Vierkampencompetitie Seizoen 2016/2017
 

Donderdag 6 april 2017: Zevende avond vierkampen.

In de vierkampen competitie is Edwin Groen kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd. Hij 
blijft een half punt voor op de nummer twee, Sjoerd Meijer.

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Edwin Groen	 				1	2
2	Sjoerd Meijer			 	1	1	2
3	Hans Thuijls			0	 	1	1
4	Sebo Nienhuis		0	0	0	 	0
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Hans van de Weteringh	 	1	1	0	2
2	Jan Hartsuiker		0	 	1	0	1
3	Roelof van der Meer	0	0	 		
4	Hein Bouwmeester	1	1		 	2
						
Nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Herman van Scherrenburg	 	0	0	0	0
2	Kees van der Dussen	1	 	0	0	1
3	Ben Zee			1	1	 		2
4	Hermen Ketel		1	1		 	2
						
Nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Martin Roseboom	 		0	1		1
2	Willem Slagter		1	 	1	0	2
3	Willem de Wilde		0	0	 	0	0
4	John Zandvliet			1	1	 	2
						
Nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Mart Pol	 		1	0	1	2
2	Jasper de Rijk		0	 	1	1	2
3	Loek Platschorre	1	0	 	1	2
4	Herman Haasjes		0	0	0	 	0

 


nr	Naam			Totaal 	OSBO 1	OSBO 2	OSBO 3	OSBO 4	OSBO 5	OSBO 6	OSBO 7
1	Edwin Groen		13,5	1,5	1	1,5	3	2,5	2	2
2	Sjoerd Meijer		13	1,5	1,5	3	1,5	1,5	1,5	2,5
3	Hein Bouwmeester	12	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,5	2,5
4	Cor van Ingen		11,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Hans Thuijls		11,5	1,5	3	1,5	2	0,5	1,5	1,5
6	Ben Zee			11	1,5	1,5	1	1	1	2,5	2,5
	Willem Slagter		11	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
8	Jan Hartsuiker		10,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1
	Martin Roseboom		10,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10	Roelof van der Meer	10	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5
	Sebo Nienhuis		10	1,5		1,5	1,5	3	2,5	0
12	Hermen Ketel		9,5	1	1,5	1,5		1,5	1,5	2,5
13	Alfred Gaasbeek		9	1,5	2	1,5	1,5	1,5	1	
	Erik van den Eijkel	9	1,5	1,5	0	1,5	1,5	1,5	1,5
	Herman van Scherrenburg	9	3	1,5	1,5	1,5	1,5		0
	Willem de Wilde		9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0
17	Mart Pol		8,5	2	1,5	1,5	1,5			2
18	Bart Koeweiden		8	1,5	3	0,5	1,5	1,5		
	John Zandvliet		8	1,5	0,5	2	1,5			2,5
20	Jasper de Rijk		7				3	2		2
	Kees van der Voort	7	1	1,5	1,5	1,5		1,5	
22	Huub Grim		6		2		2	2		
23	Klaas Kos		5,5	1,5	2,5				1,5	
24	Loek Platschorre	5		1,5		1,5			2
25	Dick Krijgsman		4		1	1,5	0	1,5		
26	Coen Groen		2	0	0		1	1		
	Hans van de Weteringh	2							2
	Herman Haasjes		2	1		0		1	0	0
29	Kees van der Dussen	1							1

Donderdag 9 maart 2017: Zesde avond vierkampen.

In de vierkampen competitie heeft Edwin Groen de leiding behouden, hij breidt zijn voorsprong 
met een half punt uit, de nummer twee, Sjoerd Meijer, staat nu een punt achter. 

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	
1	Hein Bouwmeester	 	0	1		1	
2	Hans Thuijls		1	 	0		1	
3	Alfred Gaasbeek		0	1	 	0	1	
4	Edwin Groen				1	 	2	
							
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	Score 3 partijen
1	Ben Zee	 			1 0 	1 1	 	3	2,5
2	Sebo Nienhuis		0 1	 	1 1	 	3	2,5
3	Herman Haasjes			0 0	0 0	 	 	0	
4	 	 	 	 	 	 	

 
nr	Naam			Totaal 	OSBO 1	OSBO 2	OSBO 3	OSBO 4	OSBO 5	OSBO 6
1	Edwin Groen		11,5	1,5	1	1,5	3	2,5	2
2	Sjoerd Meijer		10,5	1,5	1,5	3	1,5	1,5	1,5
3	Hans Thuijls		10	1,5	3	1,5	2	0,5	1,5
	Cor van Ingen		10	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5	1,5
	Sebo Nienhuis		10	1,5		1,5	1,5	3	2,5
6	Jan Hartsuiker		9,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Roelof van der Meer	9,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Hein Bouwmeester	9,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,5
9	Herman van Scherrenburg	9	3	1,5	1,5	1,5	1,5	
	Alfred Gaasbeek		9	1,5	2	1,5	1,5	1,5	1
11	Ben Zee			8,5	1,5	1,5	1	1	1	2,5
12	Bart Koeweiden		8	1,5	3	0,5	1,5	1,5	
13	Erik van den Eijkel	7,5	1,5	1,5	0	1,5	1,5	1,5
14	Hermen Ketel		7	1	1,5	1,5		1,5	1,5
	Kees van der Voort	7	1	1,5	1,5	1,5		1,5
16	Mart Pol		6,5	2	1,5	1,5	1,5		
17	Huub Grim		6		2		2	2	
18	Klaas Kos		5,5	1,5	2,5				1,5
	John Zandvliet		5,5	1,5	0,5	2	1,5		
20	Jasper de Rijk		5				3	2	
21	Dick Krijgsman		4		1	1,5	0	1,5	
22	Loek Platschorre	3		1,5		1,5		
23	Herman Haasjes		2	1		0		1	0
	Coen Groen		2	0	0		1	1	

