Eerdere ronden Interne Competitie 2018-2019
 

9e ronde - Donderdag 29 november 2018

In de interne competitie geen verandering aan de top, behoudt Bart Koeweiden de leiding nog steeds op ruim een half bordpunt gevolgd door Edwin Groen.


Partijverslagen door de spelers geschreven:

Jasper de Rijk Huub Grim (1 - 0)
Zwart week af van de Spaanse opening door 3. Pd4 te spelen. Wit had lang moeite de kwetsbaarheden in de stelling van zwart uit te buiten maar nadat op zet 25 een pion viel en op zet 27 een toren en er zich ondertussen matdreigingen voordeden gaf zwart op.

Willem Slagter Anton Spronk (1 - 0)
Willem speelt agressief maar krijgt agressief tegenspel terug. Er zit veel spanning in de stelling. Anton gooit de knuppel helemaal in het hoenderhok door een stuk te offeren. Dat kan zeer gevaarlijk uitpakken als Willem verkeerd afwikkelt, maar dat gebeurde niet. Toen Anton ook nog een gevaarlijk tussenschaakje miste, was het een kwestie van uitspelen. Zeer leuke partij.

Sebo Nienhuis Bart Koeweiden (0 - 1)
Na de opening kwam er een Nederlandse stelling op het bord waarin wit na zijn korte rokade onder druk kwam te staan. Wit offerde noodgedwongen maar kreeg geen compensatie. Zwart kon al zijn stukken mobiliseren voor de aanval. Wit had geen verdediging tegen mat of groot materiaal verlies.

Uitslagen ronde 9

 Sebo      Nienhuis   - Bart      Koeweiden   0-1
 Edwin     Groen     - Jos van    Raan     1-0
 Willem     Slagter    - Anton     Spronk    1-0
 Peter     Dullaart   - Alfred     Gaasbeek   1-0
 Peter     Jonker    - Willem de   Wilde     0-1
 Marah     Al-khateeb  - Arnold van den Berg     1-0
 Klaas     Kos      - Dick      Krijgsman   0-1
 Herman van   Scherrenburg - Jan      Hartsuiker  0-1
 Kees van der  Dussen    - Tom      Smit     0-1
 Kees van de  Voort     - Frans     Elbertsen   1-0
 Herman     Haasjes    - Roelof van der Meer     0-1
 Jasper de   Rijk     - Huub      Grim     1-0
 Ronald     Klaassen   - extern            1-0
 Hans      Thuijls    - extern            0-1
 Martin     Roseboom   - extern            0-1
 Erik van den  Eijkel    - extern            1-0
 Sjoerd     Meijer    - extern            1-0
 Mart      Pol      - extern            0-1
 Kees van    Dijk     - extern            0-1
 Cor van    Ingen     - extern            1-0
 Hein      Bouwmeester  - extern            -
 John      Zandvliet   - extern            -
 Johan     Tode     - oneven

8e ronde - Donderdag 15 november 2018

In de interne competitie behoudt Bart Koeweiden de leiding, nog steeds op ruim een half bordpunt gevolgd door Edwin Groen.

Uitslagen ronde 8

 Kees van    Dijk     - Hans      Thuijls    -
 Sebo      Nienhuis   - Jos van    Raan     -
 Hans van de  Weteringh   - Mart      Pol      1-0
 John      Zandvliet   - Hermen     Ketel     1-0
 Johan     Tode     - Anton     Spronk    0-1
 Willem de   Wilde     - Jan      Hartsuiker  1-0
 Dick      Krijgsman   - Herman van   Scherrenburg -
 Klaas     Kos      - Roelof van der Meer     1-0
 Tom      Smit     - Kees van de  Voort     -
 Huub      Grim     - Kees van der  Dussen    -
 Frans     Elbertsen   - Jasper de   Rijk     1-0
 Bart      Koeweiden   - extern            1-0
 Peter     Dullaart   - extern            0-1
 Herman     Haasjes    - extern            0-1
 Alfred     Gaasbeek   - extern            1-0
 Martin     Roseboom   - extern            1-0
 Edwin     Groen     - extern            1-0
 Ronald     Klaassen   - extern            1-0
 Erik van den  Eijkel    - oneven
 Willem     Slagter    - oneven

7e ronde - Donderdag 8 november 2018

In de interne competitie aan kop geen wijziging, Bart Koeweiden gaat aan de leiding, op ruim een half bordpunt gevolgd door Edwin Groen.


