beide partijen el-
kaar langdurig in evenwicht houden. Maar ineens ziet Jan een schaakje op de onderste
rij over het hoofd waardoor hij in twee zetten mat gaat.

Hans Thuijls en Gert-Jan van der Meulen spelen ook een gelijkopgaande partij. Hans kan
afwikkelen naar een eindspel waarin hij vier pionnen tegen drie op de damevleugel heeft
en Gert-Jan drie pionnen tegen twee op de koningsvleugel. Als Hans doorbreekt op de da-
mevleugel geeft dat Gert-Jan de gelegenheid in het centrum door te lopen. Beide halen 
op dezelfde zet een dame. Met ieder nog één pion wordt dat remise gegeven. Of er winst
voor een van beide in zit kan alleen Fritz uitwijzen.

Volledige uitslagen ronde 2 Interne competitie ESV  Seizoen 11/12

 Witspeler          Zwartspeler        Uitslag

 Sjoerd    Meijer    - Dick     Krijgsman   1-0
 Arnold van d Berg     - Gerrit    Bouw      1-0
 Hans     Renken    - Cor van   Ingen     rem
 Hans     Thuijls   - Gert-Ja van Meulen     rem
 Sebo     Nienhuis   - Huub     Grim      rem
 Mart     Pol     - Ben     Verduyn    1-0
 Herman van  Scherrenburg - Klaas    Kos      rem
 Jan     Hartsuiker  - Jos van   Raan      0-1
 Harmen    Wildenbeest - Coen     Groen     rem
 Herman    Haasjes   - Riet de   Mol      1-0
 Martin    Roseboom   - John     Zandvliet   rem
 Hans van de Weteringh  - Peter    Dullaart    0-1
 Peter    Jonker    - Anton    Spronk     0-1

Donderdag 8 september 2011: Ronde 1

Verslag eerste ronde.

We beginnen om kwart over zeven met de bespreking van de eerste les.
Er zijn tien man aanwezig. Het gaat nog wat stroef, de eerste keer moeten we duidelijk nog
even wennen. We behandelen twee opgaven en een paar pionnen eindspellen.
Volgende week bespreken we om 19:15 de tweede les.

We beginnen dit jaar met een even aantal. 
Als om tien over acht de clubkampioen binnenkomt is deze daarmee oneven.
Met dertien partijen een goede opkomst.

Coen Groen wordt door Gerrit bouw direct onder druk gezet, Coen moet één, twee drie pionnen
inleveren en krijgt er geen spel voor. Dan heeft Gerrit een zwak moment en geeft Coen de 
gelegenheid een toren te winnen. Dat is voor Coen reden om remise aan te nemen, wat Gerrit
uiteraard aanneemt.

Huub Grim investeert tegen Riet de Mol een pion om een vrijpion op de damevleugel te creëren.
Die kan inderdaad doorlopen naar b7, Riet heeft er nog wel een toren op b8 voor staan, maar 
als Riet zich vergist en een toren weggeeft staakt zij de strijd.

Anton Spronk geeft tegen Jan Hartsuiker al rap twee pionnen weg en speelt naar eigen zeggen 
als een dweil. Hij lijkt nog compensatie te krijgen in een koningsaanval, als Jan de eerste
opzet blokkeert blijkt Anton inderdaad uit vorm, in plaats van te ruilen geeft hij een dame 
weg en daarmee de partij.

Cor van Ingen krijgt tegen Martin Roseboom in de opening een pion cadeau, en in de afwikkel-
ing naar het eindspel doet Martin daar nog een pion bij en kan opgeven.

Gert-Jan van der Meulen speelt tegen Hans van de Weteringh een gelijkopgaande partij, totdat
Hans denkt met een stukoffer een aanval tegen de koning van Gert-Jan op te kunnen zetten. 
Gert-Jan heeft echter een venijnige verdediging waardoor de situatie geheel omdraait, 
Gert-Jan krijgt een mataanval en die slaat wel door.

John Zandvliet krijgt tegen Ronald Klaassen een sterk initiatief. Dat levert een vrije plus-
pion op d6 op. Ronald kan die pion terug winnen, maar wat John niet ziet is dat dit direct 
een stuk kost. In plaats daarvan biedt John remise aan, wat Ronald aanneemt nog voor John 
zijn zin kan afmaken. 

Jos van Raan en Peter Jonker spelen een spannende partij. Dat is, totdat Peter onverwacht 
en onnodig een toren in de aanbieding doet. Dat cadeau accepteert Jos uiteraard en Peter
geeft op.

Loek Platschorre speelt tegen Arnold van de Bergh. Loek krijgt wat initiatief en denkt dat 
hij een pion mee kan snoepen. Die is echter giftig, Arnold wint een stuk voor die pion en
Loek geeft op.

Peter Dullaart pakt het tegen Hans Renken iets te passief aan. Hans krijgt zowel op de 
koningsvleugel als op de damevleugel een initiatief en kan op twee manieren winnen. Een 
mataanval is een optie. Hans kiest voor een schaakje wat gevolgd door een familieschaakje
Peter de dame tegen een toren kost. Dat is uiteraard ook voldoende voor de winst.

Ben Zee en Herman van Scherrenburg spelen een zuinige partij, wat wil zeggen dat ze niet
meer dan een paard en een pion ruilen. Herman´s initiatief op de koningsvleugel loopt vast,
Ben Zee heeft wat ruimtelijk voordeel op de damevleugel, maar de stelling is zo in even-
wicht dat er in beginnende wederzijdse tijdnood tot remise wordt besloten.

Sebo Nienhuis komt tegen Herman Haasjes een kwaliteit achter. Sebo geeft echter een paar 
lastige schaakjes. Herman kan het venijn eruit halen door de kwaliteit terug te geven. 
Als Herman dat niet doet, wordt zijn koning door nog meer schaakjes naar het midden van 
het bord gejaagd, waar hij pardoes mat gezet wordt. Volledige uitslagen ronde 1 Interne competitie ESV  Seizoen 11/12

 Witspeler          Zwartspeler        Uitslag

 Cor van   Ingen    - Martin    Roseboom    1-0
 Hans     Thuijls   - Alfred    Gaasbeek    1-0
 Gert-Ja van Meulen    - Hans van de Weteringh   1-0
 Jos van   Raan     - Peter    Jonker     1-0
 Dick     Krijgsman  - Roelof van d Meer      1-0
 John     Zandvliet  - Ronald    Klaassen    rem
 Sebo     Nienhuis   - Herman    Haasjes    1-0
 Huub     Grim     - Riet de   Mol      1-0
 Ben     Zee     - Herman van  Scherrenburg  rem
 Coen     Groen    - Gerrit    Bouw      rem
 Peter    Dullaart   - Hans     Renken     0-1
 Anton    Spronk    - Jan     Hartsuiker   0-1
 Loek     Platschorre - Arnold van d Berg      0-1