Donderdag 9 februari 2017: Vijfde avond vierkampen.

In de vierkampen competitie heeft Edwin Groen de leiding genomen, op een half punt gevolgd 
door Herman van Scherrenburg en Sjoerd Meijer. 

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal		
1	Ben Zee	 			0			1		
2	Edwin Groen		1	 		1	2		
3	Hein Bouwmeester			 	1	2		
4	Hans Thuijls			0	0	 			
								
nr	Naam			1	2	3	4	5	6	Totaal
1	Sebo Nienhuis	 		1	 	1	 	1	3
2	Jasper de Rijk		0	 	1	 	1	 	2
3	Coen Groen	 		0	 	0	 	1	1
4	Huub Grim		0	 	1	 	1	 	2
5	Herman Haasjes	 		0	 	0	 	1	1
6	 	 	 	 	 	 	 	 

 

nr	Naam			Totaal 	OSBO 1	OSBO 2	OSBO 3	OSBO 4	OSBO 5
1	Edwin Groen		9,5	1,5	1	1,5	3	2,5
2	Herman van Scherrenburg	9	3	1,5	1,5	1,5	1,5
	Sjoerd Meijer		9	1,5	1,5	3	1,5	1,5
4	Cor van Ingen		8,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5
	Hans Thuijls		8,5	1,5	3	1,5	2	0,5
6	Alfred Gaasbeek		8	1,5	2	1,5	1,5	1,5
	Bart Koeweiden		8	1,5	3	0,5	1,5	1,5
	Hein Bouwmeester	8	1,5	1,5	1,5	1,5	2
	Jan Hartsuiker		8	2	1,5	1,5	1,5	1,5
	Roelof van der Meer	8	2	1,5	1,5	1,5	1,5
11	Sebo Nienhuis		7,5	1,5		1,5	1,5	3
12	Mart Pol		6,5	2	1,5	1,5	1,5	
13	Ben Zee			6	1,5	1,5	1	1	1
14	Erik van den Eijkel	6	1,5	1,5	0	1,5	1,5
	Huub Grim		6		2		2	2
16	Hermen Ketel		5,5	1	1,5	1,5		1,5
	John Zandvliet		5,5	1,5	0,5	2	1,5	
	Kees van der Voort	5,5	1	1,5	1,5	1,5	
19	Jasper de Rijk		5				3	2
20	Dick Krijgsman		4		1	1,5	0	1,5
	Klaas Kos		4	1,5	2,5			
22	Loek Platschorre	3		1,5		1,5	
23	Coen Groen		2	0	0		1	1
	Herman Haasjes		2	1		0		1
 

Donderdag 12 januari 2017: Vierde avond vierkampen.

De vierkampen zijn gewonnen door Edwin Groen. Hans Thuijls behaalde twee punten en gaat nu met 
een half punt voorsprong op Herman van Scherrenburg en Sjoerd Meijer aan de leiding.

nr	Naam		1	2	3	4	Totaal
1	Edwin Groen	 	1	1	1	3
2	Dick Krijgsman	0	 	0	0	0
3	Ben Zee		0	1	 	0	1
4	Hans Thuijls	0	1	1	 	2
						
nr	Naam		1	2	3	4	Totaal
1	Huub Grim	 	0	1	 	2
2	Jasper de Rijk	1	 	1	 	3
3	Coen Groen	0	0	 	 	1
4	 	 	 	 	 	 

nr	Naam			Totaal 	OSBO 1	OSBO 2	OSBO 3	OSBO 4
1	Hans Thuijls		8	1,5	3	1,5	2
2	Herman van Scherrenburg	7,5	3	1,5	1,5	1,5
	Sjoerd Meijer		7,5	1,5	1,5	3	1,5
4	Cor van Ingen		7	1,5	1,5	2,5	1,5
	Edwin Groen		7	1,5	1	1,5	3
6	Alfred Gaasbeek		6,5	1,5	2	1,5	1,5
	Bart Koeweiden		6,5	1,5	3	0,5	1,5
	Jan Hartsuiker		6,5	2	1,5	1,5	1,5
	Mart Pol		6,5	2	1,5	1,5	1,5
	Roelof van der Meer	6,5	2	1,5	1,5	1,5
11	Hein Bouwmeester	6	1,5	1,5	1,5	1,5
12	John Zandvliet		5,5	1,5	0,5	2	1,5
	Kees van der Voort	5,5	1	1,5	1,5	1,5
14	Ben Zee			5	1,5	1,5	1	1
15	Erik van den Eijkel	4,5	1,5	1,5	0	1,5
16	Hermen Ketel		4	1	1,5	1,5	
	Huub Grim		4		2		2
	Klaas Kos		4	1,5	2,5		
19	Jasper de Rijk		3				3
	Loek Platschorre	3		1,5		1,5
21	Dick Krijgsman		2,5		1	1,5	0
22	Coen Groen		1	0	0		1
	Herman Haasjes		1	1		0	

Donderdag 15 december 2016: Derde avond vierkampen.