Partijverslagen door de spelers geschreven:

Klaas Kos Johan Tode (0 - 1)
Wit komt goed uit de opening en heeft daarmee en goed antwoord op de Tarrasch verdediging. Uiteindelijk ontstaat er een complex middenspel met scherpe aftrekaanval mogelijkheden waarin zwart een minder goede voortzetting van wit weet af te straffen.

Arnold van den Berg Tom Smit (1 - 0)
4 paardenspel, zwart komt beter uit de opening en wit biedt remise aan, Tom sloeg dit af want we stonden materieel wel gelijk maar Tom stond positioneel beter. In het eindspel kwam wit beter te staan. Zwart miste nog eeuwig schaak, wit promoveerde en zwart gaf op.

Cor van Ingen Willem Slagter ( - )
Italiaans, waarbij Cor niet de hoofdvariant met c3 speelt, maar eerst kort rokeert. Ondanks dat er zo te zien redelijk logische zetten worden gespeeld investeert Cor veel tijd in de eerste 10 zetten. Op zet 13 biedt Cor remise aan, hetgeen wordt aangenomen.

Hans van de Weteringh Willem de Wilde (1 - 0)
Na een variant van de Zwarte Leeuw opening kreeg wit het initiatief. Zwart koos voor aanvallend tegenspel. Hans verdedigde dit secuur en met kleine dreigingen verloor Willen uiteindelijk een vol stuk en gaf op.

Mart Pol Sjoerd Meijer (0 - 1)
In een Ponziani weet zwart een pion te winnen. Ondanks actief wit spel kon zwart de pion behouden en de stelling consolideren. Uiteindelijk wordt de druk te groot en sneuvelt wit door een paardvork.

Hans Thuijls Jos van Raan ( - )
Zwart kreeg gaandeweg de partij initiatief en kwam actiever te staan. Wit wist de dreigingen op te lossen en de stukken werden geruild. Nij de afwikkeling naar een lopereindspel stond wit uiteindelijk beter en werd er tot remise besloten.

Uitslagen ronde 7

 Bart      Koeweiden   - Kees van    Dijk     -
 Ronald     Klaassen   - Edwin     Groen     -
 Mart      Pol      - Sjoerd     Meijer    0-1
 Martin     Roseboom   - Peter     Dullaart   1-0
 Hans      Thuijls    - Jos van    Raan     -
 Cor van    Ingen     - Willem     Slagter    -
 Erik van den  Eijkel    - Anton     Spronk    -
 Hans van de  Weteringh   - Willem de   Wilde     1-0
 Hermen     Ketel     - Herman van   Scherrenburg 1-0
 Marah     Al-khateeb  - Roelof van der Meer     1-0
 Arnold van den Berg     - Tom      Smit     1-0
 Klaas     Kos      - Johan     Tode     0-1
 Alfred     Gaasbeek   - Hein      Bouwmeester  1-0
 Jan      Hartsuiker  - Kees van de  Voort     1-0
 Jasper de   Rijk     - Dick      Krijgsman   0-1
 Kees van der  Dussen    - Herman     Haasjes    1-0
 Huub      Grim     - Frans     Elbertsen   1-0

6e ronde - Donderdag 1 november 2018

In de interne competitie behoudt Bart Koeweiden de leiding, op ruim een half bordpunt gevolgd door Edwin Groen.


Partijverslagen door de spelers geschreven:

Edwin Groen - Willem Slagter (1 - 0)
Italiaans, 4 zetten symmetrisch. De strijd gaat om d5 en e4. 2 Paarden en de witvelderige lopers worden geruild. Willem plaatst de opstoor e4 en wordt verrast door de d4 tegenaanval. Hij kiest het verkeerde plan en staat zo maar ineens verloren omdat Edwin had gezien dat hij een winnende pionnendoorbraak op de c- en d-lijn krijgt.

Mart Pol - Jos van Raan ( - )
Net toen het spannend werd gaf zwart een stuk weg. Gelukkig voor zwart volgde wit met de tweede blunder van de partij en gaf het stuk terug. Het eindspel is dan pot-remise.

Kees van Dijk - Sebo Nienhuis ( - )
In een Engelse opening bereiken we een stelling die redelijk in evenwicht is. Door een dubbelpion van wit op de c-lijn wordt het eindspel tricky, omdat de pionnenstructuur van zwart beter is. Wit kan de stelling net keepen, remise. Achteraf bleek dat eindspelen te moeilijk zijn, als zwart geen h7-h6 had gespeeld had hij gewonnen.

Martin Roseboom - Cor van Ingen ( - )
In het loperspel komt Cor na een vroeg Df6 iets minder te staan nu Martin in deze partij wel h3 speelt om de ontwikkeling van de loper op c8 te verhinderen. Na dameruil en verder nog alles op het bord is er een gecompliceerd middenspel. Als Martin een pionwinst mist kan Cor zijn ontwikkeling voltooien en in beginnende tijdnood stelt hij remise voor, hetgeen Martin aanneemt.

Johan Tode - Frans Elbertsen (1 - 0)
In een aangenomen dame-gambiet komt wit goed uit de opening. Op de 19de zet kiest wit er bewust voor om een dame niet te slaan, deze werd namelijk weg geblunderd. Hierdoor ontstond er een spannend eindspel waar een paard tegen een pion toch te veel werd.

Uitslagen ronde 6

 Bart      Koeweiden   - Ronald     Klaassen   1-0
 Kees van    Dijk     - Sebo      Nienhuis   -
 Edwin     Groen     - Willem     Slagter    1-0
 Mart      Pol      - Jos van    Raan     -
 Martin     Roseboom   - Cor van    Ingen     -
 Sjoerd     Meijer    - Anton     Spronk    1-0
 Hermen     Ketel     - Peter     Dullaart   0-1
 Hein      Bouwmeester  - Erik van den  Eijkel    0-1
 Dick      Krijgsman   - Willem de   Wilde     0-1
 Roelof van der Meer     - Arnold van den Berg     -
 Tom      Smit     - Klaas     Kos      -
 Marah     Al-khateeb  - Jasper de   Rijk     1-0
 Kees van der  Dussen    - Jan      Hartsuiker  0-1
 Johan     Tode     - Frans     Elbertsen   1-0
 Herman     Haasjes    - Alfred     Gaasbeek   0-1
 Hans van de  Weteringh   - extern            1-0
 Kees van de  Voort     - extern            0-1
 Herman van   Scherrenburg - oneven

5e ronde - Donderdag 18 oktober 2018

In de interne competitie mochten we een kandidaat-lid begroeten, Marah Al-khateeb.

Als u de scores voor de interne wat wazig vindt, dat zijn vervangende uitslagen voor de externe wedstrijden, extern winst levert dat ook op, extern remise levert een oneven op en verlies wordt als afwezig gemeld.

Uitslagen ronde 5

 Edwin     Groen     - Martin     Roseboom   1-0
 Mart      Pol      - Hans      Thuijls    -
 John      Zandvliet   - Cor van    Ingen     -
 Peter     Jonker    - Johan     Tode     1-0
 Roelof van der Meer     - Herman van   Scherrenburg -
 Erik van den  Eijkel    - Alfred     Gaasbeek   1-0
 Frans     Elbertsen   - Marah     Al-khateeb  0-1
 Kees van de  Voort     - Huub      Grim     1-0
 Klaas     Kos      - Herman     Haasjes    1-0
 Willem     Slagter    - extern            1-0
 Ronald     Klaassen   - extern            1-0
 Hein      Bouwmeester  - extern            1-0
 Hermen     Ketel     - extern            1-0
 Kees van    Dijk     - oneven
 Jan      Hartsuiker  - oneven
 Bart      Koeweiden   - oneven
 Peter     Dullaart   - oneven
 Sebo      Nienhuis   - oneven

4e ronde - Donderdag 11 oktober 2018

In de interne competitie hebben Bart Koeweiden en Kees van Dijk stuivertje gewisseld, Bart heeft de leiding op korte afstand gevolgd door Kees.


Partijverslagen door de spelers geschreven:

Huub Grim Johan Tode (0 - 1)
Door een afruil kwam wit met twee dubbelpionnen ongunstig in het spel te staan. Nadat ook de mogelijkheid tot rokeren verdween was de stelling voor zwart gunstig genoeg voor de winst.

Herman van Scherrenburg Jasper de Rijk ( - )
Opening: Siciliaan. Wit creëert een ideaal centrum (e4 en d4 pionnen). Zwart levert gevaarlijk tegenspel, maar zonder iets te winnen. Na afruil bleef een eindspel met ongelijke lopers en een gelijk aantal pionnen over, remise.