De vierkampen zijn gewonnen door Sjoerd Meijer met 3 punten en Cor van Ingen met 2. 
Hans Thuijls, Herman van Scherrenburg en Sjoerd Meijer hebben nu 6 punten uit 3 rondes.

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Herman Haasjes	 		0		0	
2	Ben Zee			1		0	0	1
3	Mart Pol			1	 	0	1
4	Sjoerd Meijer		1	1	1	 	3
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	John Zandvliet	 			1		2
2	Cor van Ingen			 	1	1	2
3	Erik van den Eijkel	0	0	 	0	0
4	Bart Koeweiden			0	1	 	1
						
						
						
nr	Naam			Totaal 	OSBO 1	OSBO 2	OSBO 3	
1	Hans Thuijls		6	1,5	3	1,5	
	Herman van Scherrenburg	6	3	1,5	1,5	
	Sjoerd Meijer		6	1,5	1,5	3	
4	Cor van Ingen		5,5	1,5	1,5	2,5	
5	Alfred Gaasbeek		5	1,5	2	1,5	
	Bart Koeweiden		5	1,5	3	0,5	
	Jan Hartsuiker		5	2	1,5	1,5	
	Mart Pol		5	2	1,5	1,5	
	Roelof van der Meer	5	2	1,5	1,5	
10	Hein Bouwmeester	4,5	1,5	1,5	1,5	
11	Ben Zee			4	1,5	1,5	1	
	Edwin Groen		4	1,5	1	1,5	
	Hermen Ketel		4	1	1,5	1,5	
	John Zandvliet		4	1,5	0,5	2	
	Kees van der Voort	4	1	1,5	1,5	
	Klaas Kos		4	1,5	2,5		
17	Erik van den Eijkel	3	1,5	1,5	0	
18	Dick Krijgsman		2,5		1	1,5	
19	Huub Grim		2		2		
20	Loek Platschorre	1,5		1,5		
21	Herman Haasjes		1	1		0	
22	Coen Groen		0	0	0		

Donderdag 10 November 2016: Tweede avond vierkampen.


nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Coen Groen	 		0	0	0	0
2	Loek Platschorre	1	 	0		1
3	Huub Grim		1	1	 	0	2
4	Klaas Kos		1		1	 	2
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Edwin Groen	 	1	0	0	1
2	John Zandvliet		0	 		0	
3	Hein Bouwmeester	1		 	0	1
4	Bart Koeweiden		1	1	1	 	3
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Alfred Gaasbeek	 		1	0	 	2
2	Dick Krijgsman		0	 	0	 	1
3	Hans Thuijls		1	1	 	 	3
4	 	 	 	 	 	 

Stand vierkampen			
nr	Naam			Totaal 	OSBO 1	OSBO 2
1	Bart Koeweiden		4,5	1,5	3
	Hans Thuijls		4,5	1,5	3
	Herman van Scherrenburg	4,5	3	1,5
4	Klaas Kos		4	1,5	2,5
5	Alfred Gaasbeek		3,5	1,5	2
	Jan Hartsuiker		3,5	2	1,5
	Mart Pol		3,5	2	1,5
	Roelof van der Meer	3,5	2	1,5
9	Hein Bouwmeester	3	1,5	1,5
10	Edwin Groen		2,5	1,5	1
	Hermen Ketel		2,5	1	1,5
	Kees van der Voort	2,5	1	1,5
13	Huub Grim		2		2
	John Zandvliet		2	1,5	0,5
15	Loek Platschorre	1,5		1,5
16	Dick Krijgsman		1		1
	Herman Haasjes		1	1	
18	Coen Groen		0	0	0

Donderdag 13 Oktober 2016: Eerste avond vierkampen.

Uitslagen vierkampen:

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Mart Pol	 		0	1	1	2
2	Hermen Ketel		1	 	0	0	1
3	Kees van der Voort	0	1	 	0	1
4	Jan Hartsuiker	0		1	1	 	2
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Herman van Scherrenburg	 	1	1	1	3
2	Roelof van der Meer	0	 	1	1	2
3	Coen Groen		0	0	 	0	0
4	Herman Haasjes		0	0	1	 	1

Stand vierkampen		
nr	Naam			Totaal 	OSBO 1
1	Herman van Scherrenburg	3	3
2	Jan Hartsuiker		2	2
3	Mart Pol		2	2
4	Roelof van der Meer	2	2
5	Herman Haasjes		1	1
6	Hermen Ketel		1	1
7	Kees van der Voort	1	1
8	Coen Groen		0	0