Edwin Groen Peter Jonker (1 - 0)
Na een "normale" start met 1. e4 d6 2. d4 Pf6 (de zwarte leeuw) krijgt wit door een te voorzichtige 6. ... h6 de kans op 7. Lxf7+. Dat gaat in alle varianten snel mis voor zwart. 2 pionnen worden een pion en een kwaliteit achterstand. Een vervolgfout op zet 20 laat het doek definitief vallen.

Kees van Dijk Mart Pol ( - )
Beide spelers bouwen in een Engelse opening hun stelling rustig op. De strijd spitst zich toe in 't centrum. Het loperpaar van wit loont zich niet. De paarden van Mart staan actief. Na stukkenruil in het centrum ontstaat een gelijkwaardige stelling: remise.

Bart Koeweiden Martin Roseboom ( - )
Al snel na de opening belanden beide spelers in onbekend gebied. Zwart sloeg nog in de opening met zijn dame op b2. De regel is echter: sla nooit op b2 zelfs niet als dat goed is. Toch kon wit dit niet direct afstraffen. De partij raakte na afruil in rustiger vaarwater, alhoewel beide spelers steeds alert moesten spelen om niet in de problemen te raken. Ondanks de pion minder stond wit niet slechter, door de vier tempi die zwart nodig had om de dame weer in de eigen stelling te krijgen had wit kans gezien zwart een zeer slechte pionnenstructuur te bezorgen. Met wit in tijdnood kozen beide partijen voor de zekerheid van een zetherhaling, remise.

Ronald Klaassen Willem Slagter (1 - 0)
Willem speelde eindelijk weer een het Schara von Hennig gambiet. Beide spelers speelde scherpe varianten. Er ontstond een stelling waar van alles in zat. Ronald offerde een stuk, achteraf bleek het offer van Ronald niet goed te zijn. Willem nam het offer echter niet aan. Hij speelde een paardzet waarmee hij dacht ook het stuk te winnen. Ronald vond een escape en wist zijn stuk te behouden. In het vervolg werden stukken geruild en wist Ronald met twee pionnen voorsprong het eindspel in te gaan en het punt binnen te halen.

Uitslagen ronde 4

 Kees van    Dijk     - Mart      Pol      -
 Bart      Koeweiden   - Martin     Roseboom   -
 Ronald     Klaassen   - Willem     Slagter    1-0
 Sjoerd     Meijer    - Peter     Dullaart   1-0
 Edwin     Groen     - Peter     Jonker    1-0
 Anton     Spronk    - Willem de   Wilde     1-0
 Dick      Krijgsman   - John      Zandvliet   0-1
 Cor van    Ingen     - Hermen     Ketel     1-0
 Roelof van der Meer     - Tom      Smit     -
 Herman van   Scherrenburg - Jasper de   Rijk     -
 Hans van de  Weteringh   - Kees van der  Dussen    1-0
 Huub      Grim     - Johan     Tode     0-1
 Jan      Hartsuiker  - Erik van den  Eijkel    0-1
 Alfred     Gaasbeek   - Loek      Platschorre  1-0
 Herman     Haasjes    - Frans     Elbertsen   1-0
 Sebo      Nienhuis   - oneven

3e ronde - Donderdag 4 oktober 2018

In de interne behoudt Kees van Dijk de leiding, eveneens nog steeds op korte afstand gevolgd door Bart Koeweiden.


Partijverslagen door de spelers geschreven:

Sebo Nienhuis Dick Krijgsman (1 - 0)
Dameruil van zwart op zet 10 bleek niet goed. Wit won een pion. Abrupt slot door een stuk verlies (paard) van zwart.

Bart Koeweiden Edwin Groen (1 - 0)
In een Bird partij kreeg zwart het beste van het spel. Wit moest toekijken hoe zwart een pion won. Het nadeel was wel dat het zwart tijd koste en wit een tegenaanval kon creëren middels de open a- en b-lijn. Dit was te veel voor zwart en mat volgde.

Uitslagen ronde 3

 Bart      Koeweiden   - Edwin     Groen     1-0
 Hans      Thuijls    - Cor van    Ingen     1-0
 Sebo      Nienhuis   - Dick      Krijgsman   1-0
 Anton     Spronk    - John      Zandvliet   -
 Roelof van der Meer     - Peter     Jonker    0-1
 Tom      Smit     - Hein      Bouwmeester  -
 Loek      Platschorre  - Hans van de  Weteringh   0-1
 Herman     Haasjes    - Huub      Grim     0-1
 Willem     Slagter    - extern            1-0
 Johan     Tode     - extern            0-1
 Alfred     Gaasbeek   - extern            -
 Hermen     Ketel     - extern            -
 Jasper de   Rijk     - extern            0-1
 Martin     Roseboom   - extern            1-0
 Frans     Elbertsen   - extern            0-1
 Ronald     Klaassen   - extern            1-0
 Jan      Hartsuiker  - extern            0-1
 Kees van    Dijk     - extern            1-0
 Erik van den  Eijkel    - extern            -
 Arnold van den Berg     - extern            -
 Sjoerd     Meijer    - extern            1-0
 Willem de   Wilde     - extern            0-1
 Mart      Pol      - extern            1-0
 Klaas     Kos      - extern            0-1
 Peter     Dullaart   - extern            1-0
 Kees van der  Dussen    - extern            0-1

2e ronde - Donderdag 20 september 2018

Na twee ronden gaat Kees van Dijk aan kop, met een voorsprong van slechts één Keizerpunt op Bart Koeweiden. Kees versloeg Ben Zee en Bart versloeg de vorige koploper Anton Spronk.


Partijverslagen door de spelers geschreven:

Willem Slagter Jan Hartsuiker (1 - 0)
Na een normale opening gooit Willem de knuppel in het hoenderhok door f6 te spelen. Dat kost wit een pion, maar zwart krijgt een zwakke loper en een verzwakte pionnenstructuur. Jan besluit een kwaliteit te geven voor spel. Dat lukte deels, maar Willem speelt het uiteindelijk gedecideerd uit.

Peter Dullaart Erik van den Eijkel (1 - 0)
Wit speelde (zoals gewoonlijk) de Rossolimo tegen de Siciliaan. Zwart gebruikte veel tijd maar kwam wel gewonnen te staan. Edoch, een ondoordachte tussenzet bracht wit aan het roer. Zwart verloor tenminste een pion maar hij maakte er stukverlies van en gaf op.

Jos van Raan Hermen Ketel (1 - 0)
Spaanse opening met een vleugje modern-Italiaans. Na afruil won wit een (dubbel) pion, maar wel een hele sterke op f5. En toen de witte loper een sterk veld op e6 kreeg, was het een kwestie van tijd voordat de witte aanval kon beginnen. Wit dreigde met een combinatie mat en kon daarna met zijn toren de zwarte verdediging afbreken.

Peter Jonker Alfred Gaasbeek (1 - 0)
Er kwam een geweigerd damegambiet op het bord, waarbij zwart een dubbelpion kreeg. Wit viel aan in het centrum en zette zwart onder druk. De stukken van wit krgen velden en wit deed een combinatie waarbij hij genoeg materiaal kreeg en een gevaarlijke pluspion. De aanval van wit was genoeg voor de overwinning.

Arnold van den Berg Huub Grim (1 - 0)
1. e4 e5. Wit won in de opneing 1 pion en zwart had 2 dubbelpionnen. Op de 30ste zet heeft wit een vork en zwart geeft op.

Kees van der Dussen Martin Roseboom (0 - 1)
In een zijvariant van de zwarte leeuw gaat het in een positionele manoeuvreer partij lange tijd gelijk op. In het verre middenspel geeft wit pardoes een pion weg en als hij dan ook nog op een ongelukkige wijze de dame ruilt waardoor zijn loper gepend komt te staan en deze verloren gaat is de partij voorbij.

Uitslagen ronde 2

 Anton     Spronk    - Bart      Koeweiden   0-1
 Ben      Zee      - Kees van    Dijk     0-1
 Jos van    Raan     - Hermen     Ketel     1-0
 Kees van der  Dussen    - Martin     Roseboom   0-1
 Sjoerd     Meijer    - Edwin     Groen     0-1
 Sebo      Nienhuis   - Mart      Pol      -
 Hans      Thuijls    - Kees van de  Voort     1-0
 Willem de   Wilde     - Hein      Bouwmeester  1-0
 Dick      Krijgsman   - Tom      Smit     1-0
 Willem     Slagter    - Jan      Hartsuiker  1-0
 Herman van   Scherrenburg - Klaas     Kos      -
 Peter     Dullaart   - Erik van den  Eijkel    1-0
 Peter     Jonker    - Alfred     Gaasbeek   1-0
 Arnold van den Berg     - Huub      Grim     1-0
 Johan     Tode     - Herman     Haasjes    1-0
 Frans     Elbertsen   - Loek      Platschorre  -
 Hans van de  Weteringh   - Jasper de   Rijk     0-1 R
 Cor van    Ingen     - oneven

1e ronde - Donderdag 6 september 2018

Het nieuwe seizoen bij ESV is weer van start gegaan. De interne competitie telt dit seizoen 28 ronden en in de eerste ronde troffen de toppers elkaar al gelijk. Dat de spelers aan elkaar gewaagd waren bleek uit het feit dat de partijen aan de eerste drie borden in een puntendeling eindigden. Anton Spronk is nu de eerste lijstaanvoerder: hij wist zijn tegenstander Peter Dullaart te verslaan.


Partijverslagen door de spelers geschreven:

Martin Roseboom - Sjoerd Meijer (½ - ½)
In een zijvariant van het loper spel worden al snel een paard, de zwartvelderige lopers en de dames geruild. De stelling is dermate vlak dat besloten wordt tot remise, je zou kunnen zeggen een salon-remise.

John Zandvliet - Edwin Groen (½ - ½)
In een rustige variant van het Siciliaans worden al snel de paarden en de dame geruild. Met een licht voordeel voor wit in het dubbele toren- en dubbele loper-eindspel neemt wit met remise voorstel van zwart aan op zet 14.

Willem de Wilde - Hans Thuijls (½ - ½)
Op zet 6 verdwenen de dames al van het bord en nadat de torens waren geruild resteerde een ingewikkeld eindspel met voor beiden spelers twee lopers, een paard en zes pionnen. Nadat de zwartvelderige lopers waren geruild was de muziek uit de stelling en werd er tot remise besloten.

Cor van Ingen - Ronald Klaassen (½ - ½)
Bij Cor en Ronald kwam een variant van de Najdorf op het bord. Ronald leek iets beter te staan. Cor investeerde veel tijd in zijn verdediging. Met minder dan 10 minuten op de klok koos Cor niet de sterkste voortzetting. De stelling leek gelijkwaardig en Cor bood remise aan. Ronald dacht enige tijd na, op zoek naar een kansrijk plan. Hij zag geen goede mogelijkheden en accepteerde het remise aanbod.

Mart Pol - Johan Tode (1 - 0)
In een Franse partij die snel uit de theorie gaat volgt een gewaagde partij waarin wit een scherpe aanval van zwart weet af te weren en vervolgens zelf genadeloos toeslaat.

Huub Grim - Roelof van de Meer (0 - 1)
Huub was iets te enthousiast in het vierpaardenspel en verspeelde een centrumpion. Daarna leek Roelof een 2de pion te winnen maar Huub verdedigde knap. In het eindspel van loper tegen paard bleek Huubs loper zwak en Roelofs pluspion dus goud waard.

Uitslagen ronde 1

 Martin     Roseboom   - Sjoerd     Meijer    ½-½
 Cor van    Ingen     - Ronald     Klaassen   ½-½
 John      Zandvliet   - Edwin     Groen     ½-½
 Peter     Dullaart   - Anton     Spronk    0-1
 Erik van den  Eijkel    - Bart      Koeweiden   0-1
 Willem de   Wilde     - Hans      Thuijls    ½-½
 Alfred     Gaasbeek   - Ben      Zee      0-1
 Hein      Bouwmeester  - Dick      Krijgsman   ½-½
 Jos van    Raan     - Peter     Jonker    1-0
 Hermen     Ketel     - Hans van de  Weteringh   1-0
 Jasper de   Rijk     - Kees van der  Dussen    0-1
 Arnold van den Berg     - Sebo      Nienhuis   0-1
 Huub      Grim     - Roelof van der Meer     0-1
 Mart      Pol      - Johan     Tode     1-0
 Kees van der  Voort     - Herman     Haasjes    1-0
 Tom      Smit     - Frans     Elbertsen   1-0
 Loek      Platschorre  - Kees van    Dijk     0-1 R